Meny
  • Svenska

Om utlandet Azerbajdzjan

Avrådan

Azerbajdzjan - avrådan

Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har Utrikesdepartementet den 9 oktober 2020 beslutat om att utvidga och ändra avrådan för resor till Azerbajdzjan.

Följande avrådan gäller: Utrikesdepartementet avråder från alla resor till Azerbajdzjan. Avrådan gäller tills vidare.

07 okt 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 7 oktober fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här

Reseavrådan

Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har Utrikesdepartementet den 9 oktober 2020 beslutat om att utvidga och ändra avrådan för resor till Azerbajdzjan. Följande avrådan gäller:

Utrikesdepartemente avråder från alla resor till Azerbajdzjan.

Avrådan gäller tills vidare. 

_____________________________________________________

Allvarlig upptrappning i konflikten mellan Azerbajdzan och Armenien.
Den 27 september inleddes en allvarlig upptrappning i konflikten mellan Azerbajdzjan och Armenien kring Nagorno-Karabach. Partiell mobilisering har inletts och utegångsförbud mellan kl. 21:00 och 06:00 har införts i Baku, Ganca, Sumgait och en rad kommuner som ligger nära statsgränsen eller kontaktlinjen mot Nagorno-Karabach. Svenska medborgare uppmanas i nuvarande läge att inte resa runt i landet då situationen kan förändras på kort varsel.

----------------------------------

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från alla icke-nödvändiga resor utomlands till länder utanför EU, EES och Schengenområdet till den 15 november, Azerbajdzjan omfattas av dettaLäs mer här. 


Från och med den 18 mars till den 2 november är Azerbajdzjans samtliga landgränser stängda och flertalet kommersiella flyg till och från Azerbajdzjan inställda. 

Azerbajdzjan befinner sig i karantän med anledning av Corona-virusets spridning i landet och karantänsreglerna har succesivt förändrats. 

Azerbajdzjanska myndigheter meddelar att utländska medborgare som för närvarande saknar möjlighet att lämna Azerbajdzjan och vars visum/tillstånd går ut under perioden 15 september – 30 oktober har möjlighet att förlänga sin vistelse via State Migrations Service’s hemsida efter erläggande av avgift genom ASAN betalningssystem.  

Coronavirus
Det pågår för närvarande ett utbrott av ett nytt coronavirus (vilket orsakar sjukdomen covid-19) med ursprung i Kina. Det största antalet bekräftade fall av det nya coronaviruset har konstaterats i Kina, men därutöver har viruset fått betydande spridning i Iran, ett land som gränsar med Azerbajdzjan. Den 28 februari bekräftade azerbajdzjanska myndigheter de första inhemska fallen av coronavirus. 

Den 29 februari meddelades att gränsen mellan Azerbajdzjan och Iran stängs för all persontransport till lands och i luften från den 29 februari kl. 16:00. Det är alltså från den 29 februari och tills vidare inte längre möjligt att resa vare sig från Iran till Azerbajdzjan eller från Azerbajdzjan till Iran. 

Utresa från Azerbajdzjan: Flygbolagen AZAL och Turkish Airlines organiserar kommersiella flygningar mellan Baku och Istanbul fyra gånger vardera i veckan. Biljetter säljs genom flygbolagens officiella hemsidor www.azal.az och www.turkishairlines.com.

Resenärer som önskar boka biljetter bör beakta att mycket ännu är osäkert vad gäller resande och att förutsättningar kan ändras med kort varsel. Resenärer som avser försöka resa till Sverige via Istanbul bör kontrollera flygmöjligheterna från Istanbul till Sverige samt reseinformation om Covid-19 från Sveriges generalkonsulat i Istanbul.

Enligt uppgift från flygbolagen AZAL och Turkish Airlines krävs ett negativt provresultat från Covid-19 test utfört av TABIB (Management Union of Medical Territorial Units in Azerbaijan) inom 48 timmar före avresa för att få stiga ombord på planen mot Istanbul. Nedan följer en lista över laboratorier i Baku ackrediterade av TABIB för Covid-19 tester:

Inci Labarotory
+99451 229 49 80

Referans Clinical Laboratory Center
+99470 653 00 33

Memorial Clinic
+994 12 520 30 40

Bona Dea International Hospital
+994 12 525 09 01

Resenärer bör även beakta att speciella regler gäller vid såväl avresa som ankomst, liksom ombord, för aktuella flyg.  Ta del av AZAL:s instruktionsfilm på följande länk:
https://www.youtube.com/watch?v=-s-0s4o1L2M&feature=emb_title 

Observera att dessa flyg inte arrangeras av Sveriges ambassad och att informationen ovan endast är avsedd för att orientera potentiella resenärer om eventuella resmöjligheter. Bokning, uppföljning av villkor för resande, samt eventuella klagomål i förhållande till resan är helt och hållet resenärens eget ansvar.

En karantänregime tillämpas i Baku och flera andra städer till 2 november 2020. Offentlig transport kommer att vara stängda under helgerna.

Bristande efterlevnad av reglerna om social distansering, rörelsebegränsningar, regler om att bära andningsmask och samlingar i grupper om mer än fem personer kan resultera i böter upp till 200 AZN.

Skulle undantag förekomma gäller att alla inkommande resenärer sätts i lokal karantän oavsett avreseort, nationalitet, resans syfte eller resmål.

Resenärer till Azerbajdzjan bör även beakta att landet tillfälligt beslutat att häva systemet med e-visum. Under denna period kommer resande till Azerbajdzjan att behöva uppsöka azerbajdzjanska ambassader och generalkonsulat för ansökan om visum. Visum kommer att utfärdas endast under förutsättning att personen kan uppvisa testcertifikat på att hen inte bär på Corona-viruset. För att boarda flyg till Azerbajdzjan och för inresa - även efter att visum erhållits - krävs ett 48 timmar färskt intyg om att resenären inte är sjuk i Covid-19. 

Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på förseningar på grund av att lokala myndigheter kan vidta ytterligare spridningsreducerande åtgärder. Detta kan inkludera lokala och regionala transportbegränsningar men kan även påverka tillgänglighet till offentliga platser och institutioner.

Svenskaresenärer uppmanas anmäla sig på Svensklistan och ladda ner appen UD Resklar.

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus
Frågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).   

Konflikten mellan Azerbajdzjan och Armenien

Den latenta konflikten mellan Azerbajdzjan och Armenien skördar, trots officiell vapenvila, regelbundet offer vid den så kallade kontaktlinjen. Läget är fortsatt spänt. Svenskar i regionen uppmanas att iaktta försiktighet samt att noga följa lokala myndigheters anvisningar vad gäller personlig säkerhet. Resor i närheten av kontaktlinjen samt till gränsområdet kan medföra risker.

Svenska resenärer till Azerbajdzjan uppmanas i allmänhet att undvika plötsliga folksamlingar och demonstrationer samt att hålla sig informerade om läget på vistelseorten och noga följa lokala myndigheters anvisningar i säkerhetsfrågor.

Senast uppdaterad 09 okt 2020, 19.28
Ambassadens reseinformation