Meny
 • Svenska

Om utlandet Colombia

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Colombia 2016-2020

Svenskt utvecklingssamarbete med Colombia ska inom ramen för nuvarande strategi bidra till freds- och statsbyggande liksom hållbar utveckling. Syftet är att stödja landet i genomförandet av en förhandlad fred genom att bidra till hållbar fred och mänsklig säkerhet. Strategin gäller under perioden 2016–2020 och omfattar sammantaget högst 950 miljoner svenska kronor, varav 920 miljoner avser Sidas verksamhet och 30 miljoner kronor avser FBA:s verksamhet.

Sidas insatser inom ramen för strategin förväntas bidra till:

 • Hållbar fred och mänsklig säkerhet
 • Stärkt demokratiskt genomförande av fredsavtalen.
 • Ökat inflytande och meningsfullt deltagande för kvinnor i fredsprocessen och fredsavtalens genomförande i enlighet med FN:s säkerhetsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet.
 • Ökat inflytande och meningsfullt deltagande ungdomars i fredsprocessens alla delar i enlighet med FN:s säkerhetsrådsresolution om ungdomar, fred och säkerhet.
 • Ökad tillgång till övergångsrättvisa och respekt för de mänskliga rättigheterna.
 • Stärkta förutsättningar för en social dialog.
 • Stärkta förutsättningar för inkluderande och hållbar ekonomisk utveckling i konfliktdrabbade områden, inklusive med hänsyn till hållbart nyttjande av naturresurser.
 • Ökad tillgång till grundläggande och hållbara samhällstjänster i konfliktutsatta regioner.
 • Stärkt kapacitet att förebygga och hantera förekomst av könsrelaterat våld med fokus på kvinnor och flickor.

 

FBA:s (Folke Bernadotteakademin) insatser inom ramen för strategin förväntas bidra till:

 • Stärkt kapacitet inom offentliga institutioner och det civila samhället att arbeta med konfliktförebyggande och fredsbyggande åtgärder såsom avväpning, demobilisering och hållbar återintegrering (DDR).
 • Förbättrade förutsättningar för respekt för mänskliga rättigheter, jämställdhet och rättsstatens principer i arbetet med säkerhetssektorreform (SSR).
 • Förbättrade förutsättningar för respekt för mänskliga rättigheter, jämställdhet och rättsstatens principer i arbetet med säkerhetssektorreform (SSR).
Senast uppdaterad 21 dec 2018, 10.02