Meny
  • Svenska

Om utlandet Bolivia

Tjänster som erbjuds av svenska ambassaden

Sveriges ambassad i La Paz kan bidra med allmän kunskap om Bolivias näringsliv samt allmänpolitisk, ekonomisk och handelspolitisk information.

Ambassaden kan också bidra med information kring specifika affärssektorer, näringslivskontakter samt övriga handelsrelaterade frågor.