Om utlandet Brasilien

Om svenskt medborgarskap

Svensk medborgare kan man bli genom:

  • födelse
  • adoption
  • legitimation (pappans giftermål med utländsk mamma)
  • ansökan (naturalisation)
  • anmälan (barn, ungdomar 18–20 år och medborgare i Finland, Danmark, Norge och Island)

Att behålla svenskt medborgarskap

För att undvika att du förlorar ditt svenska medborgarskap om du är född och bosatt utomlands bör du ansöka om att få behålla det. Det måste du göra efter 18 års ålder, men innan du fyller 22 år. Du behöver inte göra en sådan ansökan om du under någon tid har varit bosatt och folkbokförd i Sverige eller om du regelbundet besökt Sverige. Om du tillhör den första generationen som är född utomlands kommer din ansökan normalt att beviljas. Även senare generationer som är födda utomlands kan få behålla sitt svenska medborgarskap såvida inte anknytningen till Sverige är helt bruten.

Blankett (302021) "Behålla svenskt medborgarskap (ansökan om)" du lämnar du in till svensk ambassad eller konsulat. Om du är på besök i Sverige kan du skicka den direkt till Migrationsverket i Norrköping.

Migrationsverket
Medborgarskapsenheten
601 70 Norrköping

Svenskt medborgarskap

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer