• Svenska

Om utlandet Bhutan

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 29 apr 2024, 10.48

Aktuella händelser

Vid en nödsituation kan man ringa ambassaden i New Delhi på + 91 11 4419 7100. Efter kontorstid kommer samtalet att kopplas till UD:s konsulära jour i Stockholm.

För konsulära frågor om kan honorärkonsulatet i Thimphu kontaktas. 

Resenärer uppmanas att innan avresa registrera sig på svensklistan samt att ladda ner applikationen UD-resklar. 

Det är förhållandevis säkert för utlänningar att resa och vistas i Bhutan. Relativt få brott sker, men resenärer bör ändå vidta försiktighetsåtgärder. Detta speciellt i större städer samt under nattetid. 

Allmänna säkerhetsläget

Det är förhållandevis säkert för utlänningar att resa och vistas i Bhutan. Relativt få brott sker, men resenärer bör ändå vidta försiktighetsåtgärder. Detta speciellt i större städer samt under nattetid. 

Terrorism

I närtid har inga händelser kopplade till terrorism skett i Bhutan. Globalt finns dock en generell risk för terrordåd, vilket innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer på UD:s reseinformation - Regeringen.se

Naturförhållanden och katastrofer

Bhutan ligger i ett seismologiskt aktivt område med risk för jordskalv. Den senaste jordbävningen inträffade 2011 i västra Bhutan med ett 15-tal dödsoffer.

Monsunperioden i Bhutan är mellan maj - september, under denna period förekommer jordskred och översvämningar. 

Med anledning av de ibland osäkra väderförhållandena kan flyg försenas eller ställas in. Detta gäller särskilt under monsunperioden maj – september.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav.

Inresebestämmelser kan snabbt ändras och det är därför viktigt att man inför ett planerat besök håller sig uppdaterad. För den senaste informationen hänvisar vi till Bhutans ambassad i Bryssel. Information finns även på Bhutans turistmyndighet.

Svenska medborgare bör vara medvetna om att de måste ha en giltig visering för att resa till Bhutan. Alla viseringar handläggs i Thimphu och beviljas endast till turister som reser med ett reseföretag som licenserats av Bhuthan. För mer information om kraven för viseringar, lokala lagar och tullbestämmelser hänvisas till bhutanesiska myndigheter Tourism – Ministry of Foreign Affairs and External Trade (mfa.gov.bt)

Ambassaden vill göra resenärer uppmärksamma på att utlänningar, undantagen medborgare från Indien, Bangladesh och Maldiverna, endast får komma in eller lämna landet genom vissa städer, som exempelvis Phuntsoling, Samdrup Jongkhar och Gelephug (genom väg) eller Paro (via flyg).

För resa till vissa delar av Bhutan krävs Bhutanesiska myndigheters godkännande. Detta arrangeras vanligtvis av det licenserade reseföretag som även ordnar visum.

Buthan tillämpar den internationella rekommendationen att pass (ordinarie/provisoriskt) ska vara giltigt i minst sex månader vid inresa.

Hälso- och sjukvård

Det finns två larmnummer; 112 för att tillkalla ambulans och 113 för att tillkalla polis.

Se gärna Checklista inför utlandsresan - 1177, information om smittsamma sjukdomar och information om vaccinationer inför resan till Bhutan. 

Tillgång till sjukvård finns främst i huvudstaden Thimphu på sjukhuset "Thimphu, Dorji Wangchuck National Referral Hospital". Det finns sjukhus även utanför huvudstaden men dessa kan oftast endast ge basal sjukvård.

Vid vandring på hög höjd kan man drabbas av akut höghöjdssjuka eller Acute Mountain Sickness (AMS). Om man avser vandra på hög höjd rekommenderas att man läser på om höjdsjuka före resan.

Ambassaden uppmanar samtliga resenärer att ha en giltig rese- och sjukförsäkring. Det kan även finnas anledning att kontrollera, om vandring eller klättring kommer ske på hög höjd, att försäkringen även täcker helikoptertransport. Vänligen observera att en reseförsäkring vanligtvis endast är giltig de första 90 dagarna du befinner dig utanför Sverige. Planerar du att vara utomlands längre än så bör du kontakta ditt försäkringsbolag och teckna en tilläggsförsäkring.

Lokala lagar och sedvänjor

Besökare i Bhutan rekommenderas att följa lokala sedvänjor vad gäller klädstil och uppförande, för att undvika att väcka anstöt och oönskad uppmärksamhet.

Samkönade relationer är olagliga i Bhutan, och även om åtal är ovanligt, så kan påföljden bli ett fängelsestraff.

Narkotikarelaterade brott straffas hårt, med långa fängelsestraff och/ eller stora bötesbelopp.

Det är olagligt att sälja och köpa tobaksprodukter i Bhutan. Resenärer rekommenderas behålla sitt tullkvitto för importerade tobaksprodukter för personligt bruk.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Resenärer bör iaktta normal vaksamhet och försiktighet. Som i många länder förekommer det dock rån och stölder.

Resenärer rekommenderas att bära med sig sitt pass, då det förekommit att resenärer tagits till förhör för att de inte kunnat identifiera sig.

Det förekommer även att resenärer blivit förhörda då de tagit foton i särskilda områden eller av särskilda byggnader i landet. Fråga din lokala guide innan du tar bilder eller filmar inuti exempelvis tempel, kloster eller andra religiösa byggnader.

Trafiksäkerhet

Det är vänstertrafik i landet. Ambassaden uppmanar till försiktighet i trafiken. Trafikregler följs inte alltid, och vägarna är ofta smala serpentinvägar som ringlar sig längs bergssidorna, utan räcken på sidorna. Även resor på motorvägar föranleder vidtagande av extra försiktighet. Olyckor är vanliga, särskilt under monsunsäsongen.

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023