Meny
  • Svenska

Om utlandet Brasilien

Behövs vaccination?

Utökade rekommendationer vad gäller vaccination mot gula febern för resenärer till Brasilien. Läs mer här.

Hälsa och vaccinationer

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer