• Svenska

Om utlandet Argentina

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 06 mar 2023, 14.53

Aktuella händelser

För tillfället finns inga aktuella händelser att rapportera.

Allmänna säkerhetsläget

Argentina är ett relativt tryggt land men grundläggande försiktighetsåtgärder bör vidtas. Förvara alltid pass och andra viktiga dokument samt pengar och kontokort på ett säkert sätt, t ex direkt på kroppen eller i säkerhetsskåp på hotellet. Vid kortbetalningar, och även i andra sammanhang, krävs i regel legitimation och det kan därför vara fördelaktigt att bära med sig en kopia av passet.

Skylta inte med värdesaker eller större summor kontanter. Lämna aldrig väskor utan uppsyn och håll alltid en hand eller fot på bagaget när du befinner dig på offentliga platser.

De geografiska avstånden i Argentina är stora och det kan vara betydande skillnader mellan provinserna, såväl i termer av kriminalitet som väderrelaterade risker och lokala sjukdomar. Håll dig informerad om vad som gäller på de platser som du kommer att besöka.

Terrorism

Risken för terrorattentat i Argentina bedöms vara låg. Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam. Mer information om terrorism och hot utomlands återfinns här.

Allmänna råd till resenärer är att vara pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet man reser till. Det är viktigt att vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, ombord på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Resenärer bör hålla sig informerade om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden och katastrofer

Intensiva skyfall inträffar med viss regelbundenhet och kan leda till att stora områden översvämmas snabbt. Dödsfall har inträffat vid dessa tillfällen – försiktighetsåtgärder så som att undvika tunnlar och vattenansamlingar som kan ha kommit i kontakt med strömförande kablar rekommenderas.

Risken för skogsbränder ökar i vissa regioner under olika tider på året. Förhöjd risk gäller i de södra delarna av landet mellan december och mars, i provinserna Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco och Buenos Aires mellan oktober och mars samt i provinserna Córdoba, Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán och i övriga norra delarna av landet mellan maj och november.

In- och utresebestämmelser

Inga särskilda krav relaterade till covid-19 gäller vid inresa i Argentina.

Svenska medborgare behöver inte visum för upp till 90 dagars vistelse i Argentina. Landet ställer inga krav på extra giltighetstid för pass vid inresa.

Resenärers pass stämplas inte i samband med in- och utresa. Du kan ladda ner bevis på resa in i eller ut ur landet på Argentinas migrationsmyndighets hemsida.

Vänligen observera att Sveriges ambassad och Utrikesdepartementet inte ansvarar för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella in- och utresebestämmelserna, inklusive vilka handlingar som krävs, med Argentinas migrationsmyndighet eller Argentinas ambassad i Stockholm.

Ansökan om att förlänga ett besök eller uppehållstillstånd görs genom Argentinas migrationsmyndighet. Vistelse utan tillstånd/overstay leder till böter som betalas vid migrationsmyndigheten i samband med utresa ur landet.

Vid ansökan om uppehållstillstånd i Argentina kan argentinska myndigheter be om att ansökningshandlingarna är legaliserade. Dokument som utfärdats av svenska myndigheter bör legaliseras i Sverige innan avresa. Mer om information om legaliseringar återfinns på UD:s hemsida.

Hälso- och sjukvård

I Argentina finns både offentliga och privata sjukhus som kan ge adekvat akutsjukvård. För allvarliga sjukdomar och olyckor rekommenderas evakuering. Säkerställ att du har en reseförsäkring som täcker kostnader vid olycksfall eller sjukdom. Kontakta ditt försäkringsbolags larmcentral om du behöver sjukvård.

Resenärer bör försäkra sig om att de har ett tillräckligt vaccinationsskydd. För information om vaccin, kontakta din närmaste vaccinationscentral samt se Vårdguidens allmänna reseråd. WHO rekommenderar att resenärer till provinserna Misiones och Corrientes vaccinerar sig mot gula febern.

Kranvattnet i Argentina är drickbart för det mesta, men kan smaka annorlunda. Om du är osäker på kranvattnets kvalitet går det bra att köpa vatten på flaska.

Covid-19

Information om det aktuella smittläget återfinns på WHO:s hemsida

Resenärer uppmanas följa lokala myndigheters anvisningar. Information publiceras löpande på hälsoministeriets hemsida och kan ändras med kort varsel.

Om du får covid-19-symptom när du befinner dig i Argentina ska du följa lokala anvisningar om testning och självisolering. Du bör inte resa hem förrän du är frisk. Ta kontakt med ditt försäkringsbolag och/eller hälsosystemet per telefon för mer information:

  • Buenos Aires stad: 107
  • Buenos Aires provins: 148

En sammanställning av telefonnumren för alla provinser återfinns här.

Myggöverförda febersjukdomar

Myggan Aedes Aegypti som kan sprida febersjukdomarna  denguezika och chikungunyavirus förekommer i Argentina. Endast ett fåtal inhemska fall av zika har rapporterats i landet, men större lokala utbrott av denguefeber inträffar periodvis i framför allt de nordöstra provinserna Misiones, Formosa, Chaco och Corrientes.

Genom att skydda sig mot myggstick kan risken för myggburna sjukdomar, liksom för andra insektsöverförda smittor, minskas. Förebyggande åtgärder innefattar att bära långärmade tröjor och långbyxor, smörja in huden med myggmedel och använda myggnät på natten. Fläkt eller luftkonditionering hjälper även till att hålla borta myggen i viss mån.

Lokala lagar och sedvänjor

Spanska är Argentinas huvudspråk. Det går inte att räkna med att ta sig fram på engelska utanför turiststråken.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Väskryckningar och fickstölder är de vanligaste formerna av brottslighet, särskilt där många människor samlas som i tunnelbanan, buss- och tågterminaler samt i Buenos Aires turistområden San Telmo, Palermo och Retiro och på marknader.

Väpnade rån har förekommit under dagtid i Buenos Aires centrum och på livligt trafikerade motorvägar. Dock är det som i alla stora städer störst risk att utsättas för brott efter mörkrets inbrott. Uttag av pengar rekommenderas därför genomföras på dagen, men även då under uppsyn.

Det förekommer att väsk- och fickstölder genomförs i grupp där offret distraheras på något sätt för att släppa uppsikten över sina ägodelar medan stölden genomförs. En variant är att en okänd person kommer fram och upptäcker matspill på offrets kläder och erbjuder sig att hjälpa till att ta bort det. Bedrägerier online förekommer även och resenärer bör vara försiktiga med att uppge person- och bankuppgifter på overifierade hemsidor.

Från flygplatsen lönar det sig att antingen ta en beställd taxi eller en flygbuss.

I Buenos Aires är det säkrast att resa med Radiotaxi, som tillhör de officiella taxibolagen. Det går även bra att beställa taxi genom den officiella appen BA Taxi. De större appbaserade transportföretagen, exempelvis Cabify, fungerar även.

Demonstrationer förekommer ofta i Argentina och särskilt i Buenos Aires. Dessa anordnas ofta utan tillstånd och med kort varsel. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på plötsligt uppkomna folksamlingar, särskilt i de centrala delarna av Buenos Aires runt presidentpalatset Casa Rosada, avenyn 9 de julio och landets kongressbyggnad. Generellt intar polisen en passiv hållning men våldsamheter kan förekomma. Detta gäller även under och efter stora fotbollsmatcher som brukar äga rum på helgerna. Besökare rekommenderas hålla sig informerade om större demonstrationer och evenemang via media. Brandsäkerheten är ibland bristfällig och resenärer uppmanas att ta reda på nödutgångarnas placering vid tillställningar med mycket folk.

Omfattande och långvariga strömavbrott kan förekomma, speciellt under de varmare månaderna december och januari.

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerheten är låg med svenska mått mätt. Bilister kör ofta fort och utan att hålla sig i sin egen fil, och stannar sällan för fotgängare vid övergångsställen. Omkörningar sker både i vänster- och högerfil och många gånger utan att signalera med blinkers. Det är dessutom vanligt att bilister kör alkoholpåverkade. Promillegränsen är 0,5 promille alkohol i blodet för privatbilar och 0,2 för motorcykel.

I Buenos Aires finns ett relativt väl utbyggt nätverk av cykelbanor. Såväl cyklister som fotgängare bör iaktta stor försiktighet i trafiken och komma ihåg att de inte ges företräde.

Det är även viktigt att vara uppmärksam vid resor med buss, tåg och tunnelbana, både på grund av delvis låg standard men också av säkerhetsskäl då trängsel kan uppstå, särskilt i rusningstid.