• Svenska

Om utlandet Barbados

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 09 jun 2022, 09.26

Aktuella händelser

Reseinformation med anledning av coronapandemin

Spridningen av coronaviruset påverkar alla världens länder och har stora konsekvenser för det internationella resandet. Ambassaden har samlat all reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av informationen, som återfinns på nedan länk:

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Allmänna säkerhetsläget

Säkerheten är i allmänhet god och förhållandena trygga i turistområdena. Försiktighet bör visas vid besök i lokala barer och liknande ställen utanför turistområdena.

Naturförhållanden och katastrofer

Landet befinner sig längst österut i Karibien, men också ganska långt söderut så landet drabbas sällan av orkaner. Statistiskt sett ungefär en gång vart femtionde år. Orkansäsongen i Karibien pågår normalt från början på juni till slutet av november. Vulkanutbrott och jordbävningar förekommer i regionen.

För mer information och väderprognoser besök gärna dessa hemsidor:

US National Hurricane Center
Ready.gov
Caribbean Disaster Emergency Management Agency
Accuweather
Caribbean news now

Terrorism

I normalfallet bedöms det inte finnas risk för terrordåd i landet.

Terrorism och turism på regeringen.se

Resa i landet

Övriga upplysningar

Den lokala valutan, Barbados-dollar, är fast knuten till den amerikanska dollarn och det finns bankomater för uttag. Men även den amerikanska dollarn är gångbar. Kreditkort accepteras vanligen.

Ambassaden & konsulat

Trafiksäkerhet

Landet har vänstertrafik. Registrerade taxibilar och större bussar är normalt säkra, medan mindre, privata "minivans" ofta är överfulla med mindre säkerhetsmedvetna förare.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Brottsligheten utgörs främst av småstölder och ficktjuveri. Allvarligare brott, inklusive våldtäkter, förekommer dock. Försiktighet ska alltid iakttas, även dagtid, och värdesaker bör låsas in på hotellet.

Lokala lagar och sedvänjor

Det är viktigt att respektera lokala lagar och sedvänjor. Bruk av marijuana är olagligt. 

Hälso- och sjukvård

Allmänna råd för myggburna sjukdomar.

Som vid alla myggburna sjukdomar rekommenderas myggmedel och heltäckande kläder över armar och ben. Endast myggmedel innehållande DEET har visat effekt men ämnet bör undvikas hos små barn då istället klädsel bör väljas. Strand, starkt solsken och bris håller effektivt dessa myggor borta.

 Enligt Folkhälsomyndigheten bör svenska resenärer till länder där dengue-, chikungunya- och zikavirus sprids skydda sig från myggbett. Man kan minska risken för myggbett genom att använda myggmedel, bära heltäckande kläder eller vistas i rum med luftkonditionering. Det är viktigt att skydda sig från myggbett särskilt i befolkade områden, i skugga dagtid och i gryning och skymning.

Det finns ett större, allmänt sjukhus på ön. Queen Elisabeth Hospital som ligger i huvudstaden Bridgetown erbjuder förhållandevis god vård, men turister kan också få snabb och professionell vård hos privatläkare och kliniker mot ersättning. Det finns många bra apotek.

Chikungunya
Ett ganska stort antal insjuknanden i virussjukdomen chikungunya har sedan ett par år tillbaka konstaterats i flera karibiska länder och sjukdomen är endemisk. Åtgärder har vidtagits för att minska dess förekomst men fortfarande förekommer nya fall. Virus överförs via myggor och bästa sättet att skydda sig är att undvika myggbett under dagtid, gryning och skymning. De flesta, som insjuknar med chikungunya, tillfrisknar inom en vecka, men det finns exempel på långdragna ledbesvär, som kan vara handikappande och kan behöva behandling.

Dessa bör initialt handläggas i öppenvård med adekvat diagnostik, men är enkla att behandla med antiinflammatoriska läkemedel. Sjukdomen är aldrig dödlig eller allvarlig. Symtomen går normalt över spontant inom 4–12 månader. 
 
Dengue
Dengue förekommer endemiskt i Karibien liksom chikungunya och sprids av samma myggor under skymning, gryning och i skugga dagtid. Vid symtom som hög feber och allmänpåverkan bör lokal sjukvård uppsökas med tanke på att dengue i enstaka fall kan utvecklas till allvarlig sjukdom.

Zikavirus
Sedan 2015 sprids, förutom dengue- och chikungunyavirus, även zikavirus endemiskt i området, av samma myggart som i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset och sjukdomen inte tidigare funnits. För de flesta som insjuknar är infektion mild eller ger enbart utslag. Andra symtom kan vara måttlig feber, ledvärk och ögoninflammation. Det går inte att skilja på de olika infektionerna beroende på symtom. Risken för resenärer att drabbas av allvarliga komplikationer bedöms vara liten.

Kunskapsläget kring zikavirus ändras kontinuerligt och enligt Folkhälsomyndigheten finns det tydliga tecken på att fosterskador kan orsakas av infektion med zikavirus under första delen av graviditeten. Man vet inte idag hur stor risken är för fosterskador om man som gravid får infektionen eller när risken är störst under graviditeten. Sannolikt utvecklas immunitet efter genomgången infektion. Om man som gravid planerar resor till områden med spridning av zikavirus rekommenderas anpassning av resplaner därefter. Planer på graviditet bör skjutas upp sex månader efter hemkomst (män som kvinnor). Om man är gravid vid utresa bör detta vägas mot eventuella små risker för zikavirusinducerade fosterskador och testning bör ske efter hemkomst.

Dengue skiljer sig från både chikungunya och zika genom att det ofta ger ett tydligare sjukdomsförlopp, som hög feber och allmänpåverkan. Vid varningstecken som slemhinneblödning, kräkningar och försämrat allmäntillstånd bör lokal sjukvård kontaktas då risk för allvarlig sjukdom kan finnas. Behandling kan ske relativt enkelt med vätsketillförsel och risken för död i sjukdomen är mycket liten. Man bör också kontakta sjukvården i Sverige om symtom debuterar tio dagar efter hemkomst, i detta fall akutmottagning med infektionsinriktning.

Alla dessa tre myggburna sjukdomar förekommer i tropikerna över hela världen och är inte specifika för Karibien.

Försäkringsskydd

Det är viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan till Barbados, eller har kontrollerat om reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige.

De bättre sjukhusen tar inte ens emot allvarligt skadade eller insjuknade personer utan förskottsbetalning eller täckande försäkring. Vid olycksfall ska du, eller någon medresenär, genast kontakta ditt försäkringsbolag som kan ge sjukhusen en garanti om att vården täcks av försäkringen. Vården inleds ofta inte förrän sjukhuset fått en försäkran från försäkringsbolaget eller en förskottsbetalning.

SOS International, EuroAlarm & Europ Assistance

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

För besked om eventuellt krav på inresevisering hänvisas till Barbados ambassad i till exempel London och till information på utrikesministeriets hemsida:

The High Commission for Barbados in London