Om utlandet Colombia

Utvecklingssamarbete

Utvecklingssamarbetet, eller biståndet, handlar om att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. I Colombia är biståndet fokuserat på att uppnå en hållbar fred och utveckling. Det svenska biståndet kanaliseras genom internationella organisationer som FN, EU och Utvecklingsbankerna men också genom det civila samhället och den privata sektorn.

Den svenska regeringen har beslutat om en ny bilateral strategi för Colombia 2021-2025. Dessutom har regeringen beslutat om en regional strategi för Latinamerika 2021-2025. Ambassaden i Bogotá kommer att leda och koordinera genomförandet av båda dessa strategier.