• Svenska

Om utlandet Belgien

Bibehålla svenskt medborgarskap

För att undvika att du förlorar ditt svenska medborgarskap om du är född och bosatt utomlands kan du ansöka om att få behålla det. Det måste du göra efter 18 års ålder men innan du fyller 22 år.

Du behöver inte göra en sådan ansökan om du under någon tid har varit bosatt i Sverige eller om du regelbundet besökt Sverige.

Blankett för bibehållande av svenskt medborgarskap hittar du hos Migrationsverket.

Migrationsverket
Medborgarskapsenheten
601 70 Norrköping

Du betalar ingen avgift när du ansöker om att få behålla ditt svenska medborgarskap. Boka tid för ansökan om bibehållande av svenskt medborgarskap här.

Senast uppdaterad 17 feb 2021, 19.03