• Svenska

Om utlandet Bolivia

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering covid-19

Bolivia har drabbats hårt av pandemin och under hösten 2021 ökar antalet smittade ånyo. Bolivia vaccinerar sedan början på 2021 alla från 18-års ålder boende i landet med gratis anti Covid-vaccin. Sedan oktober månad 2021 vaccineras även 16- och 17 -åringar. På den bolivianska regeringens hemsida finns samlad information om coronaviruset, antal smittade, restriktioner, åtgärder, hälsoråd och vaccinering, se länken nedan.

https://www.minsalud.gob.bo/ 

Resor till Sverige

Det råder tillfälligt inreseförbud till Sverige vilket förlängts till den 31 januari 2022 vad gäller länder utanför EU/EES. Undantag gäller för svenska och europeiska medborgare, samt personer med uppehållstillstånd och nära familjemedlemmar. Mer information finns i nedanstående länk.

https://www.swedenabroad.se/en/about-sweden-non-swedish-citizens/going-to-sweden/temporary-ban-on-travel-to-sweden/

Särskilda inresebestämmelser

Bolivia har öppna gränser till de flesta av grannländerna via flyg men fortfarande gäller att landgränserna kan vara stängda eller stängas. Det finns direktflyg till USA och det går även att komma in i Bolivia flygledes via Europa.

Från den 31 oktober 2021 gäller följande för inresa till Bolivia. Resenärer 16 år och över måste ha fullständigt vaccinationscertifikat med den senaste dosen tagen 14 dagar innan inresan.  Alla resenärer från fem (5) år och uppåt behöver ett negativt PCR-test taget inom 72 timmar från utresan för att komma in i Bolivia och måste också fylla i en hälsodeklaration. Därtill krävs en giltig hälsoförsäkring som täcker Covid. Kravet på 10 dagars- karantän efter anländande till Bolivia har upphört från datumet ovan.

Inreserestriktioner kan uppdateras löpande, och samtliga resenärer uppmanas hålla sig informerade via bolivianska myndigheter samt sina flyg- och resebolag gällande de senaste inresereglerna.

Mellanlandningar

Ett stort antal länder har infört inreserestriktioner, vilket kan påverka möjligheterna till mellanlandningar. Kontakta ditt flygbolag eller lokal myndighet för information om eventuella restriktioner och krav för transit. Hemsidor till de svenska ambassaderna i de länder som berör dig hittar du via www.swedenabroad.se.

Lokala restriktioner

Lokala myndigheter i Bolivia har rätt att införa åtgärder som begränsar den fria rörligheten i syfte att begränsa smittspridningen. Det är viktigt att orientera sig för resande om vad som gäller lokalt och regionalt i fråga om spridningsreducerande åtgärder. Genomgående gäller att respektera social distansering och att munskydd/ansiktsmask ska bäras utanför hemmet och i vid besök i offentlig miljö t.ex. flygplatser, lokaltrafik, livsmedelsaffärer, banker, myndigheter och andra institutioner (se även nedan).

Råd till svenska resenärer

Ambassaden uppmanar svenskar i Bolivia att följa händelseutvecklingen, lokala medier och lokala myndigheters anvisningar, samt vara beredda på att nya spridningsreducerande åtgärder kan införas med kort varsel. Detta kan t.ex. inkludera utegångsförbud, karantän, transportbegränsningar samt tillgänglighet till offentliga platser och institutioner. Störningar i handeln och begränsad tillgång till t.ex. vissa matvaror och mediciner kan inte uteslutas.

Stannar du kvar i Bolivia rekommenderar ambassaden att du ser över din situation, ditt visum, resehandlingar och försäkringar. Det är i nuläget extra viktigt att undersöka villkoren för din försäkring i rådande situation och hur försäkringen kan förlängas under resan om längre förseningar skulle uppstå.

Senast uppdaterad 01 nov 2021, 12.27