Meny
  • Svenska

Om utlandet Costa Rica

In- och utresebestämmelser

Svenska medborgare behöver inte visum för vistelse kortare än tre månader. Passet måste gälla för hela den tid som man avser vistas i Costa Rica. Vid inresa i Costa Rica behöver man ibland visa upp en retur-eller vidareresebiljett, giltig inom 3 månader. Eftersom allt fler personer reser in med öppen planering har detta blivit ett betydande problem. För mer detaljerad information rörande inresebestämmelser, kontakta Costa Ricas migrationsmyndighet. Det är resenärens ansvar att tillse att inresa och uppehälle i Costa Rica sker i enlighet med rådande bestämmelser.

Dubbelt medborgarskap. För- och nackdelar

Senast uppdaterad 18 mar 2020, 03.40