• Svenska

Om utlandet Australien

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

01 okt 2021

Res med försiktighet

Coronapandemin pågår fortfarande och regler och restriktioner kan ändras med kort varsel. Det är därför viktigt att förbereda sin resa, vara påläst, ha en försäkring och att resa med extra marginaler.

Läs mer här
Senast uppdaterad 19 okt 2021, 16.42

Aktuella händelser

Reseinformation med anledning av coronapandemin

Spridningen av det nya coronaviruset påverkar alla världens länder och har stora konsekvenser för det internationella resandet.

Ambassaden har samlat reseinformation om Covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av informationen, som återfinns på länken nedan;

> Lägesbild och reseinformation Covid-19


Allmänna säkerhetsläget

Australien är ett säkert land att vistas i. Ambassaden rekommenderar dock svenskar i Australien att hålla sig väl underrättade om utvecklingen i landet och regionen.

Terrorism

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

För ytterligare information, se Australian National Security.

Naturförhållanden och katastrofer

I Northern Territory (NT), Queensland (QLD) och i Western Australia  (WA)  förekommer cykloner särskilt under november-april. Cyklonerna för med sig mycket hårda vindar, tungt ihållande regn med översvämningar som följd. Mer information om naturkatastrofer hittar du på Australian Bureau of Meteorology

I stora delar av landet är torka och vattenbrist ett stort problem. Australien är den torraste bebodda kontinenten i världen. Respektera rådande vattenrestriktioner.

Värmeböljor har kan orsaka skogsbränder och naturkatastrofer i Australien. Det är klokt att hålla sig uppdaterad såväl före som under resan om eventuella bränder och bekämpningen av dessa.

Var försiktig med att vistas i solsken mitt på dagen. UV-strålningen är extra stark på breddgrader nära ekvatorn.

På badstränderna bör du noga iaktta strandvakternas anvisningar. För din egen säkerhet bör du undvika obevakade stränder på grund av havsströmmar och andra riskfaktorer.

In- och utresebestämmelser

Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Passets giltighetstid

Resenärer till Australien behöver ha en giltighetstid på sitt pass för den tid som resan tar i anspråk till den dag du lämnar landet. Dock kräver flera länder på vägen till och från Australien en längre giltighetstid på pass, oftast sex månader. Kontrollera därför alltid passets giltighetstid samt var du ska mellanlanda på vägen till eller från Australien och vilka regler som gäller för dessa länder.

Svenska provisoriska pass godtas för inresa i Australien.

Avstånden i Australien är mycket stora och endast på Sveriges ambassaden i Canberra kan du ansöka om ett nytt ordinarie svenskt pass. Vissa honorärkonsulat kan ta emot ansökan om provisoriskt pass.

Visum

Svenska medborgare behöver visering för inresa i Australien. Nedan finner du information och kontakter till relevanta australiensiska myndigheter:

För information angående vilka visum Australien erbjuder, vänligen läs mer på Australiens immigrationsmyndighet 

> Department of Home Affairs

Visering till Australien söks elektroniskt via nätet, följ nedan länk till Australiens immigrationsmyndighet

> Department of Home Affairs

Önskar du mer information gällande viseringar till Australien kontakta: Europe Service Centre (ESC) i London Telefon: +44 20 7420 3690blobid0.png

Tullbestämmelser

Australien har mycket strikta införselregler för en mängd olika varor och personliga tillhörigheter. Det är upp till resenären att själv kontrollera vad som är tillåtet att föra in i landet samt kontrollera vilka varor och personliga tillhörigheter som resenären måste deklarera.

För mer information om importregler rörande mat, växter samt animaliska produkter, läs mer under Australiens Jordbruksministerium Department of Agriculture and Water Resources

För mer information om importregler rörande föremål och mediciner, läs mer under Australiens Immigrationsmyndighet  Department of Immigration and Border Protection

Hälso- och sjukvård

Om du inte ingår i någon riskgrupp behövs inga särskilda vaccinationer för att vistas i Australien utöver normalt grundskydd. 

Under den tid på året som cykloner och översvämningar drabbar norra Queensland förekommer virussjukdomen denguefeber. Denguefeber sprids via myggbett. Förebyggande åtgärder rekommenderas såsom myggmedel och att bära täckande kläder. Du kan läsa mer om denguefeber och om hur du kan skydda dig mot den på Folkhälsomyndigheten och WHO.

Lokala lagar och sedvänjor

Straffbestämmelser

Australien har en mycket strikt narkotikalagstiftning och mindre innehav av olaglig substans kan resultera i fängelsestraff.

Urbefolkning

Resenärer bör iaktta särskild respekt för ursprungsbefolkningens kultur och traditioner. För att besöka vissa områden krävs särskilda tillstånd.

Mer information om att besöka aboriginska landområden finns att läsa under regeringens hemsida: Department of Planning, Lands and Heritage

Kriminalitet och personlig säkerhet

Det allmänna nödnumret är 000 eller 112 till polis, ambulans och brandkår.

Trafiksäkerhet

Planerar du att vara bilburen under din vistelse i Australien rekommenderas att införskaffa internationellt körkort. Olika delstater har olika regler gällande körkort och trafiklagar. För information om internationellt körkort, se Motormännens hemsida

Vanligaste orsak till bilolyckor i Australien är vilda djur som korsar vägen i gryning och skymning.

För cyklister gäller precis som i Sverige lag på lyse fram och bak och att använda hjälm när man cyklar.

Försäkringsskydd

Beställ intyget innan du reser genom att kontakta Försäkringskassan på telefon 0771-524 524. Du betalar hela vårdkostnaden själv och kontaktar sedan Medicare för att få ersättning i efterhand.

Läs mer om sjukvårdsavtalet på Medicares hemsida

Notera att sjukvårdsavtalet inte inkluderar ambulanstransport, tandvård och skada vid aktiviteter så som äventyrssporter m.m. Sjukvårdskostnader i Australien är höga och en kompletterande sjuk- och olycksfallsförsäkring rekommenderas. I hemförsäkringen ingår ofta ett omfattande reseskydd normalt gällande de första 30 till 45 dagarna från påbörjad resa.

Övriga upplysningar

Infrastruktur och mobiltelefoninät

Australien är stort till ytan och stora områden är obebyggda. Det finns goda flygförbindelser mellan större städer men varken tåg eller busstrafik är rikstäckande.

Utanför storstäderna är det vanligt att mobiltelefontäckning saknas. Det kan därför vara bra att tala om för anhöriga hemma i Sverige att det kan vara svårt att nå dig på mobiltelefon om du ska resa utanför storstäderna. Ambassaden och honorärkonsulaten får ofta samtal från oroliga anhöriga i Sverige som har svårt att nå anhöriga och vänner i Australien.

Turistinformation

Förfrågningar om turistinformation om Australien kan lämnas av Australiens ambassad i Stockholm, se också www.australia.com.