Meny
 • Svenska

Om utlandet Argentina

Ambassadens reseinformation

Senast uppdaterad 01 apr 2020, 10.12

Aktuella händelser

Coronavirus

UD avråder sedan 14 mars från icke nödvändiga resor till alla länder, läs mer här.

Ambassaden uppmanar svenska resenärer att anmäla sig till SvensklistanSvenskar som vill resa hem men inte lyckats boka biljetter ombeds även informera ambassaden om detta genom att maila till ambassaden.buenos-aires@gov.se.

FLYG FRÅN ARGENTINA KRAFTIGT BEGRÄNSADE 

Mycket få internationella flyg avgår från Argentina. Resenärer kan behöva ställa in sig på att stanna kvar på resmålet tills flygtrafiken sätter igång igen. Ambassaden följer läget aktivt för att identifiera vilka möjligheter som finns för svenska resenärer att lämna landet.

Inrikesflyg och långdistansbussar

Reguljära inrikesflyg, långdistansbussar och tåg är inställda till och med den 12 april.  

Förlängning av uppehållstillstånd för turister

Argentinska myndigheter har beslutat om förlängda uppehållstillstånd för utlänningar, inklusive det som gäller för turister, sk. residencia transitoria. Dessa förlängs med 30 dagar från och med tillståndets utgångsdatum. Du hittar bestämmelsen här

OBLIGATORISK KARANTÄN TILL OCH MED DEN 12 APRIL

Argentinska myndigheter har infört obligatorisk karantän från och med midnatt den 20 mars till midnatt den 12 april som innebär allmänt utegångsförbud för alla. Mataffärer och apotek kommer att hållas öppna och boendet får endast lämnas för att handla mat eller medicin. Kontroller utförda av polis samt vägspärrar förekommer. Att bryta mot karantänen utan giltig anledning är straffbart. 

Undantagstillstånd med utegångsförbud nattetid har införts i två provinser i Patagonien: Neuquén och Chubut.

Bryta karantänen för transport till flygplatsen

Utländska resenärer får bryta karantänen för att ta sig till flygplatsen om de har en bekräftad resa ut ur landet och inte uppvisar några symptom. Taxi och cabify kommer att fortsätta gå.

Vid transport till flygplatsen ska följande dokument medtas:

 • Utskrivna flygbiljetter och ev. boarding pass.
 • Utskrivet intyg från ambassaden om att du är på väg till flygplatsen. Intyget hittar du här.
 • Utskriven not från Hälsoministeriet. Noten hittar du här.
 • Utskriven kopia av Resolución 71/2020 från Transportministeriet. Resolutionen hittar du här

Om man inte har möjlighet att skriva ut dokumenten är det möjligt att uppvisa dem i telefonen. Vänligen säkerställ att de är tillgängliga i offlineläge och att telefonen har batteri. 

Vänligen observera följande:

 • Var ute i god tid!
 • Om du blir stoppad och inte tillåts resa vidare kontakta ambassaden snarast genom att ringa +54 11 4319 5100 eller skicka ett mail till ambassaden.buenos-aires@gov.se. Inboxen bemannas under kvällar och helger. 
 • Nationella myndigheter rekommenderar utlänningar att inte färdas nattetid till flygplatsen då de kan bli stoppade av polisen som de olika provinserna ansvarar för. Nationella myndigheters möjlighet att under natten hjälpa personer som blir stoppade av polisen vid transport till flygplatsen är begränsade.

INRESEBESTÄMMELSER

Argentinas regering har stängt alla landets gränser. Förbudet gäller även argentinska medborgare och bosatta utlänningar.
Torsdagen den 12 mars antogs ett presidentdekret som fastställer följande inresebestämmelser:
 • Obligatorisk självkarantän i 14 dagar för resenärer som ankommit från drabbade länder. Listan på drabbade länder finns här
 • De personer som ankommit till Argentina från drabbade länder efter den 12 mars är skyldiga att ombesörja omedelbar hemresa eller genomgå obligatorisk självkarantän i två veckor. 

Argentinska regeringen har beslutat om att ge hotell rätt att avvisa resenärer som ankommit från de drabbade länderna.

LOKAL INFORMATION

I nuläget är majoriteten av fallen i Argentina importerade. Lokal smittspridning har upptäcks i tätbefolkade områden och möjliga fall av allmän smittspridning är under granskning.

Myndigheterna publicerar information löpande på hälsovårdsministeriets hemsida.

Rekommendationer vid misstänkt smitta

De vanligaste symptomen för COVID-19 är feber, hosta, halsont och trötthet. Personer som uppvisar symptom, även lindriga, uppmanas ta kontakt med hälsosystemet per telefon:

 • Buenos Aires stad: 107
 • Buenos Aires provins: 148
 • Resten av landet: 0800-222-1002 

GENERELL INFORMATION

Det pågår för närvarande en pandemi av ett nytt coronavirus (vilket orsakar sjukdomen covid-19).  Spridningsreducerande åtgärder har vidtagits på flera håll, exempelvis olika former av screenings/undersökningar på flygplatser, inställda flyg och inreseförbud. 

Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på förseningar och inställda flyg på grund av spridningsreducerande åtgärder. 

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin hemsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus
Frågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).   

Denguefeber

Det rapporteras en markant ökning av antal fall av denguefeber. Risk för denguefeber råder i framför allt de nordöstra provinserna Misiones, Formosa, Chaco och Corrientes men fall har rapporterats även i provinsen Buenos Aires och i områden som ligger runtomkring huvudstaden.

Läs mer här.

Allmänna säkerhetsläget

Förvara alltid pass och andra viktiga dokument samt pengar på ett säkert sätt, helst i en ficka eller väska som kan hållas platt mot kroppen, eller i säkerhetsskåp. Då man behöver kunna legitimera sig när man rör sig på stan är det fördelaktigt att lämna passet på hotellet/hemma och bära med sig en kopia av passet i stället. Om man nu blir av med passet så är det viktigt att veta att Moneygram och Western Union inte accepterar provisoriska pass som har utfärdats av ambassaden för att ta ut pengar på kontor i Argentina.

Skylta inte med värdesaker såsom kameror, mobilltelefoner, datorer eller större summor kontanter. Lämna aldrig väskor eller ryggsäckar utan uppsyn, inte ens för ett ögonblick. Håll alltid en hand eller fot på bagaget vid hotell-/hostelreceptioner, buss-/tågterminaler, etc.

Väskryckningar och fickstölder är de vanligaste formerna av brottslighet. På senare tid tycks denna form av brottslighet ha ökat, särskilt där många människor samlas som i tunnelbanan, buss- och tågterminaler samt i turistområden som San Telmo, Palermo och Retiro och på marknader. Väpnade rån kan förekomma, främst under kvälls- och nattetid.

Kidnappningar förekommer men de är vanligen riktade mot kända, välbärgade argentinare som kidnappare vet kan betala lösensummor och inte mot okända utlänningar.

Priser i dollar (t.ex. hyreskostnader) kan vanligtvis betalas i lokal valuta eller genom bankkort. Fråga om du är osäker.

Terrorism

Risken för terrorattentat i Argentina bedöms vara låg. Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism här.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, ombord på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden och katastrofer

Med viss regelbundenhet inträffar stora skyfall som inte minst i Buenos Aires leder till att stora områden översvämmas snabbt.

Dödsfall har inträffat vid dessa tillfällen. Bilister bör exempelvis undvika tunnlar och fotgängare bör hålla i åtanke att strömförande kablar och dylikt kan falla ned i vattenansamlingar.

Besökande rekommenderas att hålla sig uppdaterade om läget och alltid följa myndigheternas råd.

In- och utresebestämmelser

Svenskar behöver inte visum för inresa till Argentina om besöket ska vara högst 90 dagar.

Märk att svenska ambassaden och utrikesdepartementet inte ansvarar för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inrese­bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. 

Vid ansökan om uppehållstillstånd i Argentina kan argentinska myndigheter be om att dokument som bifogas ansökan ska legaliseras. Dokument som utfärdas i Sverige bör legaliseras i Sverige innan avresa.

Hälso- och sjukvård

I Argentina finns det sjukhus som kan ge adekvat akutsjukvård, men för allvarliga sjukdomar och olyckor rekommenderas evakuering. Det rekommenderas att resenärer stämmer av med sitt försäkringsbolag vilket eller vilka sjukhus som de rekommenderar i Argentina. Man kan alltid vända sig till offentliga sjukhus.

Inför resor till Argentina bör man konsultera sin resemottagning i frågor kring lämpliga vaccinationer och profylax.

För allmän information om förberedelser för resa se Vårdguidens hemsida.

För mer information om symptom och förebyggande åtgärder för tropiska sjukdomar se Folkhälsomyndighetens hemsida.

För uppdaterad information om hälsosituationen och smittspridning hänvisas till argentinska hälsoministeriets sida: Ministerio de Salud de la Nación

Denguefeber

Det rapporteras en markant ökning av antal fall av denguefeber. Risk för denguefeber råder i framför allt de nordöstra provinserna Misiones, Formosa, Chaco och Corrientes men fall har rapporterats även i provinsen Buenos Aires och i områden som ligger runtomkring huvudstaden.

Sjukdomen är en influensaliknande febersjukdom även kallad "benknäckarsjuka" då den börjar med huvudvärk, rygg-, muskel- och ledsmärtor samt kärlsprängda ögon. Sjukdomen är i regel godartad och man får oftast enbart en övergående feber. Ett fåtal drabbas av hemorragisk dengue vilket är ett mycket allvarligare sjukdomstillstånd. Det kännetecknas av blödningar i många inre organ liksom från mag- och tarmkanalen vilket kan leda till döden.

Mer information om denguefeber finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Genom att skydda sig mot myggstick kan man minska risken för dengue, liksom för andra insektsöverförda smittor. Man bör bära långärmade tröjor och långbyxor. Man bör också smörja in huden med myggmedel och på natten kan man ligga under myggnät. Fläkt eller luftkonditionering håller också i viss mån borta myggen.

Om man misstänker att man drabbats av denguefeber bör man uppsöka läkare.

Zikavirus

Zikavirus överförs främst via stick från myggor som bär på smittan. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation. Det har påvisats en ökad risk för att efter infektion med zikavirus drabbas av den akuta nervskadan Guillain Barré syndrom. Det har också påvisats en koppling mellan zikavirus och en ökad risk för fosterskadan mikrocefali, som är en medfödd missbildning av hjärnan. Kvinnor som är eller planerar att bli gravida bör kontakta hälso- och sjukvården för information och individuell rådgivning inför en resa till områden med spridning av zikavirus.

I Argentina har lokala fall av zikavirus rapporterats i provinsen Tucumán, och den sjukdomsbärande myggarten Aedes Aegypti som också bär på dengue har spritt sig till de flesta provinserna, särskilt i nordöstra delen av landet: Misiones, Formosa, Chaco, Corrientes, och Entre Ríos.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten rådgivande myndighet i hälso- och smittskyddsfrågor. Deras råd vid resa till länder med känd förekomst av zikavirus är att skydda sig från myggbett under hela dygnet. Myggmedel, heltäckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) och att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering minskar risken att bli stucken. Mer information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Chikungunyavirus

Chikungaunyavirus förekommer i Argentina och sprids via myggor av aedes-släktet. Sjukdomen är mycket lik denguefeber. Insjuknandet är akut med hög feber, huvudvärk, muskelvärk samt, vilket är mycket typiskt, värk i lederna. Genom att skydda sig mot myggstick kan man minska risken att bli smittad. För mer information se Folkhälsomyndighetens hemsida.

Gula febern i norra Argentina

Argentinska myndigheter rekommenderar att resenärer till provinserna Misiones och Corrientes vaccinerar sig mot Gula febern.

Mässling

Det rapporteras en ökning av antal fall av mässling i Argentina. Man bör se till ha de fullständiga vaccinationerna mot mässling vid resa till Argentina.

HIV/AIDS

HIV/AIDS förekommer i Argentina. Idag beräknas 120 000 personer eller 0,7 av den vuxna befolkningen leva med sjukdomen, varav flertalet tillhör speciellt utsatta riskgrupper. Allvarligast är situationen i Buenos Aires.

Slutligen, avstånden är långa i Argentina och provinserna avviker mycket från varandra, något som är skäl nog att redan innan resan ta reda på provinsens särdrag och faror. De varningar som gäller för Buenos Aires gäller inte nödvändigtvis för Patagonien, som är den glesast bebodda delen av landet. 

Lokala lagar och sedvänjor

Spanska är Argentinas huvudspråk. Man kan inte räkna med att ta sig fram på engelska utanför turiststråken.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Det har förekommit väpnade rån under dagtid i Buenos Aires centrum och på livligt trafikerade motorvägar. Ambassaden har fått rapporter om väpnade rån i stadsdelarna La Boca, San Telmo, Montserrat och Palermo. Dock är det som i alla stora städer störst risk att utsättas för brott efter mörkrets inbrott. Uttag av pengar i automat bör därför ske på dagen, men även då under uppsyn. Särskilt stor försiktighet skall iakttas mot ficktjuvar på bussterminalerna i Buenos Aires och Mendoza. Lämna aldrig väskor utan uppsikt.

Det är vanligt att väsk- och fickstölder genomförs i grupp där någon eller några får offret att släppa bevakningen över sina ägodelar medan en annan genomför stölden. En vanlig variant är att en okänd person kommer fram och upptäcker matspill på offrets kläder och erbjuder sig att hjälpa till att ta bort den.

Från flygplatsen lönar det sig att antingen ta en beställd taxi eller en flygbuss.

I Buenos Aires är det säkrast att resa med RADIOTAXI, som tillhör de officiella taxibolagen.

Demonstrationer förekommer ofta i Argentina och särskilt i Buenos Aires. Dessa anordnas ofta utan tillstånd och med kort varsel varför man måste vara uppmärksam på plötsligt uppkomna folksamlingar. Generellt sett intar polisen en passiv hållning men våldsamheter kan förekomma. Detta gäller även under och efter stora fotbollsmatcher som brukar äga rum på lördagar och söndagar. Vad gäller demonstrationer och större evenemang uppmanas besökande att informera sig om dessa via media. Brandsäkerheten är ibland undermålig och alla resenärer uppmanas att ta reda på var nödutgångar finns vid tillställningar med mycket folk.

Omfattande och långvariga strömavbrott förekommer ibland, speciellt under de varmare månaderna under december och januari.

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerheten är låg jämfört med svenska mått.  Bilisterna kör fort och håller sig inte i egna filer. Omkörning sker på den sidan där det finns utrymme, det vill säga lika gärna till höger om framförvarande bilist som till vänster - många gånger utan att blinkers används. Många kör dessutom alkoholpåverkade. Gångtrafikanter bör iaktta stor försiktighet och komma ihåg att fotgängare inte ges företräde.

Man bör även vara försiktig och uppmärksam när man reser med buss, tåg och tunnelbana. Både på grund av delvis dålig standard men också av säkerhetsskäl.