• Svenska

Om utlandet Argentina

Ambassadens reseinformation – Argentina

Här finns ambassadens reseinformation till svenska resenärer i Argentina. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något händer som påverkar svenska resenärer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 05 apr 2024, 14.54

Aktuella händelser

Utbrott av denguefeber i Argentina

Det pågår ett större utbrott av den myggöverförda sjukdomen denguefeber i Argentina. Spridningen är störst i de norra och centrala delarna av landet, inklusive området kring huvudstaden Buenos Aires.

För att minska risken för smitta rekommenderas du försöka undvika myggbett. Du kan skydda dig genom att bära heltäckande kläder, smörja in huden med myggmedel och använda myggnät på natten. Du kan även vaccinera dig mot denguefeber.

Notera att det kan vara svårt att få tag på myggmedel och liknande produkter lokalt med anledning av den stora efterfrågan.

Sjukdomsinformation om denguefeber på Folkhälsomyndighetens webbplats

Information om vaccin mot denguefeber på Folkhälsomyndighetens webbplats

Allmänna säkerhetsläget

Argentina är relativt tryggt att resa i, särskilt om du är i de populäraste turistområdena. Dock är både de geografiska avstånden och de sociala klyftorna i landet stora. Därmed finns det också stora skillnader mellan olika platser vad gäller kriminalitet, väderrelaterade risker och lokala sjukdomar. Det är därför viktigt att du håller dig informerad om hur det är på de platser som du ska besöka. 

Demonstrationer är vanliga i Argentina. De hålls ofta utan tillstånd och kan uppstå snabbt. Var därför uppmärksam på om många människor samlas på samma ställe samtidigt. Särskilt om du är i de centrala delarna av Buenos Aires, till exempel vid presidentpalatset Casa Rosada, 9 de julio-avenyn eller kongressbyggnaden.  

Polisen har generellt en passiv hållning vid demonstrationer, men ibland förekommer våldsamheter. Det gäller även vid större evenemang som till exempel under och efter stora fotbollsmatcher, som oftast spelas på helgerna. Du kan hålla dig uppdaterad om större demonstrationer och evenemang via media.

Brandsäkerheten i Argentina kan ha brister. Om du besöker evenemang med mycket folk är det därför viktigt att ta reda på var nödutgångarna finns.

Längre strömavbrott är särskilt vanliga i december och januari när det är som varmast i Argentina.

Läs även: Kriminalitet och personlig säkerhet.

Terrorism

Risken för terrorattentat i Argentina bedöms vara låg. Det finns dock en generell risk för terrorattentat globalt, vilket betyder att du som reser alltid bör vara uppmärksam.

När du reser är det därför viktigt att du

  • är påläst och medveten om hot och risker
  • håller dig uppdaterad om situationen i landet
  • följer råd om säkerhet från lokala myndigheter
  • är uppmärksam på det som är udda eller avvikande i din omgivning, särskilt på platser med mycket folk så som vid turistattraktioner, på marknader och på bussar eller tåg.

Du kan läsa mer om terrorism och hot utomlands på regeringen.se

Naturförhållanden och katastrofer

I Argentina förekommer intensiva skyfall ganska regelbundet och det kan leda till att stora områden översvämmas snabbt. Eftersom dödsfall har inträffat vid sådana tillfällen rekommenderas du att vara försiktig. Undvik till exempel tunnlar och vattenansamlingar som kan ha kommit i kontakt med strömförande kablar.

Risken för skogsbränder ökar i vissa regioner under olika delar av året. Därför är det viktigt att du följer lokala rekommendationer och håller dig väl uppdaterad, särskilt vid resor på egen hand utanför storstäderna.

In- och utresebestämmelser

Du som är svensk medborgare och ska besöka Argentina mindre än 90 dagar behöver inte visum för ditt besök. Det räcker alltså med ditt pass. Argentina ställer heller inga krav på extra giltighetstid för pass vid inresa.

Tänk på att passet inte stämplas när du reser in i eller ut ur landet. Du kan ladda ner ett bevis på din in- eller utresa på Argentinas migrationsmyndighets webbplats.

Det finns inga särskilda krav relaterade till covid-19 som gäller när du ska resa in i Argentina.

Det kan vara bra att tänka på att Sveriges ambassad i Buenos Aires och Utrikesdepartementet inte ansvarar för andra länders in- och utresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera därför de aktuella in- och utresebestämmelserna för just Argentina, inklusive vilka handlingar som krävs, med Argentinas migrationsmyndighet eller Argentinas ambassad i Stockholm.

Om du vill ansöka om att förlänga ditt besök eller om uppehållstillstånd är det också Argentinas migrationsmyndighet som du ska kontakta. Att vistas utan tillstånd i landet eller att stanna kvar längre än man får, så kallad overstay, leder till böter. 

Argentinas migrationsmyndighets webbplats

Argentinas ambassad i Stockholms webbplats

Hälso- och sjukvård

När det gäller sjukdomar som kan drabba dig utomlands har du själv ett ansvar för din hälsa och eventuella behandling. Det är därför viktigt att du ser över ditt försäkringsskydd innan du reser i väg. Se till att du har en reseförsäkring som täcker kostnader vid olycksfall eller sjukdom. Kontakta ditt försäkringsbolags larmcentral om du behöver sjukvård under resan.

I Argentina finns både offentliga och privata sjukhus som kan ge god akutsjukvård. Men för allvarliga sjukdomar och olyckor rekommenderas medicinsk evakuering. En sådan hemtransport görs i samråd med läkare och organiseras av ditt försäkringsbolag.

Du som reser bör också försäkra dig om att du har ett tillräckligt vaccinationsskydd. För information om vaccin kan du kontakta din närmaste vaccinationscentral samt läsa Vårdguidens allmänna reseråd. WHO rekommenderar att resenärer till provinserna Misiones och Corrientes vaccinerar sig mot gula febern.

Du kan läsa Vårdguidens allmänna reseråd på 1177.se

Kranvattnet i Argentina är drickbart för det mesta, men kan smaka annorlunda. Om du är osäker på kranvattnets kvalitet går det bra att köpa vatten på flaska.

Myggöverförda febersjukdomar

Febersjukdomarna denguefeber, zikavirus och chikungunyavirus som kan spridas via myggor finns i Argentina. Endast några få fall av zikavirus har rapporterats i landet, men större lokala utbrott av denguefeber inträffar periodvis. Framför allt i de nordöstra provinserna Misiones, Formosa, Chaco och Corrientes.

Genom att du skyddar dig mot myggstick kan du minska risken för sjukdomar från myggor och andra smittor som förs över från insekter. Du kan skydda dig genom att bära långärmade tröjor och långbyxor, smörja in huden med myggmedel och använda myggnät på natten. Även fläkt eller luftkonditionering kan hjälpa till att hålla myggen borta.

Läs om denguefeber på Folkhälsomyndighetens webbplats

Läs om zikavirus på Folkhälsomyndighetens webbplats

Läs om chikungunyavirusinfektion på Folkhälsomyndighetens webbplats

Lokala lagar och sedvänjor

Spanska är Argentinas huvudspråk. Det kan vara svårt att ta sig fram på engelska utanför turiststråken.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Du som reser bör vara försiktig för att skydda dig mot brott.

Det är viktigt att du

  • har uppsikt över dina saker
  • inte skyltar med värdesaker eller stora summor pengar
  • har en hand eller fot på dina väskor på offentliga platser
  • har ditt pass, viktiga dokument, pengar och kontokort på en säker plats, till exempel intill kroppen eller i ett säkerhetsskåp på hotellet.

Väskryckningar och fickstölder är vanliga brott i Argentina, särskilt där många människor samlas. Till exempel på marknader, i kollektivtrafiken och i Buenos Aires turistområden San Telmo, Palermo, La Boca och Retiro. Det händer också att väsk- och fickstölder genomförs i grupp där offret distraheras på något sätt för att släppa uppsikten över sina ägodelar medan stölden genomförs.

Väpnade rån kan förekomma på dagen i Buenos Aires centrum och på mycket trafikerade motorvägar. Men det är som i alla stora städer störst risk att utsättas för brott på natten. Därför är det bra att ta ut pengar på dagen och under uppsyn. Att ha med dig en kopia av ditt pass kan också vara bra.

Det förekommer även bedrägerier på internet. Tänk därför på att vara försiktig med att skriva in person- och bankuppgifter på webbplatser som inte är verifierade.

Från flygplatsen är det bäst att antingen ta en förbeställd taxi eller en flygbuss. I Buenos Aires är det säkrast att åka med Radiotaxi eftersom de tillhör de officiella taxibolagen. Du kan även beställa taxi genom den officiella appen BA Taxi. De större appbaserade transportföretagen, exempelvis Cabify, fungerar också.

Ladda ner appen BA Taxi (spanska)

Ladda ner appen Cabify (spanska)

Läs även: Allmänna säkerhetsläget

Trafiksäkerhet

I Argentina är trafiksäkerheten låg i jämförelse med Sverige. Bilister kör ofta fort, håller sig inte i sin egen fil och stannar sällan för fotgängare vid övergångsställen. Omkörningar sker både i vänster- och högerfil och ofta utan att signalera med blinkers. Det är dessutom vanligt att bilister kör alkoholpåverkade.

I Buenos Aires finns ett relativt väl utbyggt nätverk av cykelbanor. Men både cyklister och fotgängare bör vara mycket försiktiga i trafiken och komma ihåg att de inte ges företräde.

Det är även viktigt att vara uppmärksam vid resor med buss, tåg och tunnelbana. Både på grund av delvis låg standard och av säkerhetsskäl då trängsel kan uppstå, särskilt i rusningstid.

21 dec 2023

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands