Meny
  • Svenska

Om utlandet Australien

Aktuella händelser

Utlandsresor – avrådan för alla länder förlängs fram till den 15 juli 2020

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juli 2020.

I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut.

Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 13 maj 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till och med den 15 juli 2020.

Bokning eller ombokning av flygbiljetter

Vid frågor gällande bokning eller ombokning av flygbiljetter måste du kontakta flygbolaget direkt. Har du bokat genom en resebyrå så är det den som måste kontaktas, inte flygbolaget. Ta även reda på om din försäkring täcker ombokning av flygbiljetter. 

Vid transit antingen inrikes eller genom andra länder är det viktigt att ta reda på vad som gäller.

Om resan går via Köpenhamn behöver svenska resenärer ett ”Certificate to Board”. Vänligen maila danska ambassaden i Canberra på cbramb@um.dk och inkludera följande information för alla resenärer: fullständigt namn, passnummer och flygnummer. Bokningsbekräftelse för transport mellan Danmark och Sverige måste uppvisas tillsammans med intyget vid check-in på flygplatsen. Ytterligare ett stödjande intyg kan även fås från svenska ambassaden i Canberra.

Det är nu möjligt att transitera genom Australien utan att behöva ansöka om undantag, detta om man har en anknytningsflight bokad ut ur Australien och stannar i transit på flygplatsen. OBS för transit längre än 8 timmar krävs en transitvisering (771) och om man planerar att lämna flygplatsen innan anknytningsflighten måste man ansöka om tillstånd. Se vidare information på Home Affairs hemsida;

https://covid19.homeaffairs.gov.au/transiting-australia

Resenärer i Australien som inte har möjlighet att lämna landet innan deras visum går ut, måste ansöka om ett nytt genom den australiska myndigheten Department of Home Affairs, ansökan måste skickas in innan det nuvarande visumet går ut.

Viktig information och senaste uppdateringarna från Australiens regering om COVID-19 i Australien.

Den 4 april infördes nya bestämmelser för Australien för de som är i landet på temporär visering (besöksvisering, internationella studenter, skilled visering och working holiday visa). Läs mer på Home Affairs hemsida vad som gäller; https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/Coronavirus-and-Temporary-Visa-holders.aspx

Vänligen ta kontakt med Department of Home Affairs i Australien ifall ert visum håller på att löpa ut. Ni måste ansöka om en förlängning online.

Den 20 mars 2020 införde Australien inreseförbud för alla utländska medborgare, undantag australiska medborgare och permanent bosatta i Australien. 

Den 15 mars 2020 införde Australien nya karantänbestämmelser som gäller alla inresande till Australien. För mer information, se länk till;

> Australian immigration 

Ambassaden fortsätter att kommunicera relevanta uppdateringar på vår hemsida (www.swedenabroad.se/canberra), Facebook-sida och genom appen UD Resklar. Du väljer det land du är intresserad av och aktiverar sedan push-notiser. Vi uppmanar även svenska resenärer att registrera sig på Svensklistan, det är väldigt viktigt att alla kontaktuppgifter är korrekt ifyllda utan stavfel.

Utrikesdepartementet i Stockholm har satt upp ett särskilt telefonnummer för frågor om coronavirus och resor: 08-405 92 00, och från utlandet +46 8 405 92 00. Nedan finner du information om UD:s arbete med anledning av Coronaviruset.

 > Coronavirus (COVID-19)

Det pågår för närvarande ett utbrott av ett nytt coronavirus (vilket orsakar sjukdomen covid-19) med ursprung i Kina. Det största antalet bekräftade fall av det nya coronaviruset har konstaterats i Kina även om fall rapporteras från ett antal andra länder, inklusive Australien.

Spridningsreducerande åtgärder har vidtagits på flera håll, exempelvis olika former av screenings/undersökningar på flygplatser och inreseförbud. Det senare gäller främst för personer som har vistats i Kina, men vissa länder har även vidtagit åtgärder som berör personer som vistats i andra länder med bekräftade fall av covid-19. Många flygbolag har också tillfälligt upphört eller minskat sina flyg till och från Kina, och begränsningar har även införts i andra delar av världen.

Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på förseningar på grund av att lokala myndigheter kan vidta ytterligare spridningsreducerande åtgärder. Detta kan inkludera lokala och regionala transportbegränsningar men kan även påverka tillgänglighet till offentliga platser och institutioner.

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. För uppdaterad information om utbrottet vänligen se 

> Folkhälsomyndigheten 

Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst hänvisar vi till deras frågor och svar 

> Folkhälsomyndigheten frågor och svar

För information om viruset från Australiens myndigheter hänvisas till 

> Department of Health

För uppdaterad information från respektive delstat se

> Department of Health local health departments

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO). 

För information om inresebestämmelser för Australien, se

> Australian Immigration


För information om uppdaterade inresebestämmelser för Nya Zeeland, Fiji, Kiribati, Nauru, Papua Nya Guinea, Salomonöarna, Samoa, Tonga, Tuvalu och Vanuatu, se ambassadens reseinformation för dessa länder eller kontakta respektive lands immigrationsmyndighet.

Senast uppdaterad 20 maj 2020, 10.48