Meny
  • Svenska

Om utlandet Azerbajdzjan

Avrådan

Azerbajdzjan - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från alla resor till Nagorno-Karabach och de av Armenien ockuperade angränsande områdena i Azerbajdzjan. Från och med maj 2018 förtydligas att avrådan även omfattar områden som ligger närmare än fem kilometer från stilleståndslinjen. Utrikesdepartementet avråder också från besök till områden som ligger närmare än fem kilometer från den internationella gränsen mellan Armenien och Azerbajdzjan. Avrådan gäller tills vidare.

Aktuella händelser

Sedan september 2015 har den militära aktiviteten i det nordvästra gränsområdet mellan Azerbajdzjan och Armenien ökat. Den 2 april 2016 påbörjades en ytterligare eskalering av våld längs kontaktlinjen mellan Armenien och Azerbajdzjan. Den 5 april ingicks en vapenvila men läget är fortsatt spänt. Det förekommer skottlossning och beskjutning på båda sidor, särskilt i regionerna Tovuz och Gazakh.

Svenskar i regionen uppmanas att iaktta försiktighet i dessa regioner samt att noga följa lokala myndigheters anvisningar vad gäller personlig säkerhet. Resor till gränsområdet kan medföra risker.

Svenska resenärer uppmanas i allmänhet att undvika plötsliga folksamlingar och demonstrationer samt att hålla sig informerade om läget på vistelseorten och noga följa lokala myndigheters anvisningar i säkerhetsfrågor.

Senast uppdaterad 15 okt 2019, 17.40
Ambassadens reseinformation