• Svenska

Om utlandet Costa Rica

In- och utresebestämmelser

Svenska medborgare behöver inte visum för vistelse kortare än 90 dagar. Passet måste gälla för hela den tid som man avser vistas i Costa Rica.

Vid inresa i Costa Rica behöver man visa upp en utresebiljett också, som ska vara giltig inom 3 månader (dvs inom de 90 dagar man har som svensk turist).

OBS: Var noga med att se till att gränskontrollen stämplar ditt pass vid ankomst.

För mer detaljerad information rörande inresebestämmelser, kontakta Costa Ricas migrationsmyndighet (sidan finns endast på spanska). Det är resenärens ansvar att tillse att inresa och uppehälle i Costa Rica sker i enlighet med rådande bestämmelser.

Dubbelt medborgarskap. För- och nackdelar

Senast uppdaterad 27 sep 2023, 13.45