• Svenska

Om utlandet Australien

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 08 maj 2024, 11.02

Aktuella händelser

Allmänna säkerhetsläget

Australien är ett säkert land att vistas i. Ambassaden uppmanar dock svenskar i Australien att hålla sig väl underrättade om utvecklingen i landet och regionen.

För generell information om säkerhet i Australien, besök hemsidan nedan.

Health and safety information for travellers - Tourism Australia

Australien är stort till ytan och stora områden är obebyggda. Det finns goda flygförbindelser mellan större städer, men varken tåg eller busstrafik är rikstäckande. Notera att utanför storstäderna är det vanligt att mobiltelefontäckning saknas. Om du ska resa utanför storstäderna, kom ihåg att tala om för anhöriga hemma i Sverige att det kan vara svårt att nå dig på mobiltelefon under en tid. Sveriges ambassad och honorärkonsulat i Australien får ofta samtal från anhöriga i Sverige som är oroliga när de ej får kontakt med anhöriga eller vänner.

Terrorism

För information från Sveriges regering om terrorism och hot utomlands, besök hemsidan nedan.

Terrorism och hot utomlands - Regeringen.se

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i Australien att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

För information om nationell säkerhet och aktuell terrorhotnivå i Australien, besök hemsidan nedan.

Australian National Security

Naturförhållanden och katastrofer

Klimatet i Australien är mycket varierat och kan skifta snabbt.

I Northern Territory (NT), Queensland (QLD) och i Western Australia  (WA)  förekommer cykloner särskilt under november-april. Cyklonerna för med sig mycket hårda vindar, tungt ihållande regn med översvämningar som följd. Mer information om naturkatastrofer hittar du på Australian Bureau of Meteorology

I stora delar av landet är torka och vattenbrist ett stort problem. Australien är den torraste bebodda kontinenten i världen. Respektera rådande vattenrestriktioner.

Värmeböljor har kan orsaka skogsbränder och naturkatastrofer i Australien. Det är klokt att hålla sig uppdaterad såväl före som under resan om eventuella bränder och bekämpningen av dessa.

Var försiktig med att vistas i solsken mitt på dagen. UV-strålningen är extra stark på breddgrader nära ekvatorn.

På badstränderna bör du noga iaktta strandvakternas anvisningar. För din egen säkerhet bör du undvika obevakade stränder på grund av havsströmmar och andra riskfaktorer.

In- och utresebestämmelser

Svenska utlandsmyndigheter och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders in- och utresebestämmelser. Kontrollera aktuella bestämmelser med landets egna myndigheter, och tänk på att regler kring in- och utresa kan ändras med kort varsel. Ärenden gällande in- och utresa samt viseringar för Australien hanteras av den australiska myndigheten Department of Home Affairs.

För information om de generella krav som gäller för inresa och vid ankomst till Australien, besök hemsidorna nedan.

Can I go to Australia? (homeaffairs.gov.au)
Arriving and leaving (abf.gov.au)

Visum

Vid resa till Australien behöver svenska medborgare ha ett giltigt visum. Personer med permanent uppehållstillstånd i Australien (permanent residency), måste ha ett giltigt ”resident return visa”.

För information om visum för Australien, inklusive en guide för hjälp att hitta ett visum som passar din situation, besök hemsidan nedan.

Immigration and citizenship (homeaffairs.gov.au)

För svar på vanliga frågor om visum för Australien, kontaktinformation till Department of Home Affairs vid behov av ytterligare hjälp, samt information om att söka råd från en tredje part i australiska migrationsfrågor, besök hemsidorna nedan. Från Sverige kan Department of Home Affairs Global Service Centre nås per telefon måndag till fredag 09.00-17.00 lokal tid. Australiska viseringsärenden för personer bosatta i Sverige hanteras av Department of Home Affairs utlandsavdelning på Australiens ambassad i Berlin, Tyskland.

Overview (homeaffairs.gov.au)

Who can help you with your application? (homeaffairs.gov.au)

Resehandling och flygbiljett

Vid resa till Australien behöver resenären ha en giltig resehandling, någon minsta giltighetstid krävs ej. Vid kortare besök i Australien rekommenderas svenskar ha en resehandling som är giltig under minst hela den planerade vistelsen. Avstånden i Australien kan vara mycket stora, och en ansökan om ett nytt ordinarie svenskt pass kan endast lämnas in vid ett personligt besök på Sveriges ambassad i Canberra.

Svenska provisoriska pass godtas för inresa i Australien, tänk dock på att kontrollera att denna typ av resehandling även godtas i länder där du mellanlandar.

Notera att många länder kräver att en resehandling är giltig under en längre tid efter utresa, ofta minst sex månader. Detta kan gälla även om resenären endast är i landet för mellanlandning. För mer information, kontakta ditt flygbolag eller myndigheterna för de länder i vilka du kommer att mellanlanda på väg till och från Australien.

Vid resa till Australien är en returbiljett inget direkt krav, australisk gränspolis måste dock vid ankomst vara övertygade om att besökare har för avsikt och möjlighet att lämna landet innan visumet går ut. 

För information om krav på resehandlingar vid resa till Australien, samt svar på vanliga frågor om att resa till och från Australien, besök hemsidorna nedan.

Travel documents (abf.gov.au)
Return documents (homeaffairs.gov.au)

Tullbestämmelser

Australien har mycket strikta införselregler för en mängd olika varor och personliga tillhörigheter. Det är upp till resenären att kontrollera vad som är och inte är tillåtet att föra in i landet, samt vilka varor och personliga tillhörigheter som måste deklareras. 

För information om införselregler gällande bland annat mat, växter, animaliska produkter, föremål, mediciner, samt husdjur, besök hemsidan nedan.

Can you bring it in? (abf.gov.au)

Resa från Australien

För reseinformation från Australiens regering för personer som är bosatta i Australien och planerar att resa utomlands, besök hemsidan nedan.

Homepage | Smartraveller

Om du har permanent uppehållstillstånd i Australien (permanent residency) och planerar att tillfälligt resa utomlands, kontrollera innan avresa att du har ett giltigt ”resident return visa”.

Subclasses 155 and 157 Resident Return visa (homeaffairs.gov.au)

Hälso- och sjukvård

För information om att söka sjukvård vid resa utomlands, besök hemsidorna nedan.

Sjukdom och vård utomlands - Krisinformation.se

Vård vid resa utomlands - 1177 Vårdguiden

Försäkringskassan - vård utomlands

Vaccinationer

För information om vaccinationer inför utlandsresor, besök hemsidan nedan.

Vacciner A-Ö — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)


Hälsovarningar

För information om aktuella hälsovarningar i Australien, besök hemsidan nedan. 

Department of Health | Health Warnings

Under den tid på året som stormar, cykloner, och översvämningar drabbar norra Queensland kan virussjukdomar som sprids via myggbett förekomma, mest vanligt förekommande är denguefeber. För information om denguefeber och om förebyggande åtgärder, besök hemsidan nedan.

Folkhälsomyndigheten

Sjukvårdssystem

För information om Australiens sjukvårdssystem, Medicare, samt om hur du söker sjukvård i Australiens olika stater och territorier, besök hemsidorna nedan. 

The Australian health system | Australian Government Department of Health

Trusted Health Advice | healthdirect

Medicare - Services Australia

Local state and territory health departments | Australian Government Department of Health

Avtal om sjukvårdsförmåner

Sverige har ett sjukvårdsavtal med Australien vilket betyder att du som bor i Sverige och är på tillfälligt besök i Australien, har rätt till akut nödvändig vård under Medicare. 

Innan du får sjukvård ska du informera vårdgivaren om att du vill ha sjukvård under Medicare, som är den statligt subventionerade vården i Australien. Du betalar hela vårdkostnaden själv, och kontaktar sedan Medicare för att få ersättning i efterhand. Notera att sjukvårdsavtalet mellan Sverige och Australien inte inkluderar ambulanstransport, tandvård, eller skada vid aktiviteter som till exempel äventyrssporter, även andra undantag kan finnas. Sjukvårdskostnader i Australien är höga, det är viktigt att ha en kompletterande sjuk- och olycksfallsförsäkring.

För information om Sveriges sjukvårdsavtal med Australien, samt om vilka dokument som krävs för att söka sjukvård under avtalet, besök hemsidan nedan.

Reciprocal Health Care Agreements - Visiting from Sweden - Services Australia

Hemförsäkringens reseskydd

I alla hemförsäkringar ingår en reseförsäkring/reseskydd, detta gäller oftast för resor på upp till 45 dagar. För information om det reseskydd som erbjuds med din hemförsäkring, kontakta ditt försäkringsbolag.

För generell information om hemförsäkringens reseskydd, besök hemsidan nedan.

Hemförsäkringens reseskydd | Konsumenternas

Lokala lagar och sedvänjor

Straffbestämmelser

Australien har en mycket strikt narkotikalagstiftning och mindre innehav av olaglig substans kan resultera i fängelsestraff.

Urbefolkning

Resenärer bör iaktta särskild respekt för ursprungsbefolkningens kultur och traditioner. För att besöka vissa områden krävs särskilda tillstånd.

Mer information om att besöka aboriginska landområden finns att läsa under regeringens hemsida: Department of Planning, Lands and Heritage

Kriminalitet och personlig säkerhet

Den personliga säkerheten i Australien anses god.

Det allmänna nödnumret är 000 eller 112 till polis, ambulans och brandkår.

Trafiksäkerhet

I Australien råder vänstertrafik och en viktig trafikregel är att ge företräde åt fordon som kommer från höger.

Det är förbjudet enligt lag att tala i mobiltelefon som bilförare.

Planerar du att vara bilburen under din vistelse i Australien rekommenderas att införskaffa internationellt körkort. Olika delstater har olika regler gällande körkort och trafiklagar. För information om internationellt körkort, se Motormännens hemsida

Vanligaste orsak till bilolyckor i Australien är vilda djur som korsar vägen i gryning och skymning.

För cyklister gäller precis som i Sverige lag på lyse fram och bak och att använda hjälm när man cyklar.

Kontakta oss

Sveriges utlandsmyndighet för Australien är Sveriges ambassad i Canberra. För kontaktinformation, besök hemsidan nedan.

Kontakt - Sweden Abroad

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023