Meny
  • Svenska

Om utlandet Azerbajdzjan

Avrådan

Azerbajdzjan - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från alla resor till Nagorno-Karabach och de av Armenien ockuperade angränsande områdena i Azerbajdzjan. Från och med maj 2018 förtydligas att avrådan även omfattar områden som ligger närmare än fem kilometer från stilleståndslinjen. Utrikesdepartementet avråder också från besök till områden som ligger närmare än fem kilometer från den internationella gränsen mellan Armenien och Azerbajdzjan. Avrådan gäller tills vidare.

03 apr 2020

Utlandsresor – förlängd avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till den 15 juni 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 3 april 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till den 15 juni 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer här

Aktuella händelser

Utlandsresor – avrådan för alla länder förlängs fram till den 15 juni 2020

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till den 15 juni 2020.

 

I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut.

Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 3 april 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till den 15 juni 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras.

 

2020-03-14

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Azerbajdzjan befinner sig i karantän med anledning av Corona-virusets spridning i landet och karantänsreglerna har succesivt skärps.
Från kl. 00:00 söndagen den 5 april fram till kl. 00:00 måndagen den 20 april krävs polistillstånd för att lämna permanent eller tillfällig bostad i Azerbajdzjan. Ett sms skall skickas till nummer 8103. Sms:et skall innehålla nummer 1, 2 eller 3 i kombination med ID, uppehållstillstånds eller visum nummer. Att lämna sin bostad blir tillåtet först sedan man erhållit ett svars-sms. Nummer 1 står för tillstånd att lämna bostaden för akut vård eller medicinsk assistans. Nummer 2 står för tillstånd för att inhandla mat, mediciner, eller andra nödvändiga varor samt bank- och postärenden. Nummer 3 står för tillstånd att lämna bostaden för att närvara vid en nära anhörigs begravning. Brott mot dessa regler renderar böter eller vid allvarliga försummelser fängelse. Ni kan kontakta ASAN Service på nummer 9108 för frågor kring regelverket.

Utomhus och t.ex. i livsmedelsbutiker är det krav på att bära skyddsmask och skyddshandskar (bötesbelopp 100 AZN för den som bryter mot regeln). Transporter inom landet är starkt begränsade och Bakus tunnelbana är stängd, liksom torg, parker och promenadstråk är avspärrade.

Azerbajdzjanska myndigheter meddelar att utländska medborgare som för närvarande saknar möjlighet att lämna Azerbajdzjan och vars visum/tillstånd går ut under perioden 24 mars – 30 april har möjlighet att förlänga sin vistelse via State Migrations Service’s hemsida efter erläggande av avgift genom ASAN betalningssystem.  

Coronavirus
Det pågår för närvarande ett utbrott av ett nytt coronavirus (vilket orsakar sjukdomen covid-19) med ursprung i Kina. Det största antalet bekräftade fall av det nya coronaviruset har konstaterats i Kina, men därutöver har viruset fått betydande spridning i Iran, ett land som gränsar med Azerbajdzjan. Den 28 februari bekräftade azerbajdzjanska myndigheter de första inhemska fallen av coronavirus. 

Den 29 februari meddelades att gränsen mellan Azerbajdzjan och Iran stängs för all persontransport till lands och i luften från den 29 februari kl. 16:00. Det är alltså från den 29 februari och tills vidare inte längre möjligt att resa vare sig från Iran till Azerbajdzjan eller från Azerbajdzjan till Iran. Det är rimligt att gränsen med Iran kommer att förbli stängd fram till dess att sjukdomsutbrottet minskar eller upphör. 

Från och med den 18 mars är Azerbajdzjans samtliga landgränser stängda och i praktiken har också samtliga flyg till och från Azerbajdzjan ställts in. Enda möjligheten att lämna Azerbajdzjan tycks för närvarande vara med AZAL:s flyg till London.

Skulle undantag förekomma gäller att alla inkommande resenärer sätts i lokal karantän oavsett avreseort, nationalitet, resans syfte eller resmål.

 Samtliga skolor, förskolor och universitet, liksom teatrar är stängda tills vidare. 

I Baku har tre sjukhus identifierats för provtagning/karantän för det fall förhöjd kroppstemperatur konstateras vid inresa. Skulle provtagningen visa att personen bär på Coronaviruset sker transport till ett mer isolerat sjukhus i Gobustan. Det bör beaktas att samtliga dessa sjukhus saknar de faciliteter som erbjuds vid svenska sjukhus. Standarden är att betrakta som låg. 

Resenärer till Azerbajdzjan bör även beakta att landet tillfälligt – under 45 dagar – beslutat att häva systemet med e-visum. Under denna period kommer resande till Azerbajdzjan att behöva uppsöka azerbajdzjanska ambassader och generalkonsulat för ansökan om visum. Visum kommer att utfärdas endast under förutsättning att personen kan uppvisa testcertifikat på att hen inte bär på Corona-viruset.

Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på förseningar på grund av att lokala myndigheter kan vidta ytterligare spridningsreducerande åtgärder. Detta kan inkludera lokala och regionala transportbegränsningar men kan även påverka tillgänglighet till offentliga platser och institutioner.

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning och  och uppdaterar kontinuerligt sin webbsida. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus
Frågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).   

Konflikten mellan Azerbajdzjan och Armenien

Den latenta konflikten mellan Azerbajdzjan och Armenien skördar, trots officiell vapenvila, regelbundet offer vid den så kallade kontaktlinjen. Läget är fortsatt spänt. Svenskar i regionen uppmanas att iaktta försiktighet samt att noga följa lokala myndigheters anvisningar vad gäller personlig säkerhet. Resor i närheten av kontaktlinjen samt till gränsområdet kan medföra risker.

Svenska resenärer till Azerbajdzjan uppmanas i allmänhet att undvika plötsliga folksamlingar och demonstrationer samt att hålla sig informerade om läget på vistelseorten och noga följa lokala myndigheters anvisningar i säkerhetsfrågor.

Senast uppdaterad 03 apr 2020, 20.40
Ambassadens reseinformation