Meny
  • Svenska

Om utlandet Bhutan

13 maj 2020

Förlängd avrådan för alla länder

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juli 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 13 maj 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till och med den 15 juli 2020.

Läs mer här

Aktuella händelser

 

 

Bhutan har beslutat att ställa in all internationell flygtrafik tills vidare på grund av Covid19. Från den 6 mars gäller ett inreseförbud till Bhutan för alla EU-medborgare. Om du har specifika frågor om Bhutan, eller om du befinner dig i Bhutan och du vill åka tillbaka till Sverige, kan du mejla till ambassaden.new-delhi@gov.se 

UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00. För akuta konsulära nödsituationer ringer man som vanligt UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05.

För mer information, läs länken nedan. 

https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-för-svenska-medborgare/reseinformation/nya-coronaviruset/

Ett fall av Covid-19 har bekräftats i Bhutan. Myndigheterna har vidtagit flera åtgärder såsom stänga skolor och beordra sjukhus i stabsläge. 

 

 Sveriges regering har beslutat att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför Europa, för att hindra spridningen av coronaviruset. Svenska medborgare och andra som är bosatta i Sverige kommer att kunna återvända hem.   Läs mer här. 

Sveriges ambassad i New Delhi ansvarar för sidoackrediteringslandet Bhutan. Vid en nödsituation kan man ringa ambassaden i New Delhi på + 91 11 4419 7100. Efter kontorstid kommer samtalet att kopplas till UD:s konsulära jour i Stockholm. 

Information om coronaviruset (Covid-19) kan hittas på:
folkhälsomyndighetens hemsida
WHO:s hemsida.

Senast uppdaterad 13 maj 2020, 16.01
Ambassadens reseinformation