• Svenska

Om utlandet Bangladesh

Samordningsnummer i Bangladesh

Ambassaden kan rekvirera samordningsnummer för barn födda i Bangladesh. Följande dokument krävs för att ansöka om ett samordningsnummer:

 1. Ditt barns identitet måste tillstyrkas med ett bangladeshiskt pass. Passet är den enda handlingen som Skatteverket godtar.
 2. Följande dokument ska uppvisas i original:
  • Barnets pass från Bangladesh
  • Barnets födelsebevis 
  • Äktenskapsintyg 
  • Ditt svenska pass
  • Den andra förälders bangladeshiska pass

  Vårdnadshavarna måste besöka ambassaden tillsammans med barnet. Om endast den ena föräldern i Bangladesh lämnar in handlingarna måste den andra föräldern (svensk medborgare) skicka en passkopia bestyrkt av svensk polismyndighet.

  Senast uppdaterad 22 feb 2024, 14.23