• Svenska

Om utlandet Brasilien

Gifta sig på ambassaden

I Brasilien gifter man sig civilt och det görs hos en Notarius Publicus, ”cartorio”. Man kan även ha en religiös eller en civil ceremoni utanför cartório, men denna är inte lagligt bindande om inte cartório först godkänt vigselförättaren.

Den svenska medborgaren behöver uppvisa ett översatt personbevis där föräldrarnas namn samt civilstånd ingår. Skatteverket kan utfärda ett personbevis på engelska. Personbeviset skall apostileras i Sverige hos Notarius Publicus och därefter översättas till portugisiska av en brasiliansk auktoriserad översättare (“sk. Tradutor juramentado”). Då det i dagsläget saknas auktoriserade översättare för svenska i Brasilien är det enklast att beställa personbeviset på engelska hos Skatteverket.

Auktoriserade översättare i Brasilien hittar du hos den aktuella delstatens “Junta Comercial”.

I vissa fall accepterar cartório en konsulär attestering ("declaração consular") utställt direkt på portugisiska av den svenska ambassaden eller ett generalkonsulat med samma innehåll som Skatteverkets personbevis istället för ovan process, men detta bör först verifieras direkt med cartório.

Man behöver först registrera sin intention/avsikt att ingå äktenskap hos cartorio” (notarius publicus) och detta behöver man göra minst 30 dagar före man avser viga sig. Man behöver göra ett personligt besök hos ”cartorio” och man behöver även ha med sig två vittnen. Vittnena skall vara minst 21 år och även ha med sig ID-kort och sitt CPF-nummer (cadastro de pessoa fisica). Hos notarius publicus får man fylla i blanketter och även betala en avgift, (avgiften kan variera från delstat till delstat). De dokument man ombeds ta med behöver alla vara översatta tillportugisiska av en auktoriserad översättare.

Utländska medborgare behöver ha med sig följande dokument:

Pass (eller, om man har uppehållstillstånd i Brasilien, ”Cédula de Identidade para Estrangeiro CIE” (kallas även RNE eller RNM)

Certifierad kopia av personbevis med åsatt Haag-apostille gjord i det utfärdande landet (görs hos notarius publicus i Sverige)

 

Om någon av parterna varit gift tidigare behöver även skilsmässodomen uppvisas och även denna skall i förekommande fall vara apostilerad och översatt till portugisiska. Om ena parten är änka/änkling behöver, enligt samma logik som ovan, dödsbevis avseende den tidigare maken/makan uppvisas).

Gifta sig utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer