• Svenska

Om utlandet Argentina

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

26 jan 2021

Information om UD:s avrådan med anledning av covid-19

UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder utanför EU, EES samt Schengenområdet till och med den 15 april 2021. UD har genom tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till flertalet europeiska länder. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Senast uppdaterad 26 jan 2021, 10.36

Aktuella händelser

Coronavirus

UD avråder från icke-nödvändiga resor till Argentina till och med den 15 april 2021. Här kan du läsa mer om UD:s reseavrådan med anledning av nya coronaviruset. 

Ambassaden uppmanar svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan.

Smittspridningsreducerande åtgärder

Speciella bestämmelser för att reducera smittspridningen gäller. Mer information återfinns här.

Betydande regionala skillnader förekommer. Det är viktigt att du håller dig informerad om vilka regler som gäller där du befinner dig.

Munskydd

Det är obligatoriskt i hela landet att bära skydd över mun och näsa i kollektivtrafiken. Läs mer här

I flertalet provinser, inklusive Buenos Aires stad, är det obligatoriskt att bära skydd över mun och näsa på offentliga platser. Läs mer här.  

Resa till och från Argentina

Internationell flygtrafik fungerar åter men antalet avgångar är begränsat. Flyg till och från Storbritannien och Nederländerna har suspenderats. Från och med den 1 februari 2021 suspenderas även flyg till och från Italien. Förseningar och inställda avgångar kan förekomma och ambassaden uppmanar resenärer att vara extra uppmärksamma på sina bokningar samt kontakta flyg- eller resebolag för mer information.

Resenärer behöver fylla i en elektronisk självdeklaration inom 48 timmar före in- och utresa i landet om att de inte har symptom som motsvarar covid-19. Formuläret återfinns här.

Det är viktigt att du informerar dig om ankomst- eller transitlandets inresebestämmelser innan biljetter bokas. 

Ambassaden rekommenderar resenärer att vara ute i mycket god tid. 

Inresebestämmelser

Nya bestämmelser för inresa i Argentina gäller sedan den 9 januari 2021 och fram till den 31 januari 2021.

Inreseförbud

Gränserna är alltjämt stängda för inresa med undantag för:

  • Argentinska medborgare
  • Utlänningar med uppehållstillstånd i landet
  • Passagerare i transit
  • Besättningsmän och personal inom transportsektorn
  • Nära familjemedlemmar till argentinska medborgare som har tvingande skäl att tillfälligt besöka landet (särskilda krav gäller, mer information återfinns här)

De argentinska migrationsmyndigheterna kan utöver ovan ge tillstånd för inresa i landet till utlänningar av andra anledningar som affärsresor, familjeåterförening eller av hälsoskäl. Dessa inresetillstånd ska sökas på förhand genom Argentinas ambassad i Stockholm.

Vänligen observera att Sveriges ambassad och Utrikesdepartementet inte ansvarar för andra länders inresebestämmelser utan de bör kontrolleras med Argentinas migrationsmyndighet eller ambassaden i Stockholm.

PCR-test och karantänsbestämmelser vid inresa

Inom 48 timmar före ankomst till landet ska resenärer fylla i en elektronisk hälsodeklaration till vilken ett negativt PCR-test som inte är äldre än 72 timmar ska bifogas.

Vid inresa ska resenärer uppvisa det negativa PCR-testet samt genomgå sju dagars obligatorisk karantän.

Utländska medborgare som inte är bosatta i Argentina behöver även ha en sjukförsäkring som täcker covid-19.

Auktoriserade gränsövergångar

Inresa är enbart tillåten via flygplatserna Ezeiza och San Fernando samt båtterminalen Buquebus.

Landgränserna till grannländerna är stängda och endast argentinska medborgare och bosatta utlänningar som lämnat landet landvägen mellan april och den 25 december 2020 har tillåtelse att resa in i landet landvägen.

Mer information om inresebestämmelserna

Mer information om de nya bestämmelserna återfinns här.

Hela regelverket återfinns här. 

Förlängning av uppehållstillstånd för turister

Uppehållstillstånd, inklusive de som omfattar turister, sk. residencia transitoria, som gått ut efter den 17 mars förlängs så länge smittspridningsreducerande bestämmelser gäller i landet. Du hittar mer information här.

Resor inrikes 

Restriktioner på resa mellan och inom provinser föreligger fortfarande. Reguljära inrikesflyg och långdistansbussar har återupptagits gradvis till de flesta provinserna. Mer information om flygen återfinns här.

Alla resenärer behöver kunna uppvisa tillstånd för att röra sig i landet. Ansökan för cirkulationstillstånd hittar du här.

Semesterresor inom landet är tillåtna under sommarmånaderna. Ett speciellt cirkulationstillstånd är obligatoriskt för resa till ett flertal provinser. Mer information återfinns här.

Om du inte har möjlighet att skriva ut tillståndet är det möjligt att uppvisa det i telefonen. Vänligen säkerställ att det är tillgängligt i offlineläge och att telefonen har batteri.

Enskilda provinser kan ha egna bestämmelser för in- och genomresa. Det är därför viktigt att du informerar dig om vilka regler som gäller lokalt. Mer information återfinns här.

Smittspridning i Argentina

Det förekommer allmän smittspridning i flertalet delar av landet.

Myndigheterna publicerar information löpande på hälsovårdsministeriets hemsida.

Rekommendationer vid misstänkt smitta

De vanligaste symptomen för covid-19 är feber, hosta, halsont och trötthet. Personer som uppvisar symptom, även lindriga, uppmanas ta kontakt med hälsosystemet per telefon:

  • Buenos Aires stad: 107
  • Buenos Aires provins: 148

En sammanställning av telefonnumren för alla provinser återfinns här.

Allmänna säkerhetsläget

Förvara alltid pass och andra viktiga dokument samt pengar på ett säkert sätt, helst i en ficka eller väska som kan hållas platt mot kroppen, eller i säkerhetsskåp. Då man behöver kunna legitimera sig när man rör sig på stan är det fördelaktigt att lämna passet på hotellet/hemma och bära med sig en kopia av passet i stället. Om man nu blir av med passet så är det viktigt att veta att Moneygram och Western Union inte accepterar provisoriska pass som har utfärdats av ambassaden för att ta ut pengar på kontor i Argentina.

Skylta inte med värdesaker såsom kameror, mobilltelefoner, datorer eller större summor kontanter. Lämna aldrig väskor eller ryggsäckar utan uppsyn, inte ens för ett ögonblick. Håll alltid en hand eller fot på bagaget vid hotell-/hostelreceptioner, buss-/tågterminaler, etc.

Väskryckningar och fickstölder är de vanligaste formerna av brottslighet. På senare tid tycks denna form av brottslighet ha ökat, särskilt där många människor samlas som i tunnelbanan, buss- och tågterminaler samt i turistområden som San Telmo, Palermo och Retiro och på marknader. Väpnade rån kan förekomma, främst under kvälls- och nattetid.

Kidnappningar förekommer men de är vanligen riktade mot kända, välbärgade argentinare som kidnappare vet kan betala lösensummor och inte mot okända utlänningar.

Priser i dollar (t.ex. hyreskostnader) kan vanligtvis betalas i lokal valuta eller genom bankkort. Fråga om du är osäker.

Terrorism

Risken för terrorattentat i Argentina bedöms vara låg. Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism här.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, ombord på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden och katastrofer

Med viss regelbundenhet inträffar stora skyfall som inte minst i Buenos Aires leder till att stora områden översvämmas snabbt.

Dödsfall har inträffat vid dessa tillfällen. Bilister bör exempelvis undvika tunnlar och fotgängare bör hålla i åtanke att strömförande kablar och dylikt kan falla ned i vattenansamlingar.

Risken för skogsbränder ökar i vissa regioner under olika tider på året. Förhöjd risk gäller i de södra delarna av landet mellan december och mars, i provinserna Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco och Buenos Aires mellan oktober och mars samt i provinserna Córdoba, Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán och i övriga norra delarna av landet mellan maj och november.

Besökande rekommenderas att hålla sig uppdaterade om läget och alltid följa myndigheternas råd.

In- och utresebestämmelser

Svenskar behöver inte visum för inresa till Argentina om besöket ska vara högst 90 dagar.

Märk att svenska ambassaden och utrikesdepartementet inte ansvarar för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inrese­bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. 

Vid ansökan om uppehållstillstånd i Argentina kan argentinska myndigheter be om att dokument som bifogas ansökan ska legaliseras. Dokument som utfärdas i Sverige bör legaliseras i Sverige innan avresa.

Hälso- och sjukvård

I Argentina finns det sjukhus som kan ge adekvat akutsjukvård, men för allvarliga sjukdomar och olyckor rekommenderas evakuering. Det rekommenderas att resenärer stämmer av med sitt försäkringsbolag vilket eller vilka sjukhus som de rekommenderar i Argentina. Man kan alltid vända sig till offentliga sjukhus.

Inför resor till Argentina bör man konsultera sin resemottagning i frågor kring lämpliga vaccinationer och profylax.

För allmän information om förberedelser för resa se Vårdguidens hemsida.

För mer information om symptom och förebyggande åtgärder för tropiska sjukdomar se Folkhälsomyndighetens hemsida.

För uppdaterad information om hälsosituationen och smittspridning hänvisas till argentinska hälsoministeriets sida: Ministerio de Salud de la Nación

Denguefeber

Det rapporteras en markant ökning av antal fall av denguefeber. Risk för denguefeber råder i framför allt de nordöstra provinserna Misiones, Formosa, Chaco och Corrientes men fall har rapporterats även i provinsen Buenos Aires och i områden som ligger runtomkring huvudstaden.

Sjukdomen är en influensaliknande febersjukdom även kallad "benknäckarsjuka" då den börjar med huvudvärk, rygg-, muskel- och ledsmärtor samt kärlsprängda ögon. Sjukdomen är i regel godartad och man får oftast enbart en övergående feber. Ett fåtal drabbas av hemorragisk dengue vilket är ett mycket allvarligare sjukdomstillstånd. Det kännetecknas av blödningar i många inre organ liksom från mag- och tarmkanalen vilket kan leda till döden.

Mer information om denguefeber finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Genom att skydda sig mot myggstick kan man minska risken för dengue, liksom för andra insektsöverförda smittor. Man bör bära långärmade tröjor och långbyxor. Man bör också smörja in huden med myggmedel och på natten kan man ligga under myggnät. Fläkt eller luftkonditionering håller också i viss mån borta myggen.

Om man misstänker att man drabbats av denguefeber bör man uppsöka läkare.

Zikavirus

Zikavirus överförs främst via stick från myggor som bär på smittan. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation. Det har påvisats en ökad risk för att efter infektion med zikavirus drabbas av den akuta nervskadan Guillain Barré syndrom. Det har också påvisats en koppling mellan zikavirus och en ökad risk för fosterskadan mikrocefali, som är en medfödd missbildning av hjärnan. Kvinnor som är eller planerar att bli gravida bör kontakta hälso- och sjukvården för information och individuell rådgivning inför en resa till områden med spridning av zikavirus.

I Argentina har lokala fall av zikavirus rapporterats i provinsen Tucumán, och den sjukdomsbärande myggarten Aedes Aegypti som också bär på dengue har spritt sig till de flesta provinserna, särskilt i nordöstra delen av landet: Misiones, Formosa, Chaco, Corrientes, och Entre Ríos.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten rådgivande myndighet i hälso- och smittskyddsfrågor. Deras råd vid resa till länder med känd förekomst av zikavirus är att skydda sig från myggbett under hela dygnet. Myggmedel, heltäckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) och att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering minskar risken att bli stucken. Mer information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Chikungunyavirus

Chikungaunyavirus förekommer i Argentina och sprids via myggor av aedes-släktet. Sjukdomen är mycket lik denguefeber. Insjuknandet är akut med hög feber, huvudvärk, muskelvärk samt, vilket är mycket typiskt, värk i lederna. Genom att skydda sig mot myggstick kan man minska risken att bli smittad. För mer information se Folkhälsomyndighetens hemsida.

Gula febern i norra Argentina

Argentinska myndigheter rekommenderar att resenärer till provinserna Misiones och Corrientes vaccinerar sig mot Gula febern.

Mässling

Det rapporteras en ökning av antal fall av mässling i Argentina. Man bör se till ha de fullständiga vaccinationerna mot mässling vid resa till Argentina.

HIV/AIDS

HIV/AIDS förekommer i Argentina. Idag beräknas 120 000 personer eller 0,7 av den vuxna befolkningen leva med sjukdomen, varav flertalet tillhör speciellt utsatta riskgrupper. Allvarligast är situationen i Buenos Aires.

Slutligen, avstånden är långa i Argentina och provinserna avviker mycket från varandra, något som är skäl nog att redan innan resan ta reda på provinsens särdrag och faror. De varningar som gäller för Buenos Aires gäller inte nödvändigtvis för Patagonien, som är den glesast bebodda delen av landet. 

Lokala lagar och sedvänjor

Spanska är Argentinas huvudspråk. Man kan inte räkna med att ta sig fram på engelska utanför turiststråken.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Det har förekommit väpnade rån under dagtid i Buenos Aires centrum och på livligt trafikerade motorvägar. Ambassaden har fått rapporter om väpnade rån i stadsdelarna La Boca, San Telmo, Montserrat och Palermo. Dock är det som i alla stora städer störst risk att utsättas för brott efter mörkrets inbrott. Uttag av pengar i automat bör därför ske på dagen, men även då under uppsyn. Särskilt stor försiktighet skall iakttas mot ficktjuvar på bussterminalerna i Buenos Aires och Mendoza. Lämna aldrig väskor utan uppsikt.

Det är vanligt att väsk- och fickstölder genomförs i grupp där någon eller några får offret att släppa bevakningen över sina ägodelar medan en annan genomför stölden. En vanlig variant är att en okänd person kommer fram och upptäcker matspill på offrets kläder och erbjuder sig att hjälpa till att ta bort den.

Från flygplatsen lönar det sig att antingen ta en beställd taxi eller en flygbuss.

I Buenos Aires är det säkrast att resa med RADIOTAXI, som tillhör de officiella taxibolagen.

Demonstrationer förekommer ofta i Argentina och särskilt i Buenos Aires. Dessa anordnas ofta utan tillstånd och med kort varsel varför man måste vara uppmärksam på plötsligt uppkomna folksamlingar. Generellt sett intar polisen en passiv hållning men våldsamheter kan förekomma. Detta gäller även under och efter stora fotbollsmatcher som brukar äga rum på lördagar och söndagar. Vad gäller demonstrationer och större evenemang uppmanas besökande att informera sig om dessa via media. Brandsäkerheten är ibland undermålig och alla resenärer uppmanas att ta reda på var nödutgångar finns vid tillställningar med mycket folk.

Omfattande och långvariga strömavbrott förekommer ibland, speciellt under de varmare månaderna under december och januari.

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerheten är låg jämfört med svenska mått.  Bilisterna kör fort och håller sig inte i egna filer. Omkörning sker på den sidan där det finns utrymme, det vill säga lika gärna till höger om framförvarande bilist som till vänster - många gånger utan att blinkers används. Många kör dessutom alkoholpåverkade. Gångtrafikanter bör iaktta stor försiktighet och komma ihåg att fotgängare inte ges företräde.

Man bör även vara försiktig och uppmärksam när man reser med buss, tåg och tunnelbana. Både på grund av delvis dålig standard men också av säkerhetsskäl.