Om utlandet Chile

Gifta sig

Gifta sig i Chile och registrera äktenskapet i Sverige

I Chile kan du gifta dig inför det chilenska civilregistret. Kontakta "Registro Civil" för mer information: Matrimonio (registrocivil.cl)

Har ni gift er i Chile ska ni efter vigseln vissa upp vigselcertifikat och ID handlingar för Skatteverket, ni kan lämna uppgifterna på ett servicekontor eller online. Om Skatteverket bedömer att vigseln är giltig i Sverige registreras den i folkbokföringen. Läs mer på Skatteverkets hemsida: Att gifta sig i Sverige eller i utlandet

För att en utländsk handling ska vara giltig i Sverige kan de apostille-stämplas. Mer information om apostille från chilensk myndighet här: Apostilla - Servicios consulares

Vigsel vid Sveriges ambassad i Santiago de Chile

Sveriges ambassadör i Chile kan förätta vigsel mellan svenska medborgare bosatta i Chile från och med november 2021.

Om ni vill gifta er på Sveriges ambassaden i Chile, gäller följande:

  • Båda parter måste vara svenska medborgare.
  • Åtminstone en av parterna måste vara bosatt i Chile.
  • Kontakta ambassaden i god tid för överenskommelse om tidpunkt för vigseln.
  • Hindersprövning ska vara gjord tidigast 4 månader innan vigseln. Prövningen kan göras antingen genom Skatteverket eller ambassaden: Hindersprövning – Ansökan och försäkran (SKV 7880) | Skatteverket
  • Parterna anmäler själva eventuella byten av efternamn på Skatteverkets blankett SKV 7502. Detta kan göras inför vigseln eller senare. Du behåller ditt eget efternamn om du inte skickar in en ansökan.
  • Äktenskapet registreras av ambassaden hos Skatteverket. Paret får själva kontakta lokala myndigehter för att registrera äktenskapet i Chile om så önskas.

Vigsel kan förättas vid ett begränsat antal svenska utlandsmyndigheter, se vilka ambassader som förättar vigsel här.

För vigsel eller välsignelse vid svenska kyrkan i utlandet se: Gifta sig utomlands - Svenska kyrkan (Svenska kyrkan har ingen församling i Chile).