Meny
  • Svenska

Om utlandet Australien

Ambassadens reseinformation

06 apr 2020

Utlandsresor – förlängd avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juni 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 3 april 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till den 15 juni 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer här
Senast uppdaterad 04 apr 2020, 10.44

Aktuella händelser

Utlandsresor – avrådan för alla länder förlängs fram till den 15 juni 2020

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till den 15 juni 2020.

I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut.

Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 3 april 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till den 15 juni 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras. 

 

2020-04-01
Transitering genom Australien är sedan 26 mars inte möjligt. Om ni behöver resa genom Australien efter den tidpunkten måste ni ansöka om ett undantag via Department of Home Affairs, https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/covid19-enquiry-form. När du har ansökt om undantag, maila följande information till ambassaden: Namn, Personnummer, Passnummer och giltighetstid, Flygtider och Referensnumret som fås vid ansökan. Email: ambassaden.canberra@gov.se.

2020-03-31
Vi vill påminna om att det finns gott om platser på Qatar Airways flyg till Sverige de kommande två veckorna. Så är situationen nu. Tillgängligheten till flyg därefter vet vi ingenting om. Det innebär risk att inte ta chansen nu och resa hem när platser finns.

2020-03-26
Transitering genom Australien är inte längre möjligt. 

2020-03-25 -  Uppdatering angående flighter till Sverige

Vi förstår hur påfrestande situationen är för många svenska resenärer i Australien, Nya Zeeland och Stilla havet. Vi är medvetna om att det finns många svenskar i regionen utan flygbokningar hem.

Tillsammans med övriga EU-medlemsstater och med EU-delegationerna i Canberra och Wellington arbetar vi med att upplysa flygbolag som trafikerar Australien och Nya Zeeland om att det finns många EU-medborgare som vill flyga hem till Europa. Qatar Airways ser nu ut att utöka sina flighter igen och vi uppmanar er att snarast undersöka möjligheten att köpa en flygbiljett med dem, till exempel via deras hemsida (koden travelhome kan ge rabatt för avgångar fram till 15 april).    
> Qatar Airlines

Det kan även finnas möjligheter med andra flygbolag. Kom ihåg när transit ska göras genom andra länder att ta reda på vilka villkor som gäller.  

Fr o m kl 21.00 den 20 mars 2020 införde Australien inreseförbud för alla utlänningar, undantag australiska medborgare och permanent bosatta i Australien. 

Fr o m midnatt 15 mars 2020 införde Australien nya karantänbestämmelser som gäller alla inresande till Australien. För mer information, se länk till;

> Australian immigration 

> Utlandsresor - avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder.  I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut.

Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer nedan: 
> Swedenabroad global reseinformation

 > Coronavirus (COVID-19)

Det pågår för närvarande ett utbrott av ett nytt coronavirus (vilket orsakar sjukdomen covid-19) med ursprung i Kina. Det största antalet bekräftade fall av det nya coronaviruset har konstaterats i Kina även om fall rapporteras från ett antal andra länder, inklusive Australien.

Spridningsreducerande åtgärder har vidtagits på flera håll, exempelvis olika former av screenings/undersökningar på flygplatser och inreseförbud. Det senare gäller främst för personer som har vistats i Kina, men vissa länder har även vidtagit åtgärder som berör personer som vistats i andra länder med bekräftade fall av covid-19. Många flygbolag har också tillfälligt upphört eller minskat sina flyg till och från Kina, och begränsningar har även införts i andra delar av världen.

Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på förseningar på grund av att lokala myndigheter kan vidta ytterligare spridningsreducerande åtgärder. Detta kan inkludera lokala och regionala transportbegränsningar men kan även påverka tillgänglighet till offentliga platser och institutioner.

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. För uppdaterad information om utbrottet vänligen se 

> Folkhälsomyndigheten 

Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst hänvisar vi till deras frågor och svar 

> Folkhälsomyndigheten frågor och svar

För information om viruset från Australiens myndigheter hänvisas till 

> Department of Health

För uppdaterad information från respektive delstat se

> Department of Health local health departments

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO). 

För information om inresebestämmelser för Australien, se

> Australian Immigration


För information om uppdaterade inresebestämmelser för Nya Zeeland, Fiji, Kiribati, Nauru, Papua Nya Guinea, Salomonöarna, Samoa, Tonga, Tuvalu och Vanuatu, se ambassadens reseinformation för dessa länder eller kontakta respektive lands immigrationsmyndighet.

Allmänna säkerhetsläget

Australien är ett säkert land att vistas i. Ambassaden rekommenderar dock svenskar i Australien att hålla sig väl underrättade om utvecklingen i landet och regionen.

Terrorism

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

För ytterligare information, se Australian National Security.

Naturförhållanden och katastrofer

I Northern Territory (NT), Queensland (QLD) och i Western Australia  (WA)  förekommer cykloner särskilt under november-april. Cyklonerna för med sig mycket hårda vindar, tungt ihållande regn med översvämningar som följd. Mer information om naturkatastrofer hittar du på Australian Bureau of Meteorology

I stora delar av landet är torka och vattenbrist ett stort problem. Australien är den torraste bebodda kontinenten i världen. Respektera rådande vattenrestriktioner.

Värmeböljor har kan orsaka skogsbränder och naturkatastrofer i Australien. Det är klokt att hålla sig uppdaterad såväl före som under resan om eventuella bränder och bekämpningen av dessa.

Var försiktig med att vistas i solsken mitt på dagen. UV-strålningen är extra stark på breddgrader nära ekvatorn.

På badstränderna bör du noga iaktta strandvakternas anvisningar. För din egen säkerhet bör du undvika obevakade stränder på grund av havsströmmar och andra riskfaktorer.

In- och utresebestämmelser

Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Passets giltighetstid

Resenärer till Australien behöver ha en giltighetstid på sitt pass för den tid som resan tar i anspråk till den dag du lämnar landet. Dock kräver flera länder på vägen till och från Australien en längre giltighetstid på pass, oftast sex månader. Kontrollera därför alltid passets giltighetstid samt var du ska mellanlanda på vägen till eller från Australien och vilka regler som gäller för dessa länder.

Svenska provisoriska pass godtas för inresa i Australien.

Avstånden i Australien är mycket stora och endast på Sveriges ambassaden i Canberra kan du ansöka om ett nytt ordinarie svenskt pass. Vissa honorärkonsulat kan ta emot ansökan om provisoriskt pass.

Visum

Svenska medborgare behöver visering för inresa i Australien. Nedan finner du information och kontakter till relevanta australiensiska myndigheter:

För information angående vilka visum Australien erbjuder, vänligen läs mer på Australiens immigrationsmyndighet 

> Department of Home Affairs

Visering till Australien söks elektroniskt via nätet, följ nedan länk till Australiens immigrationsmyndighet

> Department of Home Affairs

Önskar du mer information gällande viseringar till Australien kontakta: Europe Service Centre (ESC) i London Telefon: +44 20 7420 3690

Tullbestämmelser

Australien har mycket strikta införselregler för en mängd olika varor och personliga tillhörigheter. Det är upp till resenären att själv kontrollera vad som är tillåtet att föra in i landet samt kontrollera vilka varor och personliga tillhörigheter som resenären måste deklarera.

För mer information om importregler rörande mat, växter samt animaliska produkter, läs mer under Australiens Jordbruksministerium Department of Agriculture and Water Resources

För mer information om importregler rörande föremål och mediciner, läs mer under Australiens Immigrationsmyndighet  Department of Immigration and Border Protection

Hälso- och sjukvård

Om du inte ingår i någon riskgrupp behövs inga särskilda vaccinationer för att vistas i Australien utöver normalt grundskydd. För mer information om förekommande sjukdomar och råd om vaccinationer, läs 1177 Vårdguiden Australien.

Under den tid på året som cykloner och översvämningar drabbar norra Queensland förekommer virussjukdomen denguefeber. Denguefeber sprids via myggbett. Förebyggande åtgärder rekommenderas såsom myggmedel och att bära täckande kläder. Du kan läsa mer om denguefeber och om hur du kan skydda dig mot den på Folkhälsomyndigheten och WHO.

Lokala lagar och sedvänjor

Straffbestämmelser

Australien har en mycket strikt narkotikalagstiftning och mindre innehav av olaglig substans kan resultera i fängelsestraff.

Urbefolkning

Resenärer bör iaktta särskild respekt för ursprungsbefolkningens kultur och traditioner. För att besöka vissa områden krävs särskilda tillstånd.

Mer information om att besöka aboriginska landområden finns att läsa under regeringens hemsida: Department of Planning, Lands and Heritage

Kriminalitet och personlig säkerhet

Det allmänna nödnumret är 000 eller 112 till polis, ambulans och brandkår.

Trafiksäkerhet

Planerar du att vara bilburen under din vistelse i Australien rekommenderas att införskaffa internationellt körkort. Olika delstater har olika regler gällande körkort och trafiklagar. För information om internationellt körkort, se Motormännens hemsida

Vanligaste orsak till bilolyckor i Australien är vilda djur som korsar vägen i gryning och skymning.

För cyklister gäller precis som i Sverige lag på lyse fram och bak och att använda hjälm när man cyklar.

Försäkringsskydd

Beställ intyget innan du reser genom att kontakta Försäkringskassan på telefon 0771-524 524. Du betalar hela vårdkostnaden själv och kontaktar sedan Medicare för att få ersättning i efterhand.

Läs mer om sjukvårdsavtalet på Medicares hemsida

Notera att sjukvårdsavtalet inte inkluderar ambulanstransport, tandvård och skada vid aktiviteter så som äventyrssporter m.m. Sjukvårdskostnader i Australien är höga och en kompletterande sjuk- och olycksfallsförsäkring rekommenderas. I hemförsäkringen ingår ofta ett omfattande reseskydd normalt gällande de första 30 till 45 dagarna från påbörjad resa.

Övriga upplysningar

Infrastruktur och mobiltelefoninät

Australien är stort till ytan och stora områden är obebyggda. Det finns goda flygförbindelser mellan större städer men varken tåg eller busstrafik är rikstäckande.

Utanför storstäderna är det vanligt att mobiltelefontäckning saknas. Det kan därför vara bra att tala om för anhöriga hemma i Sverige att det kan vara svårt att nå dig på mobiltelefon om du ska resa utanför storstäderna. Ambassaden och honorärkonsulaten får ofta samtal från oroliga anhöriga i Sverige som har svårt att nå anhöriga och vänner i Australien.

Turistinformation

Förfrågningar om turistinformation om Australien kan lämnas av Australiens ambassad i Stockholm, se också www.australia.com och Tourism and Travel Australia.