• Svenska

Om utlandet Australien

Aktuella händelser

Reseinformation Australien


Läs om reserestriktioner inom landet och allmänna bestämmelser under covid-19 pandemin på Department of Healths hemsida;

> COVID-19 Restriction Checker

Lämna Australien

Australiska medborgare (inklusive personer med dubbelt medborgarskap) och personer med permanent uppehållstillstånd, får ej lämna Australien under de nuvarande COVID-19 restriktionerna om de inte har ett beviljat undantag. En ansökan om undantag kan skickas in online via Department of Home Affairs hemsida och resenären måste falla under någon av undantagskategorierna.

För information om transit genom Danmark, se danska polisens hemsida

Information om visum

Följande hemsida innehåller viktig information för dig som är i Australien på ett permanent eller tidsbegränsat visum. Om du behöver ytterligare information, vänligen kontakta Department of Home Affairs som är den myndighet i Australien som hanterar alla visumärenden.

Har ditt visum gått ut måste du omedelbart ansöka om ett Bridging visa E (BVE) för att se till att du befinner dig lagligt i Australien. Ett BVE är ett korttidsvisum som tillåter dig att stanna i landet under tiden du ordnar med hemresa, om du vill stanna längre i Australien så måste du ansöka om ett nytt visum. 

> Home Affairs - visa

Mellanlanda i Australien

Svenska medborgare behöver ej längre ansöka om ett undantag för inresa till Australien om mellanlandningen är kortare än 72 timmar. Är mellanlandningen mellan 8-72 timmar krävs ett transit visum (subclass 771), eller ett annat giltigt visum.

> Transit visa

Alla resenärer måste följa reglerna kring karantän i den stat eller territorium de mellanlandar i. Resenärer som mellanlandar i Sydney i mer än 8 timmar måste ansöka om ett undantag från karantän. Detta görs genom New South Wales Department of Health. Ett beviljat undantag krävs för att vara undantagen från den annars obligatoriska 14-dagar långa karantänperioden som gäller för alla inkommande internationella passagerare.

Komma till Australien

Du kan endast resa till Australien om du är australisk medborgare, permanent bosatt, nära familjemedlem till en australisk medborgare eller någon som är permanent bosatt eller om du är en Nya zeeländsk medborgare som vanligtvis är bosatt i Australien. Personer med övriga typer av visum som som vill komma till Australien av särskilda anledningar, måste ansöka om, och beviljas, ett undantag av Australian Border Force. Alla inkommande resenärer måste genomgå en 14-dagars karantänperiod på utsedd plats (till exempel på ett hotell), i den stad i Australien de anländer till.

> Home Affairs - travel restrictions

Användbara länkar

Viktig information om COVID-19 i Australien finner du nedan;

> Australian Government

> Department of Health

> Health Direct Covid 19 Restriction Checker

> Interstate Quarantine

> Smarttraveller

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. För uppdaterad information om utbrottet vänligen se 

> Folkhälsomyndigheten 

Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst hänvisar vi till deras frågor och svar 

> Folkhälsomyndigheten frågor och svar

För information om viruset från Australiens myndigheter hänvisas till 

> Department of Health

För uppdaterad information från respektive delstat se

> Department of Health local health departments

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO). 

För information om inresebestämmelser för Australien, se

> Australian Immigration


För information om uppdaterade inresebestämmelser för Nya Zeeland, Fiji, Kiribati, Nauru, Papua Nya Guinea, Salomonöarna, Samoa, Tonga, Tuvalu och Vanuatu, se ambassadens reseinformation för dessa länder eller kontakta respektive lands immigrationsmyndighet.

Senast uppdaterad 11 nov 2020, 13.58