• Svenska

Om utlandet Australien

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

21 dec 2020

Information om UD:s avrådan med anledning av covid-19

UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder utanför EU, EES samt Schengenområdet till och med den 31 januari 2021. UD har genom tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till flertalet europeiska länder. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Senast uppdaterad 08 jan 2021, 14.10

Aktuella händelser

Reseinformation Australien

Läs om reserestriktioner inom landet och allmänna bestämmelser under covid-19 pandemin på Department of Healths hemsida;

> COVID-19 Restriction Checker

Lämna Australien

Australiska medborgare (inklusive personer med dubbelt medborgarskap) och personer med permanent uppehållstillstånd, får ej lämna Australien under de nuvarande COVID-19 restriktionerna om de inte har ett beviljat undantag. En ansökan om undantag kan skickas in online via Department of Home Affairs hemsida och resenären måste falla under någon av undantagskategorierna.

För information om transit genom Danmark, se danska polisens hemsida

Information om visum

Följande hemsida innehåller viktig information för dig som är i Australien på ett permanent eller tidsbegränsat visum. Om du behöver ytterligare information, vänligen kontakta Department of Home Affairs som är den myndighet i Australien som hanterar alla visumärenden.

Har ditt visum gått ut måste du omedelbart ansöka om ett Bridging visa E (BVE) för att se till att du befinner dig lagligt i Australien. Ett BVE är ett korttidsvisum som tillåter dig att stanna i landet under tiden du ordnar med hemresa, om du vill stanna längre i Australien så måste du ansöka om ett nytt visum. 

> Home Affairs - visa

Mellanlanda i Australien

Svenska medborgare behöver ej längre ansöka om ett undantag för inresa till Australien om mellanlandningen är kortare än 72 timmar. Är mellanlandningen mellan 8-72 timmar krävs ett transit visum (subclass 771), eller ett annat giltigt visum.

> Transit visa

Alla resenärer måste följa reglerna kring karantän i den stat eller territorium de mellanlandar i. Resenärer som mellanlandar i Sydney i mer än 8 timmar måste ansöka om ett undantag från karantän. Detta görs genom New South Wales Department of Health. Ett beviljat undantag krävs för att vara undantagen från den annars obligatoriska 14-dagar långa karantänperioden som gäller för alla inkommande internationella passagerare.

Komma till Australien

Du kan endast resa till Australien om du är australisk medborgare, permanent bosatt, nära familjemedlem till en australisk medborgare eller någon som är permanent bosatt eller om du är en Nya zeeländsk medborgare som vanligtvis är bosatt i Australien. Personer med övriga typer av visum som som vill komma till Australien av särskilda anledningar, måste ansöka om, och beviljas, ett undantag av Australian Border Force. Alla inkommande resenärer måste genomgå en 14-dagars karantänperiod på utsedd plats (till exempel på ett hotell), i den stad i Australien de anländer till.

> Home Affairs - travel restrictions

Användbara länkar

Viktig information om COVID-19 i Australien finner du nedan;

> Australian Government

> Department of Health

> Health Direct Covid 19 Restriction Checker

> Interstate Quarantine

> Smarttraveller

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. För uppdaterad information om utbrottet vänligen se 

> Folkhälsomyndigheten 

Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst hänvisar vi till deras frågor och svar 

> Folkhälsomyndigheten frågor och svar

För information om viruset från Australiens myndigheter hänvisas till 

> Department of Health

För uppdaterad information från respektive delstat se

> Department of Health local health departments

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO). 

För information om inresebestämmelser för Australien, se

> Australian Immigration


För information om uppdaterade inresebestämmelser för Nya Zeeland, Fiji, Kiribati, Nauru, Papua Nya Guinea, Salomonöarna, Samoa, Tonga, Tuvalu och Vanuatu, se ambassadens reseinformation för dessa länder eller kontakta respektive lands immigrationsmyndighet.

Allmänna säkerhetsläget

Australien är ett säkert land att vistas i. Ambassaden rekommenderar dock svenskar i Australien att hålla sig väl underrättade om utvecklingen i landet och regionen.

Terrorism

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

För ytterligare information, se Australian National Security.

Naturförhållanden och katastrofer

I Northern Territory (NT), Queensland (QLD) och i Western Australia  (WA)  förekommer cykloner särskilt under november-april. Cyklonerna för med sig mycket hårda vindar, tungt ihållande regn med översvämningar som följd. Mer information om naturkatastrofer hittar du på Australian Bureau of Meteorology

I stora delar av landet är torka och vattenbrist ett stort problem. Australien är den torraste bebodda kontinenten i världen. Respektera rådande vattenrestriktioner.

Värmeböljor har kan orsaka skogsbränder och naturkatastrofer i Australien. Det är klokt att hålla sig uppdaterad såväl före som under resan om eventuella bränder och bekämpningen av dessa.

Var försiktig med att vistas i solsken mitt på dagen. UV-strålningen är extra stark på breddgrader nära ekvatorn.

På badstränderna bör du noga iaktta strandvakternas anvisningar. För din egen säkerhet bör du undvika obevakade stränder på grund av havsströmmar och andra riskfaktorer.

In- och utresebestämmelser

Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Passets giltighetstid

Resenärer till Australien behöver ha en giltighetstid på sitt pass för den tid som resan tar i anspråk till den dag du lämnar landet. Dock kräver flera länder på vägen till och från Australien en längre giltighetstid på pass, oftast sex månader. Kontrollera därför alltid passets giltighetstid samt var du ska mellanlanda på vägen till eller från Australien och vilka regler som gäller för dessa länder.

Svenska provisoriska pass godtas för inresa i Australien.

Avstånden i Australien är mycket stora och endast på Sveriges ambassaden i Canberra kan du ansöka om ett nytt ordinarie svenskt pass. Vissa honorärkonsulat kan ta emot ansökan om provisoriskt pass.

Visum

Svenska medborgare behöver visering för inresa i Australien. Nedan finner du information och kontakter till relevanta australiensiska myndigheter:

För information angående vilka visum Australien erbjuder, vänligen läs mer på Australiens immigrationsmyndighet 

> Department of Home Affairs

Visering till Australien söks elektroniskt via nätet, följ nedan länk till Australiens immigrationsmyndighet

> Department of Home Affairs

Önskar du mer information gällande viseringar till Australien kontakta: Europe Service Centre (ESC) i London Telefon: +44 20 7420 3690

Tullbestämmelser

Australien har mycket strikta införselregler för en mängd olika varor och personliga tillhörigheter. Det är upp till resenären att själv kontrollera vad som är tillåtet att föra in i landet samt kontrollera vilka varor och personliga tillhörigheter som resenären måste deklarera.

För mer information om importregler rörande mat, växter samt animaliska produkter, läs mer under Australiens Jordbruksministerium Department of Agriculture and Water Resources

För mer information om importregler rörande föremål och mediciner, läs mer under Australiens Immigrationsmyndighet  Department of Immigration and Border Protection

Hälso- och sjukvård

Om du inte ingår i någon riskgrupp behövs inga särskilda vaccinationer för att vistas i Australien utöver normalt grundskydd. För mer information om förekommande sjukdomar och råd om vaccinationer, läs 1177 Vårdguiden Australien.

Under den tid på året som cykloner och översvämningar drabbar norra Queensland förekommer virussjukdomen denguefeber. Denguefeber sprids via myggbett. Förebyggande åtgärder rekommenderas såsom myggmedel och att bära täckande kläder. Du kan läsa mer om denguefeber och om hur du kan skydda dig mot den på Folkhälsomyndigheten och WHO.

Lokala lagar och sedvänjor

Straffbestämmelser

Australien har en mycket strikt narkotikalagstiftning och mindre innehav av olaglig substans kan resultera i fängelsestraff.

Urbefolkning

Resenärer bör iaktta särskild respekt för ursprungsbefolkningens kultur och traditioner. För att besöka vissa områden krävs särskilda tillstånd.

Mer information om att besöka aboriginska landområden finns att läsa under regeringens hemsida: Department of Planning, Lands and Heritage

Kriminalitet och personlig säkerhet

Det allmänna nödnumret är 000 eller 112 till polis, ambulans och brandkår.

Trafiksäkerhet

Planerar du att vara bilburen under din vistelse i Australien rekommenderas att införskaffa internationellt körkort. Olika delstater har olika regler gällande körkort och trafiklagar. För information om internationellt körkort, se Motormännens hemsida

Vanligaste orsak till bilolyckor i Australien är vilda djur som korsar vägen i gryning och skymning.

För cyklister gäller precis som i Sverige lag på lyse fram och bak och att använda hjälm när man cyklar.

Försäkringsskydd

Beställ intyget innan du reser genom att kontakta Försäkringskassan på telefon 0771-524 524. Du betalar hela vårdkostnaden själv och kontaktar sedan Medicare för att få ersättning i efterhand.

Läs mer om sjukvårdsavtalet på Medicares hemsida

Notera att sjukvårdsavtalet inte inkluderar ambulanstransport, tandvård och skada vid aktiviteter så som äventyrssporter m.m. Sjukvårdskostnader i Australien är höga och en kompletterande sjuk- och olycksfallsförsäkring rekommenderas. I hemförsäkringen ingår ofta ett omfattande reseskydd normalt gällande de första 30 till 45 dagarna från påbörjad resa.

Övriga upplysningar

Infrastruktur och mobiltelefoninät

Australien är stort till ytan och stora områden är obebyggda. Det finns goda flygförbindelser mellan större städer men varken tåg eller busstrafik är rikstäckande.

Utanför storstäderna är det vanligt att mobiltelefontäckning saknas. Det kan därför vara bra att tala om för anhöriga hemma i Sverige att det kan vara svårt att nå dig på mobiltelefon om du ska resa utanför storstäderna. Ambassaden och honorärkonsulaten får ofta samtal från oroliga anhöriga i Sverige som har svårt att nå anhöriga och vänner i Australien.

Turistinformation

Förfrågningar om turistinformation om Australien kan lämnas av Australiens ambassad i Stockholm, se också www.australia.com och Tourism and Travel Australia.