• Svenska

Om utlandet Colombia

Avrådan

Colombia - avrådan

Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har UD den 24 januari 2024 beslutat om att utöka avrådan för Colombia. I Colombia gäller avrådan för olika departement, regioner och kommuner.

UD avråder från alla resor till regionen Catatumbo i departementet Norte de Santander vid gränsen mot Venezuela.

UD avråder vidare från icke nödvändiga resor till följande departement:
- departementet Arauca - med undantag från departementets huvudstad Arauca,
- departementet Chocó med - undantag från departementets huvudstad Quibdó och kustorterna Capurganá, Bahía Solano och Nuquí,
- departementet Cauca - med undantag från departementets huvudstad Popayán samt landsvägen Panamericana,
- departementet Guaviare – med undantag från departementets huvudstad San José del Guaviare, och
- departementet Putumayo - med undantag från departementets huvudstad Mocoa samt tätorten Puerto Asís.

Därutöver avråder UD från icke nödvändiga resor till följande regioner:
- regionerna Alto Sinú och San Jorge i departementet Córdoba,
- regionerna Urabá och Bajo Cauca i departementet Antioquia, och
- regionerna Mojana och Magdalena Medio i departementet Bolívar.

UD avråder även från icke nödvändiga resor till följande kommuner:
- kommunerna La Uribe, Vista Hermosa, Puerto Lleras, Puerto Rico, Puerto Concordia, Mariripán och La Macarena i departamentet Meta - med undantag från turistområdet Caño Cristales,
- till kommunen Tumaco i departementet Nariño, och
- kommunerna Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguan, Puerto Rico, El Doncello, Paujil och La Montañita i departementet Caquetá - med undantag från departementets huvudstad Florencia.

Avrådan gäller tills vidare.

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 29 maj 2024, 15.54

Aktuella händelser

COP 16

FN:s konferens om biologisk mångfald är planerad att hållas från 21 oktober till 1 november 2024 i Cali, Colombia. Information om konferens finns bland annat via Convention on Biological Diversity hemsida: Convention on Biological Diversity (cbd.int)

Svenskar som avser besöka COP 16 uppmanas att i förväg:

  • Förbered din resa genom att läsa på om resmålet och boka boende
  • Kontrollera ditt pass giltighetstid
  • Kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera villkoren för din försäkring och att den täcker hela vistelsen.
  • Ladda ner appen UD Resklar där bland annat ambassadens reseinformation finns
  • Skriv upp dig på svensklistan
  • Informera anhöriga och eventuell arbetsgivare om dina resplaner gällande resrutt/ boende/resesällskap och samt hur du kommer att vara nåbar.

Gällande säkerhetsläget i Cali som stad förekommer stölder, rån och överfall, i synnerhet kvällstid. Mobil, smycken, klocka, kamera och andra värdesaker bör ej bäras synligt. Vid eventuell stöld/rån gör inte motstånd och följ aldrig efter rånare/ficktjuvar. Polisanmäl eventuell händelse per omgående till den lokala polisstationen.

Ambassaden har erhållit information om att colombianska myndigheter avser att förstärka närvaron av polis och militär i Cali under COP 16. Säkerhetsläget dock har gradvis försämrats i delar av Colombia de senaste åren. Sammandrabbningar mellan illegala väpnade grupper har bland annat förekommit på landsbygden i departement Valle de Cauca där Cali är huvudstad. Sammandrabbningarna har vid flera tillfällen inbegripit skottlossning och bombattentat. Risken att civila drabbas på offentliga platser har ökat.

Om du förlorar ditt pass under COP 16 kan du ansöka om ett provisoriskt pass för hemresa på ambassaden i Bogota. Provisoriskt pass - Sweden Abroad

Se nedan övrig och mer detaljerad reseinformation gällande Colombia.

In- och utresebestämmelser

Generella in-och utresebestämmelser

För inresa i Colombia krävs att passet är giltigt, helt och med ledig sida för stämpel. Passet måste vara giltigt under hela din vistelsetid i Colombia, det rekomenderas att passat är giltigt minst 6 månader från inresedatum. Dessutom bör resenären kunna redovisa sitt utresedatum, uppvisa en hotellbokning eller annan bostadsadress samt kunna bevisa ekonomisk solvens.

Registera dig innan inresa

Mellan 72 - 1 timmar innan resa till och från Colombia, ska ett digitalt formulär "Check Mig" fyllas i på Migración Colombias hemsida. En bekräftelse kommer skickas till angiven mejladress och ska visas upp vid ankomst till Colombia. 

Visum

För inresa i Colombia vid turistbesök (maximalt 90 dagar) krävs inte visum för svenska medborgare. Var noga med att se till att få in- och utresestämplar i passet för att undvika böter.

Du kan behöva uppvisa bevis på återresa eller vidareresa vid inresa till Colombia. Kontrollera de senaste inresereglerna med den colombianska ambassaden i Stockholm innan avresa.

Väl i Colombia kan vistelsen förlängas med upp till 90 dagar genom att ansöka hos migrationsmyndigheten, Migración Colombia. Som besökare tillåts en vistelse i Colombia i max 180 dagar under en tolvmånadersperiod.

Colombianska visum som gäller längre än 90 dagar måste registreras på migrationsmyndigheten (Migración Colombia) eller online inom 15 dagar efter ankomst till Colombia.

För att stanna länge samt för att kunna arbeta i Colombia kan ansökan om visum göras före eller efter inresa. Ansökan om visum kan antingen göras online via Colombias utrikesdepartements hemsida (Cancillería), eller på utrikesdepartementets huvudkontor i Bogotá.

Stanna inte längre än ditt visum tillåter, det innebär böter och risk för deportering, på egen bekostnad.

För information om vilken typ av inresetillstånd som krävs för icke turistrelaterade vistelser, till exempel vid tjänsteresa eller företagsbesök, kontakta Colombias ambassad i Stockholm eller migrationsmyndigheten i Colombia.

Vid resa till öarna San Andres, Providencia eller Santa Catalina, måste ett turistkort (särskild skatt) köpas på flygplatsen vid avresan. Turister som stannar kvar i mindre än 24 timmar och barn under sju år är undantagna. Kontrollera med flygbolaget innan resan vad som gäller.

Dubbelt medborgarskap

Svenskar med colombianskt medborgarskap ska uppvisa sitt colombianska pass för in- och utresa (ID-kort är inte tillräckligt för att lämna landet). Enligt colombiansk lag ska personer som är födda i Colombia och som inte aktivt har sagt upp sitt colombianska medborgarskap visa upp sitt colombianska pass för in- och utresa. Detta trots att colombiansk lagstiftning före 1 januari 1991 inte tillät dubbla medborgarskap och att det finns personer som har förlorat sitt colombianska medborgarskap i samband med att de har beviljats svenskt medborgarskap. Personer som har förlorat sitt colombianska medborgarskap enligt svensk lagstiftning i samband med att de beviljats svenskt medborgarskap före 1 juli 2001, när Sverige inte tillät dubbla medborgarskap, kan också krävas på colombianskt pass så länge personen inte aktivt har avsagt sig sitt colombianska medborgarskap.

Resa med minderårig

Colombia kan kräva ett intyg för barn som reser ut ur landet med endast en vårdnadshavare. Vänligen ta kontakt med Colombias ambassad i Stockholm eller landets migrationsmyndighet, Migracíon Colombia, för vidare information.

Resa med receptbelagd medicin

Kontrollera med Colombias ambassad i Sverige om det finns några restriktioner för att ta med din receptbelagda medicin in i landet. Tänk på att vissa mediciner kan vara olagliga utomlands, och att det är vistelselandets lagar som gäller. Ta alltid med ett utskrivet recept från läkaren för den medicin du tar med dig. Om du ska resa med läkemedel som är narkotikaklassade är det viktigt att tänka på att särskilda intyg kan behövas.

Colombias ambassad i Stockholms hemsida: http://suecia.embajada.gov.co/

Colombias migrationsmyndighets hemsida: www.migracioncolombia.gov.co

För adopterade

Observera att enligt colombiansk lag kan personer som adopterats från Colombia från 1 januari 1991 och som inte har sagt upp sitt colombianska medborgarskap komma att behöva uppvisa colombianskt pass för in- och utresa i landet. Även adopterade före 1 januari 1991, när Colombia inte tillät dubbla medborgarskap, kan krävas på colombianskt pass ifall de inte kan bevisa att de förlorat det colombianska medborgarskapet i samband med att de fick svenskt medborgarskap. Ofta räcker det med att visa upp adoptionshandlingar för att kunna förklara situationen.

Tullbestämmelser 

Svenska ambassaden och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders tullbestämmelser. Kontrollera de aktuella bestämmelserna med colombianska myndigheter eller närmaste colombianska ambassad.

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetssituationen i flera av landets regioner, främst på landsbygden, är allvarlig. Väpnade konflikter mellan illegala grupper förekommer. Framförallt i landsbygdsområden i regionerna Antioquia, Arauca, Catatumbo, Cauca, Chocó, Cordoba, Norra Santander, i städerna Buenaventura och Tumaco samt i de områden som gränsar till Panama, Venezuela och Ecuador.

Säkerhetssituationen kan snabbt komma att förändras, det är därför viktigt att noga undersöka läget i den region som ska besökas samt följa lokal nyhetsrapportering.

Om du befinner dig i eller planerar att resa till nämnda regioner, följ lokala nyheter och var uppmärksam på myndigheternas anvisningar. Landsvägen Panamericana och större städer är undantagna. 

Affärs- och turistresor till landets storstäder samt turistområden kan företas utan problem, dock med sedvanlig försiktighet. Stölder, rån och överfall sker i storstäderna och på turistorter, både dag och kvällstid.

Demonstrationer är frekvent förekommande i Bogotá och andra colombianska städer. Det är inte ovanligt att polisen skingrar demonstranter med tårgas. Även vägblockader kan förekomma. Resnärern bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget.

Landminor förekommer i vissa regioner och civila har omkommit. Avvik inte från vägar och välanvända stigar. Colombia är ett av de länder i världen som har flest antal personminor och olyckor som drabbar civila har inträffat och på senare tid ökat. Försiktighet bör iakttas i områden utanför huvudleder.

Det säkraste sättet att färdas i Colombia är med flyg, även om det finns busstransporter mellan samtliga större städer. Vägnätet är dock undermåligt i vissa delar av landet. Trafikolyckor är vanligt förekommande. 

Kraftiga regn kan orsaka vägras och jordskred. Information om vägnätet kan sökas på colombianska polisens hemsida: www.policia.gov.co/estado-vias.

Terrorism

Terroristdåd utförda av illegala väpnade grupper förekommer i Colombia, främst på landsbygden, men har dock även ägt rum i storstäder under senaste året.

Måltavlan för terroristdåden är dock vanligtvis inte utländska turister. Det finns en hotbild mot polisiära och militära anläggningar. Risken att terrorattacker sker i offentliga och andra turisttäta områden går inte att utesluta. Under större event samt vid folksamlingar och offentliga demonstrationer bör extra försiktighet iakttas.

Ökad hotbild

Koranbränningarna i Sverige har lett till starka reaktioner i utlandet och flera saker tyder på att hotbilden mot svenska intressen ökat generellt. I ljuset av utvecklingen bör svenskar och verksamheter i utlandet som förknippas med Sverige iaktta ökad vaksamhet och försiktighet. Svenska resenärer bör generellt iaktta försiktighet i närheten av folksamlingar och så långt som möjligt undvika demonstrationer och andra situationer som kan utvecklas till oroligheter.

Läs mer om Terrorism och turism

Naturförhållanden och katastrofer

Colombia är det enda landet i Sydamerika med kust mot både Stilla havet och Karibiska havet. Geografin domineras av två ytterligheter: Andernas mäktiga bergmassiv i väster och Amazonas platta regnskogsområde i öster. Klimatet är övervägande tropiskt.

Jordbävningar och vulkanutbrott  

Bergskedjan Anderna sträcker sig igenom Colombia och utgör en jordbävningsdrabbad riskzon och även vulkanutbrott förekommer. Den seismiska aktivitet kan ändras snabbt och resenärer bör hålla sig uppdaterade via lokala medier, de colombianska myndigheten för katastrofriskhantering hemsida och hemsidan för Colombias geologiska institut samt följa myndigheters anvisningar.

Mer detaljerad information om jordbävningar i området kan hittas på bland annat: United States Geological Survey: www.USGS.gov  

Tropiska orkaner 

Mellan juli - oktober finns risk för tropiska orkaner längs den Karibiska kusten och den colombianska skärgården San Andrés. Om en orkan hotar är det viktigt att följa de lokala myndigheternas information och följa deras anvisningar. Om möjligt se till att bunkra upp med mat och vatten, då det kan vara svårt att ta sig till affärer och restauranger under och direkt efter ovädret. Kontakta anhöriga när det är möjligt. Uppdaterade orkan prognoser finns på bland annat:National Hurricane Center (noaa.gov) 

Regnperiod 

Regnperioderna varierar över landets olika klimatzoner, för mer information se: https://severeweather.wmo.int/ Perioderna april till maj, samt oktober till november anses generellt vara de regntätaste månaderna. Klimatförändringar verkar ha haft inverkan på dessa perioder och utökat dem. Massiva regnfall och översvämningar är vanligt förekommande i stora delar av landet, vilket bland annat orsakar skador på infrastruktur och gör vägarna periodvis svårframkomliga. Strömavbrott är även vanligt förekommande till följd av regnfall.

Hälso- och sjukvård

Det är viktigt att ha en försäkring som gäller under hela resan, täcker planerade aktiviteter under resan och täcker kostnader för medicinsk behandling. Kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera villkoren för din försäkring. Läs mer på: Allvarligt sjuk eller skadad - Sweden Abroad

Besökare till huvudstaden Bogotá kan behöva några dagar för att vänja sig vid den höga höjden, 2600 meter över havet. Kranvattnet ska vara säkert att dricka i Bogotá, i övriga delar av landet rekommenderas vatten på flaska.

Ha i åtanke att sjukdomar och parasiter i hög grad förekommer i relation till områdets geografiska höjd och topografi. Viktigt att därför vara påläst innan du reser på de zoner diu kommer att vistas i utifrån det förbereda din resa. 

Sjukhus och apotek 

I de stora städerna finns privata sjukhus och kliniker med god standard. Allmänna sjukhus är fungerande men rekommenderas inte. På landsbygden och i mindre städer är standarden på hälsovården ofta undermålig. Vid nödfall ring nummer 123 för att beställa en ambulans.

Apotek i Colombia kallas för ”droguerías” eller "farmacias". De flesta apotek i stor städerna erbjuder även hemleverans.

Medhavd medicin

Kontrollera med colombianska mynidgheter eller närmaste Colombianska ambassad om det finns några restriktioner för att ta med eventuella receptbelagda medicin in i landet. Ambassaden rådet att alltid med ett utskrivet recept från läkaren för den medicin du tar med dig. Om du ska resa med läkemedel som är narkotikaklassade är det viktigt att tänka på att särskilda intyg kan behövas.

Psykisk ohälsa
Innan avresa är det bra att ta reda på vilken typ av vård som går att få om ens psykiska hälsa skulle försämras på plats. Tillgång till vårdinrättningar med adekvat behandling kan variera stort mellan olika regioner, likaså förståelsen och kunskapen om psykisk ohälsa. Ta kontakt med läkare i god tid före resan för att få råd och tillräckligt med medicin för hela utlandsvistelsen. Det kan det vara svårt att få tag på mer medicin på plats ifall medhavda mediciner skulle ta slut. Under följande länk finns mer information och tips på förebyggande åtgärder inför resan.

Vaccinering

Resenärer rekommenderas att konsultera en vaccinationscentral för att få den senaste informationen om vilka vacciner som rekommenderas innan avresa till Colombia. 

Malaria, denguefeber, gula febern, chikungunyafeber samt zikavirus förekommer i vissa områden i Colombia, i synnerhet vid kusten och i låglänta delar av landet. Resenären bör således vidta åtgärder för att undvika myggbett och ha ett aktualiserat vaccinationsskydd. Bland annat myggmedel, heltäckande klädsel (långa, ljusa ärmar och byxor), myggnät och luftkonditionering minskar risken att bli stucken.

Dengue- och zikaviruset överförs främst via stick från myggor som bär på smittan. Kvinnor som är eller planerar att bli gravida bör kontakta hälso- och sjukvården för information och individuell rådgivning inför en resa till områden där det finns en spridning av zikaviruset.

Vaccination mot gula febern krävs för dig som nyligen besökt ett land med risk för gula febern. Detta gäller också om du varit i transit på flygplasten i ett sådant land. Det är viktigt att resenären då kan uppvisa vaccinationskort eller annat intygande dokument vid inresa till Colombia. 

Resenärer som planerar att besöka regionerna Magdalena, Cesar, Chocó, La Guajira, Atlantkusten inklusive Sierra Nevada, Norra Santander samt Amazonasområdet rekommenderas vaccination mot gula febern då det är krav på detta i delar av dessa regioner. För inträde till Nationalparker i tropiska områden som Parque Tayrona i Magdalena, krävs ett vaccinationsintyg mot gula feber.

För mer information om regionerna se:www.minsalud.gov.co/saludalviajero

Resenärer bör försäkra sig om att de har ett tillräckligt vaccinationsskydd. För ytterligare hälsoinformation och information om vaccin, kontakta din närmaste vaccinationscentral.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten rådgivande myndighet i hälso- och smittskyddsfrågor. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Lokala lagar och sedvänjor

Colombia är en konstitutionell demokrati med ett funktionellt rättssystem, även om straffrihet är ett vida förekommande problem. Rollfördelningen mellan polis och militär är, ur svensk perspektiv diffust och en kan således finna militär som rutinmässigt patrullerar gator och torg, samt genomför slumpmässiga ID-kontroller. Detta är särskilt framträdande på landsbygden.

Befolkning 

Colombia är det tredje folkrikaste landet i Latinamerika. Befolkningen växte länge snabbt och har mer än tiofaldigats sedan början av 1900-talet, men nu är tillväxttakten låg. En majoritet av colombianerna bor i städer, främst på höglandet i väster. Nästan alla colombianer talar spanska som också är officiellt språk. Därutöver finns cirka 65 ursprungsspråk som har officiell status i sina regioner. Resenärer kan inte räkna med att ta sig fram på engelska utanför de större turistorterna.

Enligt grundlagen råder religionsfrihet och den respekteras även i praktiken. Katolicism är landets dominerande religion och sedvänjor är starkt förknippade till religionen. Colombia är ett av de länder med flest helgdagar, ofta förknippade till katolska högtidsdagar. Den katolska kyrkan formellt skildes från staten i och med den författning som antogs 1991.

Frihetsberövad i landet

Narkotikabrott medför hårda och långa fängelsestraff. Den juridiska processen är ofta lång och förhållandena i de colombianska fängelserna är svåra. Detsamma gäller för sexuellt utnyttjande av minderåriga, ett fenomen som förekommer i turistorter som Cartagena och Santa Marta. 

Som besökare i ett annat land bör man alltid tänka på att följa det landets lagar, förordningar. och sedvänjor. Svensk lag gäller inte, och ambassaden har ingen möjlighet att få dig fri om du skulle hamna i fängelse

Kriminalitet och personlig säkerhet

Stölder, rån och överfall förekommer i storstäder över hela landet, i synnerhet kvällstid. Mobil, smycken, klocka, kamera och andra värdesaker bör ej bäras synligt. Vid eventuell stöld/rån gör inte motstånd och följ aldrig efter rånare/ficktjuvar. Polisanmäl eventuell händelse per omgående till den lokala polisstationen.

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet och i det område där du befinner dig. Följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget. Undvik till exempel att röra dig ensam om natten och på mörka gator. Undvik eftersatta områden i städerna.  

Ambassaden vill göra resenärer uppmärksamma på drogen burundanga (scopolamin) som intas via mat, dryck, cigarretter eller kvarlämnade tidningar i till exempel taxibilar. Drogen kan även ge verkan genom spridning via luften, till exempel genom en viftning med en näsduk. Drogen, som används vid bland annat rån, är snabbverkande och kan göra den drabbade viljelös samt resultera i medvetslöshet. Fall har registrerats där drogen används på nattklubbar samt vid planerade träffar via dejtingappar.  

För turister och korttidsresenärer rekommenderas extra försiktighet på flygplatsen El Dorado och kring de välbesökta turistkvarteren runt området Candelaria i Bogotá. Vaksamhet bör även iakttas vid resor med lokaltrafiken, speciellt med stombussarna vid namn "Transmilenio" i Bogotá.Sexuellt våld har ökat under senare år och drabbar synnerligen unga kvinnor. 

Kidnappningar/försvinnanden sker fortfarande i landet, främst förekommer de i de oroligare regionerna på landsbygden. Undvik att i dessa oroligare regioner på egen hand då militär och polisär närvaro är mindre rvilket ökar risken för rån och överfall. 

Taxiresor bör förbeställas för att undvika onödiga risker. Hotell, restauranger och större köpcentrum är ofta behjälpliga med att beställa taxi från kända taxibolag. Auktoriserade taxibolag finns på flygplatsen El Dorado och de flesta andra flygplatser och busstationer. Det finns applikationer till mobiltelefoner för förbeställning av taxi. Dessa bolag finns i de flesta medelstora och stora städer. 

Inför resan är det viktigt att resenären packar sitt bagage på egen hand och inte erbjuder sig att transportera varor för okända individers räkning. Resenärer bör alltid bära med sig giltig legitimation på offentliga platser då polisen enligt lag har rätt att begära att få se legitimation samt kroppsvisitera. Förvara pass och värdeföremål i ett låst förvaringsfack när möjlighet finns. Ta kopior av dina viktigaste dokument, till exempel pass och flygbiljetter, och förvara dem skilt från originalen. Lämna inte värdesaker i bilen eller på badstranden.

Trafiksäkerhet

Ambassaden uppmanar till försiktighet i trafiken. Körkortsutbildningar/körkortslicens är i vissa fall bristfälliga och trafiken i framförallt de större städerna är intensiv.

Vägnätet är i stora delar av landet underdimensionerat och kan sakna underhåll  samt har ofta ingen eller mycket begränsad belysning. Kontrollera att den bil du reser i är väl underhållen och har säkerhetsbälten. 

Trafikolyckor är vanligt förekommande. Den juridiska processen vid en eventuell bilolycka, där föraren har det straffrättsliga ansvaret, kan bli långdragen. Vid eventuell trafikolycka tillkalla polis. 

Försäkringsskydd

Det är resenärens ansvar att i förväg teckna en försäkring som täcker hela vistelsen. Kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera villkoren för din försäkring.  

De flesta hemförsäkringar har ett reseskydd som täcker 45 dygn, i annat fall kan en separat reseförsäkring köpas. Observera att en reseförsäkring i regel inte gäller om UD har utfärdat en reseavrådan gällande platsen för besöket. Det är viktigt att resenären kontaktar sitt försäkringsbolag för att veta exakt vad som gäller.

Resenären kan själv behöva lägga ut för ett sjukhusbesök då vården ofta inte inleds förrän sjukhuset har fått en försäkran från försäkringsbolaget, alternativt en förhandsbetalning. Att vidta försiktighetsåtgärder såsom att resa med en giltig reseförsäkring, extra medel samt vara påläst på området som ska besökas är en förutsättning för att få konsulär service, läs mer på regeringens hemsida.

Ladda ner appen UD Resklar

I appen UD Resklar finns bland annat samlat reseinformation från svenska ambassader utomlands per land och deras kontaktuppgifter. Genom appen kan du även välja att få push-notiser med till exempel information om UD:s avrådan från resor ändras eller reseinformation från svenska ambassader.

Skriv upp dig på svensklistan

Om du skriver upp dig på svensklistan kan svenska ambassad eller Utrikesdepartementet vid behov nå dig i en krissituation. Anmäl dig till svensklistan

Håll kontakten med din researrangör eller flygbolag

Om du har frågor om en kommande resa eller frågor om av- eller ombokning av biljetter bör du ta kontakt med din researrangör. Din researrangör har ett ansvar för dig som resenär.

Håll kontakten med dina anhöriga 

Informera anhöriga om dina resplaner gällande resrutt/ boende/resesällskapoch om hur du kommer att vara nåbar. 

Läs mer om råd inför resan här.

Resa i landet

Inom Colombia finns bra flygförbindelser till större städer och turistorter. Resor inom landet är att föredra med flyg. 

Bussnätet är väl fungerande för resor inom landet och olika standard på bussar finns. Trafikolyckor förekommer och det är tillrådigt att undvika att resa nattetid. Vägunderhåll är undermåligt och särskilt i samband med regnperiod förekommer vägras och framkomligheten begränsas. 

Det är viktigt att iaktta försiktighet i trafiken vid färd med cykel och även promenader, både på landsvägar och i städer. Risk för våld och kidnappning är högre i oroliga landsbygdsområden.

Colombia - avrådan

Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har UD den 24 januari 2024 beslutat om att utöka avrådan för Colombia. I Colombia gäller avrådan för olika departement, regioner och kommuner. Läs hela avrådan på regeringen.se.

Avrådan för Colombia - på regeringen.se
Senast uppdaterad 24 jan 2024

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023