Meny
  • Svenska

Om utlandet Chile

Om Chile - ambassadens landrapport

Ambassaden sammanställer regelbundet en landrapport för Chile.

Rapporten innehåller en kort historik om Chile, basfakta om landet, ambassadens beskrivningar av bland annat inrikespolitik, internationella förbindelser, ekonomi och svensk-chilenska förbindelser.

Ladda ner och läs ambassadens rapport här.

Senast uppdaterad 10 jun 2020, 12.02