• Svenska

Om utlandet Costa Rica

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande. 

Senast uppdaterad 02 maj 2024, 10.44

Aktuella händelser

Allmänna säkerhetsläget

Stölder är vanligt förekommande. Särskilt utsatta områden är huvudstaden San José samt de turistfrekventerade områdena vid den karibiska kusten och vid Stillahavskusten.

Våldsbrott mot turister har ökat under de senaste åren, även dagtid. Svenskar som anmäler stölder anger ofta att de blivit av med obevakade ägodelar i samband med bussresor (på bussar, busstationer och bussterminaler) eller under strand- och restaurangbesök. Resenärer rekommenderas att ständigt hålla uppsikt över sina tillhörigheter.

Våldsbrott har ökat de senaste åren och väpnat rån, mord och sexuella övergrepp förekommer. Costaricanska myndigheter tillhandahåller utökade säkerhetsreurser i turistområden.   

Terrorism

Risken för terroristdåd bedöms vara låg.

Naturförhållanden och katastrofer

Regnsäsongen sträcker sig från maj till november. Tropiska stormar, orkaner samt kraftig nederbörd med översvämningar som följd kan förekomma under denna period. Information om väderförhållandena i landet kan erhållas via hemsidan för Costa Ricas meterologiska institut. Resenärer uppmanas även att hålla sig väl informerade om framkomligheten på landets vägar under denna period, exempelvis vid bilhyrning.

Seismologisk aktivitet förekommer i Costa Rica och mindre jordskalv är vanliga. Kraftigare jordskalv (omkring 6,0 på Richterskalan) förekommer också. Costa Rica har 16 vulkaner varav 4 är aktiva. Följ alltid de lokala säkerhetsrekommendationerna vid t.ex. bestigning av vulkaner i nationalparker.

Costa Ricas räddningstjänst

La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) är den statliga organisation som samordnar arbetet med katastrofhantering, räddning och förebyggande åtgärder mellan brandkåren, polisen, ambulansen och en stor mängd myndigheter.

In- och utresebestämmelser

Svenska medborgare behöver inte visum för vistelse kortare än 90 dagar. Passet måste gälla för hela den tid som man avser vistas i Costa Rica.

Vid inresa i Costa Rica behöver man visa upp en utresebiljett också, som ska vara giltig inom 3 månader (dvs inom de 90 dagar man har som svensk turist).

OBS: Var noga med att se till att gränskontrollen stämplar ditt pass vid ankomst.

För mer detaljerad information rörande inresebestämmelser, kontakta Costa Ricas migrationsmyndighet (sidan finns endast på spanska). Det är resenärens ansvar att tillse att inresa och uppehälle i Costa Rica sker i enlighet med rådande bestämmelser.

Dubbelt medborgarskap. För- och nackdelar

Hälso- och sjukvård

Privat sjukvård i i huvudstaden San José håller hög standard. Den är dock relativt dyr, varför det är viktigt att ha god reseförsäkring. Utanför huvudstaden är tillgången till sjukvård med godtagbar standard begränsad. Privata sjukhus (med engelsktalande personal) i huvudstaden som kan nämnas är:

Hospital Cima San Jose Adress: 500 metros oeste del peage de la Av. Próspero Fernandez Telefon: (+506) 2208-1000

Hospital Clinica Biblica Adress: Calle central y primera, Avenidas 14 16, Apartado 1307-1000, San José Telefon: (+506) 2522-1000. Akutsjukvård: (+506) 2522 1030

Vårdguiden/1177:s råd inför resa till Costa Rica
Zikavirus förekommer i Costa Rica

Zikavirus överförs främst via stick från myggor som bär på smittan. Zikaviruset kan även överföras vid oskyddad sexuell kontakt men det är oklart hur stor den risken är. Ett fåtal fall av överföring av smitta efter blodgivning har rapporterats. De allra flesta som drabbas får lindriga besvär och behöver sällan söka sjukvård. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation.

Sedan 2015 sprids zikavirus av myggor i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset inte tidigare funnits. I augusti 2016 rapporterades fall från ett begränsat område i Miami, Florida, USA. Sjukdomen har tidigare orsakat utbrott i Mikronesien och i Polynesien och finns troligen sedan länge i stora delar av Sydostasien och Afrika.

Under den nu pågående smittspridningen har det påvisats en ökad risk för att efter infektion med zikavirus drabbas av den akuta nervskadan Guillain Barré syndrom. Det har också påvisats en koppling mellan zikavirus och en ökad risk för fosterskadan mikrocefali, som är en medfödd missbildning av hjärnan. Kvinnor som är eller planerar att bli gravida bör kontakta hälso- och sjukvården för information och individuell rådgivning inför en resa till områden med spridning av zikavirus.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten rådgivande myndighet i hälso- och smittskyddsfrågor. Deras råd vid resa till länder med känd förekomst av zikavirus är att skydda sig från myggbett under hela dygnet. Myggmedel, heltäckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) och att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering minskar risken att bli stucken. Detta medför även minskad risk att smittas av andra myggburna infektioner som denguefeber, chikungunya och malaria. Världshälsoorganisationen (WHO) har publicerat rekommendationer för att förhindra sexuell överföring av zikavirus. Kvinnor och män som har rest i berört område kan minska risken att överföra smitta sexuellt genom att undvika oskyddat sex i 6 månader efter hemkomst. Kvinna som kan bli gravid bör avvakta med att försöka bli gravid i minst 6 månader efter hemkomst från berört område för att minska risken för eventuell zikainfektion under graviditet. Detta gäller såväl vid påvisad infektion med zikavirus som vid symtomfrihet.

Med tanke på risk för sexuell överföring av zikavirus och risker vid graviditet finns särskilda rekommendationer på Världshälsoorganisationens (WHO) hemsida och på Folkhälsomyndighetens hemsida. Där finns också den senaste informationen om zikavirusets utbredning / berörda länder som uppdateras löpande.

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om Zika https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/januari/fragor-och-svar-om-zikavirus/

Amerikanska CDC:s (Centers for Disease Control and Prevention) information om zikaviruset  https://www.cdc.gov/zika/index.html

Lokala lagar och sedvänjor

Narkotikabrott medför hårda och långa fängelsestraff. Den juridiska processen är långsam och förhållandena i de costaricanska fängelserna är inte jämförliga med de svenska.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Ambassaden vill ge följande råd till den som besöker Costa Rica:

  • Var ständigt uppmärksam på vad som sker i din omgivning.
  • Undvik att exponera smycken, kameror, mobiltelefoner och andra värdesaker
  • Var mentalt förberedd på att du kan råka ut för stöld/rån. Gör inte motstånd och följ aldrig efter rånare/ficktjuvar. Vapen förekommer och motstånd från offret kan få mycket olyckliga konsekvenser.
  • Förvara pass, kontokort och andra värdeföremål på säkert ställe. Ta istället med en passkopia för identifiering. Utfärdande av provisoriskt pass sker endast på ambassaden i Guatemala. Själva ansökan om provisoriskt pass kan däremot göras vid konsulatet i San José, denna sänds med DHL till ambassaden (mot extra kostnad). Om du reser med provisoriskt pass via USA krävs dessutom visering.
  • Undvik trängsel och folksamlingar och ha alltid uppsikt över dina tillhörigheter.
  • Iakttag försiktighet vid badning/simning. Särskilt vid atlantkusten kan starka undervattensströmmar förekomma och livräddningspersonal saknas oftast. Fråga om råd lokalt.
  • Res med officiella taxibilar (röda med en triangelformad dekal). Undvik svarttaxi, och lifta inte. Uber är väletablerat i San José.
  • Flera stölder har rapporterats från hyrbilar, undvik att lämna värdesaker eller bagage obevakat i bilen. Parkera helst på bevakade parkeringsplatser.

San José: På grund av ökad kriminalitet bör försiktighet iakttas. Håll ständigt bagage och andra tillhörigheter under uppsikt. Undvik att vistas i de fattigare områdena i stadens utkanter liksom i "Red Zone": gatorna 6, 7 och 14 samt Avenida Central. Överhuvudtaget bör man undvika att promenera i huvudstaden under kvälls- och nattetid. Taxi bör i möjligaste mån telefonbeställas, eller använd Uberappen.

Badorter: Den vanligaste formen av kriminalitet är stöld av pengar och pass, men även väpnade rån och fall av våldtäkter förekommer. Undvik promenader på avlägset belägna stränder, särskilt efter mörkrets inbrott.

Ytterligare rese- och säkerhetsinformation kan erhållas från den costaricanska turistmyndigheten (ICT).

Viktiga telefonnummer i Costa Rica

911:                        Polis, ambulans, brandkår

(+506) 2299-5824: Turistassistans, Instituto Costarricense de Turismo

(+506) 2210-2828:  CNE (nationell kris-och beredskapsinstitution) 

Trafiksäkerhet

Resor utanför San José och andra större städer bör ej ske efter mörkrets inbrott. Påbörja resan i god tid och res endast på huvudvägar. Håll alltid bildörrarna låsta och rutorna stängda.

Resor med billiga "lokala" bussar innebär ökad trafiksäkerhetsrisk. Iakttag försiktighet vid färd med lokala bussar, flera fall av stölder på lokalbussar har rapporterats. Välj, om möjligt de större och mer väletablerade bussbolagen.

Vid trafikolycka ska, enligt costaricansk lag, de inblandade bilarna inte flyttas förrän polisen och försäkringsbolagens skadereglerare har inspekterat olycksplatsen. Trafikpolisen (Policía de tránsito) nås på tel. nr. 222-93330 eller 222-9245 och skadereglerare (INS) på 800-800-8000. Det har dock förekommit fall av avsiktliga trafikolyckor för att få bilar att stanna, vilka sedan utsatts för brott. Skulle något sådant kunna misstänkas bör du istället stanna vid närmaste polisstation eller bensinstation.

Resa i landet

Försäkringsskydd

Tänk på att innan resan påbörjas teckna en giltig reseförsäkring eller se över om hemförsäkring omfattar reseskydd som täcker hela utlandsvistelsen.

Övriga upplysningar

Tänk alltid på att underrätta oroliga anhöriga i händelse av att en akut krissituation uppstår i vistelselandet som till exempel naturkatastrof eller större olycka.

UD:s webbplats finns mer information om vad ambassader och konsulat kan hjälpa till med. Se även UD:s allmänna råd inför utlandsresan.

Samtliga besökare rekommenderas att anmäla sig till ambassadens ”svensklista” via ett webbformulär, för att kunna bli kontaktad av UD eller ambassaden om det blir nödvändigt i en större krissituation, swedenabroad.com/svensklistan.

Sveriges ambassad i Guatemala Besöksadress: Avenida La Reforma 9-55, Zona 10 Edificio Reforma 10, Vån 11 Ciudad de Guatemala, Guatemala Telefon: (+502) 2384 7300 E-post: ambassaden.guatemala@gov.se

Sveriges honorärkonsulat i San José Honorär konsul: Sergio Jiménez Besöksadress: Jiménez & Pacheco Attorneys at law, Calle 152 A, Oficinas Comproim SA, Pavas, San José Telefon: (+506) 2213 0620 Fax: (+506) 2213 0623  E-post: consuladodesuecia.sanjose@gmail.com

Engelskspråkiga internettidningen Tico Times

Ambassaden -  Kontakt

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer