• Svenska

Om utlandet Bahrain

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

22 jul 2021

Information om UD:s avrådan med anledning av covid-19

UD har den 22 juli 2021 beslutat om att ändra i den breda avrådan från icke nödvändiga resor för ytterligare länder. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Senast uppdaterad 01 jul 2021, 10.30

Aktuella händelser

Reseinformation med anledning av coronapandmin
Spridningen av det nya coronaviruset påverkar alla världens länder och har stora konsekvenser för det internationella resandet. Ambassaden har samlat reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av denna information här.

Reseavrådan
UD har den 24 juni 2021 beslutat om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder till och med den 1 september 2021. Denna förlängning gäller inte för de länder för vilka avrådan har hävts i tidigare beslut, samt från och med den 24 juni 2021 ej heller för ett ytterligare antal länder och områden. Reseavbokningar beviljas generellt när UD avråder. Normalt gäller inte en reseförsäkring om UD avråder från resor och det kan krävas tilläggsförsäkringar för att ha ett skydd om man beslutar sig för att resa trots UDs avrådan. För mer information:uds-reseinformation

Inreseförbudet för resande till Sverige förlängt till 31 augusti 2021. Regeringen har beslutat om fortsatt inreseförbud till Sverige för resor från tredje land, det vill säga utanför EU/EES. Inreseförbudet för resor från länder inom EU/EES, som innebär förbud mot att resa in i Sverige om inte ett negativt covid-19 test kan visas upp, förlängs också. Däremot undantas de nordiska länderna från inreserestriktionerna från och med 31 maj. Make/maka, sambo och barn till svenska medborgare undantas från gällande inreseförbud till Sverige. Det är en fråga för de tillämpande myndigheterna att i varje enskilt fall avgöra hur undantagen ska tolkas. Beslutet har förlängts till och med 31 augusti 2021. För mer information klicka här

Krav på negativt covid-19-test vid inresa till Sverige
Från och med den 6 februari 2021 skärps kraven så att alla utländska medborgare som vill resa in i Sverige, oavsett vilket land de reser ifrån, måste visa upp ett negativt covid-19-test vid inresa. Testet får som huvudregel vara max 48 timmar gammalt. För mer information klicka här

Svenska medborgare behöver inte visa upp ett negativt provsvar men uppmanas att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer till alla som reser in i Sverige från utlandet. Läs mer här.

Ambassaden uppmanar samtliga bosatta och resenärer att följa svenska och lokala myndigheters rese- och hälsoråd, samt att anmäla sig till Svensklistan, det svenska konsulatet (Swecon@batelco.com.bh; +973 17 339blobid3.png 799)  och ladda ner appen UD Resklar (glöm inte att aktivera pushnotiser för Bahrain). Uppdaterad information om flyg kan finnas på flygplatsernas och flygbolagens hemsidor.

Trafiksäkerhet

Bahrain har högertrafik. Vägnätet är av skiftande kvalitet. Det är lag på att använda bilbälte även i baksätet och det är förbjudet att använda mobiltelefon när man kör. Även om det kan finnas förståeliga skäl för frustration i samband med bilkörning i landet är det viktigt att kunna lägga band på sig samt vara medveten om att exempelvis obscena gester som ses av andra kan leda till höga böter eller fängelse. Det är också straffbart att köra bil med alkohol i blodet. 

En tillfällig besökare kan använda sitt svenska körkort för att köra bil i Bahrain. Efter tre månader i landet krävs dock ett giltigt internationellt körkort.

Om du råkar ut för en annat än obetydlig trafikolycka är det ett krav att du stannar på olycksplatsen till dess att polisen anlänt för att göra en utredning. Ring den s.k. ”accident hotline” på nummer 199 (vid olyckor utan personskador) och 999 (vid personskador). Anmälan måste vara gjord inom 24 timmar efter olyckan.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Brottsligheten i Bahrain ligger internationellt sett på en låg nivå.
Ensamma kvinnor bör dock vara vaksamma om de rör sig ute under kvällstid.

Lokala lagar och sedvänjor

Bahrain är ett muslimskt land. Samhället är i grunden konservativt även om det i en del avseenden anses vara liberalare än andra i Gulfregionen. Svenska resenärer måste vara medvetna om att de lokala sedvänjorna i många avseenden är olika de svenska och att lagstiftningen har en grund i islamisk rättstradition.

Lokala lagar, seder och bruk ska respekteras. Detta inbegriper att inte klä sig på ett sätt som kan uppfattas som utmanande. Det är också viktigt att informera sig om bl.a. vad som gäller i fråga om krav på uppträdande m.m. i samband med religiösa högtider (jfr om Ramadan nedan) och vid besök på heliga platsen som till exempel moskéer. 

Sexuella relationer utanför äktenskapet liksom homosexuella relationer medför straffansvar.  Detsamma gäller offentliga ömhetsbetygelser.

Bär alltid på giltiga legitimationshandlingar när du är i Bahrain, bahrainskt ID-kort (om du har uppehållstillstånd) eller pass. Avsaknad av sådana kan leda till att du grips. 

Fotografering på allmän plats är tillåten. Undvik dock att fotografera den lokala befolkningen utan att först fråga om lov. Undvik också att fotografera militära och andra särskilt känsliga anläggningar, eller demonstrationer och liknande.

Det är tillåtet för vuxna icke-muslimer att köpa, förvara och konsumera alkohol i Bahrain. Det finns också många restauranger och hotell som serverar sina icke-muslimska gäster alkohol. Det är olagligt att dricka alkohol eller vara berusad på allmän plats. Detta gäller även på landets flygplatser.

Bahrain har en absolut nolltolerans i fråga om narkotika. Både innehav och användning av narkotika, även lättare sådan som marijuana, är belagt med stränga fängelsestraff. Det kan gälla även personer som påträffas med narkotika i kroppen som brukats före inresan i landet. Respektera den bahrainska nolltoleransen mot narkotika. Som alltid bör man undvika situationer där man bär okända människors bagage genom tullen.

Under den muslimska fastemånaden Ramadan gäller särskilda sedvänjor som påverkar även utlänningar. Det är då inte tillåtet att äta, dricka eller röka på offentlig plats från soluppgång till solnedgång, dvs. under den tid då muslimer fastar. Flertalet restauranger har stängt dagtid under denna period. Hotellens restauranger håller normalt öppet men ingångarna döljs i regel på olika sätt. För utländska medborgare ska det vara en självklarhet att respektera Ramadan även om man själv inte är muslim.

Datumen för Ramadan ändras varje år med elva eller tolv dagar. De exakta datumen fastställs först strax före fastemånadens början och det kan skilja på någon dag mellan olika länder. Ramadan avslutas med den tre dagar långa helgen Eid Al Fitr.

Affärsverksamhet ligger i många fall nere under såväl Ramadan som Eid Al Fitr, undantaget nödvändiga funktioner i den offentliga förvaltningen och servicesektorn (hotell, restauranger, affärer). Den som planerar att uträtta affärsärenden i Bahrain under Ramadan eller Eid Al Fitr bör alltså räkna med svårigheter.

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård av god eller tillfredsställande standard finns i landet. Det är viktigt att före avresa kontrollera att reseförsäkringen gäller och att man har de vacciner som rekommenderas för vistelsen.

In- och utresebestämmelser

Regeländringar kan ske snabbt. För aktuell och närmare information om regler för visum, uppehålls- och arbetstillstånd, m.m., kontakta Bahrains ambassad i London (+44 20 720 191 70) som ansvarar även för relationerna med Sverige. Läs också gärna UD:s reseråd inför utlandsresan: Resklar  

Svenska medborgare kan normalt erhålla en 2-veckors turistvisering vid ankomst till flygplatsen i Bahrain. Det är också möjligt att skaffa viseringen på förhand, vid Bahrains ambassad i London eller elektroniskt här

Passet ska vara giltigt i minst 6 månader räknat från datum för den planerade resan ut ur Bahrain. Du kan nekas inträde i landet om ditt pass har kortare giltighetstid än så. Inresa kan förvägras också resenärer med trasiga pass.

Provisoriska pass och främlingspass accepteras inte för inresa till Bahrain.

Det är strängt förbjudet att föra in exempelvis vapen, ammunition, droger, pornografiskt material och fläskprodukter. Införsel av läkemedel som kan betraktas som narkotiska preparat är också förbjuden. Notera dessutom att det finns läkemedel som är kontrollerade och narkotikaklassade i Bahrain utan att vara det i Sverige samt att införsel även av sådana läkemedel kan vara straffbar.Kontakta Bahrains ambassad i London för närmare information om vilka mediciner som är förbjudna. Där kan du även söka svar på vad du eventuellt kan göra för att importera läkemedel av specifika medicinska skäl. Allmänna råd om att resa med medicin kan du söka på apotek i Sverige. 

Terrorism

Vid en krissituation kommer ambassaden att använda sin hemsida för att informera om de beredskapsåtgärder som vidtas för att bistå svenska medborgare. Vi råder därför svenskar i regionen, liksom anhöriga hemma i Sverige, att i händelse av en kris använda hemsidan som en informationskälla.

Allmänna säkerhetsläget

Det interna säkerhetsläget i Bahrain är generellt sett gott.

Stora demonstrationer förekom under våren 2011, framförallt riktade mot regeringen och kungahuset. Det kan förekomma sammanstötningar mellan demonstranter och polis som kan föranleda individuella säkerhetsrisker. Den bahrainska regeringen har infört förbud mot demonstrationer och man bör som besökare undvika folksamlingar. Diraz, Bani Jamra och Sanabis är exempel på orter där oroligheter förekommit. Besökare uppmanas att undvika demonstrationer och folksamlingar, samt att noga följa utvecklingen via massmedier och instruktioner från landets myndigheter om säkerhetsläget förändras.

Ett antal bombdåd har utförts på senare år. Dåden har utförts på olika platser i landet och delvis på allmänna platser där utlänningar ofta befinner sig. Man bör vara vaksam mot främmande objekt.

Brottsligheten i Bahrain ligger på en internationellt sett relativt låg nivå. På hotell och i affärscentra är säkerheten generellt god.

Naturförhållanden och katastrofer

Bahrain ligger i utkanten av en jordbävningsdrabbad zon. Det har hänt att lätta skalv som inte förorsakat större skada har känts av.

På sommarhalvåret stiger temperaturen till extrema nivåer, 40-50 grader dagtid. Under denna period måste alla slags utomhusaktiviteter planeras med hänsyn tagen till klimatet.

Resa i landet