• Svenska

Om utlandet Bolivia

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering covid-19

Bolivia lättar inreseförbudet från alla länder: För resenärer som får komma gäller vidare att de måste ha giltigt vaccinationsintyg med den sista dosen tagen 14 dagar innan inresan eller visa det negativt nasalt antigen test 72 timmar. Det rekommenderas att ha giltig hälsoförsäkring som täcker Covid under vistelsen. Kravet på karantän för resenärer är borttaget från och med den 31 oktober 2021. Flera åtgärder kan vidtas av regeringen med kort varsel så bekräfta med ditt flygbolag innan du reser. För allmän cirkulation krävs mask och vaccinationsintyg kan begäras att visas upp.

För mer och uppdaterad information kring de nya reglerna, vänligen vänd dig till bolivianska myndigheter. Här återfinns länk till Bolivias samlade myndighetsinformation om Covid-19

På den bolivianska regeringens hemsida finns samlad information om coronaviruset, antal smittade, restriktioner, åtgärder, hälsoråd och vaccinering, se länken neda

https://www.minsalud.gob.bo/ 

Resor till Sverige

Sverige slopar inreseförbudet från alla länder

Inreseförbudet för resande till Sverige från länder utanför EU/EES kommer inte att förlängas och upphör att gälla från och med den 1 april 2022. Det innebär också att krav på att visa upp vaccinations- och testintyg vid inresa till Sverige tas bort.

Mer information finns i nedanstående länk.

Sverige slopar inreseförbudet från alla länder - Regeringen.se

Särskilda inresebestämmelser

Bolivia har öppna gränser till de flesta av grannländerna via flyg och land.

Enligt det nya dekretet 4574 måste alla utländska invånare och turister registrera sin hem- eller turistadress online. Turister bör uppdatera denna information när de rör sig runt i landet. Underlåtenhet att följa dekretet kan leda till böter när du lämnar landet.

Bolivia lättar inreseförbudet från alla länder: För resenärer som får komma gäller vidare att de måste ha giltigt vaccinationsintyg med den sista dosen tagen 14 dagar innan inresan eller visa det negativt nasalt antigen test 72 timmar och Det rekommenderas att ha giltig hälsoförsäkring som täcker Covid under vistelsen.. Kravet på karantän för resenärer är borttaget från och med den 31 oktober 2021. Flera åtgärder kan vidtas av regeringen med kort varsel så bekräfta med ditt flygbolag innan du reser. För mer information, använd följande länk. Ministerio de Salud 

Inreserestriktioner kan uppdateras löpande, och samtliga resenärer uppmanas hålla sig informerade via bolivianska myndigheter samt sina flyg- och resebolag gällande de senaste inresereglerna.

Frågor och svar om covid-19 (coronavirus) — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Mellanlandningar

Ett stort antal länder har infört inreserestriktioner, vilket kan påverka möjligheterna till mellanlandningar. Kontakta ditt flygbolag eller lokal myndighet för information om eventuella restriktioner och krav för transit. Hemsidor till de svenska ambassaderna i de länder som berör dig hittar du via www.swedenabroad.se.

Lokala restriktioner

Lokala myndigheter i Bolivia har rätt att införa åtgärder som begränsar den fria rörligheten i syfte att begränsa smittspridningen. För allmän cirkulation krävs mask och vaccinationsintyg kan begäras att visas upp. Det är viktigt att orientera sig för resande om vad som gäller lokalt och regionalt i fråga om spridningsreducerande åtgärder. Genomgående gäller att respektera social distansering och att munskydd/ansiktsmask ska bäras utanför hemmet och i vid besök i offentlig miljö t.ex. flygplatser, lokaltrafik, livsmedelsaffärer, banker, myndigheter och andra institutioner (se även nedan).

Råd till svenska resenärer

Ambassaden uppmanar svenskar i Bolivia att följa händelseutvecklingen, lokala medier och lokala myndigheters anvisningar, samt vara beredda på att nya spridningsreducerande åtgärder kan införas med kort varsel. Detta kan t.ex. inkludera utegångsförbud, karantän, transportbegränsningar samt tillgänglighet till offentliga platser och institutioner. Störningar i handeln och begränsad tillgång till t.ex. vissa matvaror och mediciner kan inte uteslutas.

Stannar du kvar i Bolivia rekommenderar ambassaden att du ser över din situation, ditt visum, resehandlingar och försäkringar. Det är i nuläget extra viktigt att undersöka villkoren för din försäkring i rådande situation och hur försäkringen kan förlängas under resan om längre förseningar skulle uppstå.

Senast uppdaterad 05 jan 2023, 10.53