• Svenska

Om utlandet Brasilien

Dubbelt medborgarskap i Brasilien

Medborgarlagsförändringarna från 2001 har gjort det möjligt att inneha dubbla medborgarskap. Så för de personer som innan 2001 fått brasilianskt medborgarskap och på så vis förlorat sitt svenska medborgarskap är det nu möjligt att återfå och att ha dubbla medborgarskap.

Dubbelt medborgarskap

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer