Meny
  • Svenska

Om utlandet Azerbajdzjan

Avrådan

Azerbajdzjan - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från alla resor till Nagorno-Karabach och de av Armenien ockuperade angränsande områdena i Azerbajdzjan. Från och med maj 2018 förtydligas att avrådan även omfattar områden som ligger närmare än fem kilometer från stilleståndslinjen. Utrikesdepartementet avråder också från besök till områden som ligger närmare än fem kilometer från den internationella gränsen mellan Armenien och Azerbajdzjan. Avrådan gäller tills vidare.

29 jun 2020

UD häver avrådan för ett antal länder i Europa från 30 juni, förlänger avrådan för länder utanför Europa till 31 augusti

UD har den 18 juni 2020 beslutat att från och med den 30 juni häva avrådan för icke nödvändiga resor till följande länder: Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz, Spanien och Ungern. Beslutet gäller även San Marino, Monaco och Vatikanstaten. För övriga länder inom EU, EES och Schengen samt Storbritannien kvarstår avrådan till och med den 15 juli. För resor till länder utanför EU, EES och Schengenområdet samt Storbritannien förlängs därför avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 31 augusti 2020.

Läs mer här

Aktuella händelser

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från alla icke-nödvändiga resor utomlands till länder utanför EU, EES och Schengenområdet till den 31 augusti, Azerbajdzjan omfattas av dettaLäs mer här. 

Från och med den 18 mars till den 1 augusti är Azerbajdzjans samtliga landgränser stängda och samtliga kommersiella flyg till och från Azerbajdzjan inställda. 

Azerbajdzjan befinner sig i karantän med anledning av Corona-virusets spridning i landet och karantänsreglerna har succesivt förändrats. 

Azerbajdzjanska myndigheter meddelar att utländska medborgare som för närvarande saknar möjlighet att lämna Azerbajdzjan och vars visum/tillstånd går ut under perioden 15 juni – 1 augusti har möjlighet att förlänga sin vistelse via State Migrations Service’s hemsida efter erläggande av avgift genom ASAN betalningssystem.  

Coronavirus
Det pågår för närvarande ett utbrott av ett nytt coronavirus (vilket orsakar sjukdomen covid-19) med ursprung i Kina. Det största antalet bekräftade fall av det nya coronaviruset har konstaterats i Kina, men därutöver har viruset fått betydande spridning i Iran, ett land som gränsar med Azerbajdzjan. Den 28 februari bekräftade azerbajdzjanska myndigheter de första inhemska fallen av coronavirus. 

Den 29 februari meddelades att gränsen mellan Azerbajdzjan och Iran stängs för all persontransport till lands och i luften från den 29 februari kl. 16:00. Det är alltså från den 29 februari och tills vidare inte längre möjligt att resa vare sig från Iran till Azerbajdzjan eller från Azerbajdzjan till Iran. 

Utresa från Azerbajdzjan: Flygbolagen AZAL och Turkish Airlines informerar att de planerar att organisera flyg Baku-Istanbul-Baku två gånger vardera i veckan med start 1 juli. AZAL kommer att flyga på torsdagar och lördagar och Turkish Airlines på onsdagar och fredagar. Biljetter säljs genom flygbolagens officiella hemsidor www.azal.az och www.turkishairlines.com.

Resenärer som önskar boka biljetter bör beakta att mycket ännu är osäkert vad gäller resande och att förutsättningar kan ändras med kort varsel. Resenärer som avser försöka resa till Sverige via Istanbul bör kontrollera flygmöjligheterna från Istanbul till Sverige samt reseinformation om Covid-19 från Sveriges generalkonsulat i Istanbul.

Viktigt: Enligt uppgift från flygbolagen AZAL och Turkish Airlines krävs ett negativt provresultat från Covid-19 test utfört av TABIB (Management Union of Medical Territorial Units in Azerbaijan) inom 48 timmar före avresa för att få stiga ombord på planen mot Istanbul. Nedan följer en lista över laboratorier i Baku ackrediterade av TABIB för Covid-19 tester:

Inci Labarotory
+99451 229 49 80

Referans Clinical Laboratory Center
+99470 653 00 33

Memorial Clinic
+994 12 520 30 40

Resenärer bör även beakta att speciella regler gäller vid såväl avresa som ankomst, liksom ombord, för aktuella flyg.  Ta del av AZAL:s instruktionsfilm på följande länk:
https://www.youtube.com/watch?v=-s-0s4o1L2M&feature=emb_title 

Det belarusiska flygblaget Belavia informerar att man med start den 10 juli kommer att flyga sträckan Baku – Minsk två gånger i veckan, på fredagar och söndagar. Biljetter ka bokas på www.belavia.by. Innan bokning säkerställ att det finns biljetter med vidareflyg från Minsk till Stockholm. Ett negativt Covid-19 test från ett av de ovannämnda laboratorierna är en förutsättning för att kunna stiga ombord även Belavias flygningar.

Observera att dessa flyg inte arrangeras av Sveriges ambassad och att informationen ovan endast är avsedd för att orientera potentiella resenärer om eventuella resmöjligheter. Bokning, uppföljning av villkor för resande, samt eventuella klagomål i förhållande till resan är helt och hållet resenärens eget ansvar.


En strikt karantänregime kommer att tillämpas i Baku och vissa andra städer (Ganja, Sumqayit, Lankaran, Shaki, Yevlakh, Masalli, Jalilabad och Absheron) från 21 juni till 20 juli 2020. Under denna perioden tunnelbana, köpcentrum, restauranger, skönhetssalonger, frisörsalonger, museer kommer att vara stängda. Offentlig transport kommer att vara stängda under helgerna. 

Från kl. 00:00 söndagen den 21 juni fram till kl. 00:00 måndagen den 20 juli krävs polistillstånd för att lämna permanent eller tillfällig bostad i Azerbajdzjan. Ett sms skall skickas till nummer 8103. Sms:et skall innehålla nummer 1 eller 2 i kombination med ID eller uppehållstillståndsnummer. Att lämna sin bostad blir tillåtet först sedan man erhållit ett svars-sms. Nummer 1 står för tillstånd att lämna bostaden för akut vård eller medicinsk assistans. Nummer 2 står för tillstånd för att inhandla mat, mediciner, eller andra nödvändiga varor samt bank- och postärenden. Tillstånd är bara en gång per dag i två timmar. Brott mot dessa regler renderar böter eller vid allvarliga försummelser fängelse.   

Utomhus och t.ex. i livsmedelsbutiker är det krav på att bära skyddsmask  (bötesbelopp 100 AZN för den som bryter mot regeln). 

Skulle undantag förekomma gäller att alla inkommande resenärer sätts i lokal karantän oavsett avreseort, nationalitet, resans syfte eller resmål.

Resenärer till Azerbajdzjan bör även beakta att landet tillfälligt beslutat att häva systemet med e-visum. Under denna period kommer resande till Azerbajdzjan att behöva uppsöka azerbajdzjanska ambassader och generalkonsulat för ansökan om visum. Visum kommer att utfärdas endast under förutsättning att personen kan uppvisa testcertifikat på att hen inte bär på Corona-viruset.

Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på förseningar på grund av att lokala myndigheter kan vidta ytterligare spridningsreducerande åtgärder. Detta kan inkludera lokala och regionala transportbegränsningar men kan även påverka tillgänglighet till offentliga platser och institutioner.

Svenskaresenärer uppmanas anmäla sig på Svensklistan och ladda ner appen UD Resklar.

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus
Frågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).   

Konflikten mellan Azerbajdzjan och Armenien

Den latenta konflikten mellan Azerbajdzjan och Armenien skördar, trots officiell vapenvila, regelbundet offer vid den så kallade kontaktlinjen. Läget är fortsatt spänt. Svenskar i regionen uppmanas att iaktta försiktighet samt att noga följa lokala myndigheters anvisningar vad gäller personlig säkerhet. Resor i närheten av kontaktlinjen samt till gränsområdet kan medföra risker.

Svenska resenärer till Azerbajdzjan uppmanas i allmänhet att undvika plötsliga folksamlingar och demonstrationer samt att hålla sig informerade om läget på vistelseorten och noga följa lokala myndigheters anvisningar i säkerhetsfrågor.

Senast uppdaterad 03 jul 2020, 14.34
Ambassadens reseinformation