Meny
  • Svenska

Om utlandet Bolivia

Rösta utomlands i Bolivia

Rösta på ambassaden den 7-15 maj till Europaparlamentsvalet!

Våra öppettider för röstmottagning kommer att publiceras inom kort!

För att förtidsrösta på ambassaden måste du ha med dig en ID-handling. Som ID-handling räknas:

- Svenskt pass

- Svenskt id-kort

- Lokal officiell legitimation

Om du inte har med dig en ID-handling kan någon annan person i lokalen gå i god för dig. Personen som går i god för dig måste kunna visa en ID-handling.

Om du inte har ditt röstkort med dig, kan ett dubblettröstkort skrivas ut på ambassaden. Adresskort finns också alltid i röstningslokalerna som röstmottagarna kan fylla i om du saknar röstkort.

Rösta utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer