Meny

Om utlandet Bolivia

Legaliseringar

Bolivia har precis som Sverige undertecknat Apostillekonventionen och har gått med på att inte begära legaliseringar av andra konventionsstater. Genom konventionen avstår de fördragsslutande staterna från att kräva diplomatisk eller konsulär legalisering av utländska allmänna handlingar. Legaliseringen ersätts med ett intyg, en s.k. apostille, utfärdat av en behörig myndighet i den stat där handlingen upprättats.

Svenska ambassaden i La Paz legaliserar således inte handlingar. Apostille utfärdas endast av en Notarius Publicus i Sverige, sedan 2005.

Läs mer om apostille och legalisering på Regeringens hemsida.

Legaliseringar

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer