Meny
  • Svenska

Om utlandet Colombia

In- och utresebestämmelser

För inresa i Colombia vid kortare turistbesök (maximalt 90 dagar) krävs inte visum för svenska medborgare. Var noga med att se till att få in- och utresestämplar i passet för att undvika böter.

Väl i Colombia kan vistelsen förlängas med upp till 90 dagar genom att ansöka på migrationsmyndigheten. Som besökare kan du inte stanna kvar i Colombia i mer än 189 dagar under en tolvmånadersperiod.

Colombianska visum som gäller längre än 90 dagar måste registreras på migrationsmyndigheten (Migración Colombia) eller online inom 15 dagar efter ankomst i Colombia.

Om du vill stanna länge eller jobba i Colombia kan du ansöka om visum före eller efter inresa. I Sverige ansöker du om visum online via Colombias utrikesdepartement (Cancillería). I Colombia kan du också ansöka om visum online eller på utrikesdepartementets huvudkontor i Bogotá.

För inresa i Colombia krävs att passet är giltigt, helt och med ledig sida för stämpel. Det krävs inte att passet är giltigt en viss tid efter utresa. Hotellreservation eller inbjudan, samt bevis på ekonomisk solvens (minst 40 USD per dag) krävs också.

Svenskar med colombianskt medborgarskap måste uppvisa sitt colombianska pass för in- och utresa (ID-kort är inte tillräckligt för att lämna landet). Observera att colombiansk lag kräver att personer som är födda i Colombia och som inte har sagt upp sitt colombianska medborgarskap (gäller ofta adopterade), måste uppvisa colombianskt pass för in- och utresa. Detta trots att colombiansk lagstiftning före 1 januari 1991 inte tillät dubbla medborgarskap och personen i fråga har förlorat sitt colombianska medborgarskap i samband med att denne beviljats svenskt medborgarskap. Personer som har förlorat sitt colombianska medborgarskap enligt svensk lagstiftning i samband med att de beviljats svenskt medborgarskap före 1 juli 2001 när Sverige inte tillät dubbla medborgarskap, krävs också på colombianskt pass så länge personen inte aktivt har avsagt sig sitt colombianska medborgarskap.

För information om vilken typ av inresetillstånd som krävs för icke turistrelaterade vistelser, till exempel vid tjänsteresa eller företagsbesök, kontakta Colombias ambassad i Stockholm eller migrationsmyndigheten i Colombia.

Ifall du reser till öarna San Andres, Providencia eller Santa Catalina, måste ett turistkort (särskild skatt) köpas på flygplatsendu reser ifrån samma dag du reser. Turister som stannar kvar i mindre än 24 timmar och barn udner sju år är undantagna. Kontrollera med flygbolaget innan resan vad som gäller.

Vaccination mot gula febern krävs för dig som nyligen besökt ett land med risk för gula febern. Detta gäller även om du varit i transit på flygplatsen i ett sådant land mer än 24 timmar. Det är viktigt att resenären då kan uppvisa vaccinationskort eller annat intygande dokument vid inresa till Colombia. Resa till Colombia från t.ex. Brasilien kan i prncip nekas utan vaccinationsintyg.

Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel. Det är resenärens ansvar att tillse att inresan i Colombia sker i enlighet med landets bestämmelser. Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav.

Colombias ambassad i Stockholms hemsida: http://suecia.embajada.gov.co/

Colombias migrationsmyndighets hemsida: www.migracioncolombia.gov.co


Adoptivbarn

Observera att colombiansk lag kräver att personer som adopterats från Colombia från 1 januari 1991 och som inte har sagt upp sitt colombianska medborgarskap måste uppvisa colombianskt pass för in- och utresa i landet. Även adopterade före 1 januari 1991, när Colombia inte tillät dubbla medborgarskap, kan krävas på colombianskt pass ifall de inte kan bevisa att de förlorat det colombianska medborgarskapet i samband med att de fick svenskt medborgarskap.

Senast uppdaterad 18 mar 2020, 04.40