Meny
  • Svenska

Om utlandet Argentina

Ambassadens reseinformation

Senast uppdaterad 03 feb 2020, 11.15

Allmänna säkerhetsläget

Förvara alltid pass och andra viktiga dokument samt pengar på ett säkert sätt, helst i en ficka eller väska som kan hållas platt mot kroppen, eller i säkerhetsskåp. Då man behöver kunna legitimera sig när man rör sig på stan är det fördelaktigt att lämna passet på hotellet/hemma och bära med sig en kopia av passet i stället. Om man nu blir av med passet så är det viktigt att veta att Moneygram och Western Union inte accepterar provisoriska pass som har utfärdats av ambassaden för att ta ut pengar på kontor i Argentina.

Skylta inte med värdesaker såsom kameror, mobilltelefoner, datorer eller större summor kontanter. Lämna aldrig väskor eller ryggsäckar utan uppsyn, inte ens för ett ögonblick. Håll alltid en hand eller fot på bagaget vid hotell-/hostelreceptioner, buss-/tågterminaler, etc.

Väskryckningar och fickstölder är de vanligaste formerna av brottslighet. På senare tid tycks denna form av brottslighet ha ökat, särskilt där många människor samlas som i tunnelbanan, buss- och tågterminaler samt i turistområden som San Telmo, Palermo och Retiro och på marknader. Väpnade rån kan förekomma, främst under kvälls- och nattetid.

Kidnappningar förekommer men de är vanligen riktade mot kända, välbärgade argentinare som kidnappare vet kan betala lösensummor och inte mot okända utlänningar.

Priser i dollar (t.ex. hyreskostnader) kan vanligtvis betalas i lokal valuta eller genom bankkort. Fråga om du är osäker.

Terrorism

Risken för terrorattentat i Argentina bedöms vara låg. Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism här.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, ombord på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden och katastrofer

Med viss regelbundenhet inträffar stora skyfall som inte minst i Buenos Aires leder till att stora områden översvämmas snabbt.

Dödsfall har inträffat vid dessa tillfällen. Bilister bör exempelvis undvika tunnlar och fotgängare bör hålla i åtanke att strömförande kablar och dylikt kan falla ned i vattenansamlingar.

Besökande rekommenderas att hålla sig uppdaterade om läget och alltid följa myndigheternas råd.

In- och utresebestämmelser

Svenskar behöver inte visum för inresa till Argentina om besöket ska vara högst 90 dagar.

Märk att svenska ambassaden och utrikesdepartementet inte ansvarar för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inrese­bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. 

Vid ansökan om uppehållstillstånd i Argentina kan argentinska myndigheter be om att dokument som bifogas ansökan ska legaliseras. Dokument som utfärdas i Sverige bör legaliseras i Sverige innan avresa.

Hälso- och sjukvård

I Argentina finns det sjukhus som kan ge adekvat akutsjukvård, men för allvarliga sjukdomar och olyckor rekommenderas evakuering. Det rekommenderas att resenärer stämmer av med sitt försäkringsbolag vilket eller vilka sjukhus som de rekommenderar i Argentina. Man kan alltid vända sig till offentliga sjukhus.

Inför resor till Argentina bör du konsultera din resemottagning i frågor kring lämpliga vaccinationer och profylax.

För allmän information om förberedelser för resa se Vårdguidens hemsida.

För mer information om symptom och förebyggande åtgärder för tropiska sjukdomar se Folkhälsomyndighetens hemsida.

Zikaviruset

Zikavirus överförs främst via stick från myggor som bär på smittan. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation. Under den nu pågående smittspridningen har det påvisats en ökad risk för att efter infektion med zikavirus drabbas av den akuta nervskadan Guillain Barré syndrom. Det har också påvisats en koppling mellan zikavirus och en ökad risk för fosterskadan mikrocefali, som är en medfödd missbildning av hjärnan. Kvinnor som är eller planerar att bli gravida bör kontakta hälso- och sjukvården för information och individuell rådgivning inför en resa till områden med spridning av zikavirus.

I Argentina har lokala fall av zikavirus rapporterats i provinsen Tucumán, och den sjukdomsbärande myggarten Aedes Aegypti som också bär på dengue (se nedan) har spritt sig till de flesta provinserna, särskilt i nordöstra delen av landet: Misiones, Formosa, Chaco, Corrientes, Entre Ríos. Se nedan för mer information om dengue.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten rådgivande myndighet i hälso- och smittskyddsfrågor. Deras råd vid resa till länder med känd förekomst av zikavirus är att skydda sig från myggbett under hela dygnet. Myggmedel, heltäckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) och att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering minskar risken att bli stucken. Mer information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/utbrottsarkiv/zikavirus-central-och-sydamerika-2015/

Denguefeber i provinserna Risk för denguefeber råder i framför allt de nordöstra provinserna Misiones (den värst drabbade, med över 2 000 fall), Formosa, Chaco och Corrientes men fall har rapporterats även i provinsen Buenos Aires och i områden som ligger runtomkring huvudstaden. Dengue har rapporterats i sammanlagt 21 utav landets 24 provinser. Undantagna är San Luis (i väst), Chubut och Santa Cruz (i Patagonien).

Sjukdomen är en influensaliknande febersjukdom även kalla"benknäckarsjuka" då den börjar med huvudvärk, rygg-, muskel- och ledsmärtor samt kärlsprängda ögon. Sjukdomen är i regel godartad och man får oftast enbart en övergående feber. Ett fåtal drabbas av hemorragisk dengue vilket är ett mycket allvarligare sjukdomstillstånd. Det kännetecknas av blödningar i många inre organ liksom från mag- och tarmkanalen vilket kan leda till döden. Se Folkmyndighetens webbplats för att lära dig mer om denna sjukdom genom att klicka här.

Vad kan du göra för att undvika dengue? Det finns inget vaccin mot sjukdomen men man kan minska risken för dengue genom att skydda sig med myggmedel, använda impregnerat myggnät samt spreja sovrummet med myggmedel. Om man misstänker att man drabbats av dengue-feber bör man uppsöka läkare.

HIV/AIDS

HIV/AIDS förekommer i Argentina. Idag beräknas 120 000 personer eller 0,7 av den vuxna befolkningen leva med sjukdomen, varav flertalet tillhör speciellt utsatta riskgrupper. Allvarligast är situationen i Buenos Aires. För övrig hälsoinformation rekommenderas kontakt med en svensk hälsoklinik innan avfärd.

Influensa A H1N1 Generella rekommendationer har publicerats i media och från Hälsoministeriets sida. För uppdaterad information hänvisar vi till myndighetens hemsida: Ministerio de Salud de la Nación

Gula febern i norra Argentina Argentinska myndigheter rekommenderar att resenärer till provinserna Misiones och Formosa vaccinerar sig mot Gula febern.

Slutligen kan sägas att avstånden är långa i Argentina och provinserna avviker mycket från varandra, något som är skäl nog att redan innan resan ta reda på provinsens särdrag och faror. De varningar som gäller för Buenos Aires gäller inte nödvändigtvis för Patagonien, som är den glesast bebodda delen av landet.

Svenska Folkhälsomyndigheten publicerar rekommendationer på sin hemsida http://www.folkhalsomyndigheten.se/

Lokala lagar och sedvänjor

Spanska är Argentinas huvudspråk. Man kan inte räkna med att ta sig fram på engelska utanför turiststråken.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Det har förekommit väpnade rån under dagtid i Buenos Aires centrum och på livligt trafikerade motorvägar. Ambassaden har fått rapporter om väpnade rån i stadsdelarna La Boca, San Telmo, Montserrat och Palermo. Dock är det som i alla stora städer störst risk att utsättas för brott efter mörkrets inbrott. Uttag av pengar i automat bör därför ske på dagen, men även då under uppsyn. Särskilt stor försiktighet skall iakttas mot ficktjuvar på bussterminalerna i Buenos Aires och Mendoza. Lämna aldrig väskor utan uppsikt.

Det är vanligt att väsk- och fickstölder genomförs i grupp där någon eller några får offret att släppa bevakningen över sina ägodelar medan en annan genomför stölden. En vanlig variant är att en okänd person kommer fram och upptäcker matspill på offrets kläder och erbjuder sig att hjälpa till att ta bort den.

Från flygplatsen lönar det sig att antingen ta en beställd taxi eller en flygbuss.

I Buenos Aires är det säkrast att resa med RADIOTAXI, som tillhör de officiella taxibolagen.

Demonstrationer förekommer ofta i Argentina och särskilt i Buenos Aires. Dessa anordnas ofta utan tillstånd och med kort varsel varför man måste vara uppmärksam på plötsligt uppkomna folksamlingar. Generellt sett intar polisen en passiv hållning men våldsamheter kan förekomma. Detta gäller även under och efter stora fotbollsmatcher som brukar äga rum på lördagar och söndagar. Vad gäller demonstrationer och större evenemang uppmanas besökande att informera sig om dessa via media. Brandsäkerheten är ibland undermålig och alla resenärer uppmanas att ta reda på var nödutgångar finns vid tillställningar med mycket folk.

Omfattande och långvariga strömavbrott förekommer ibland, speciellt under de varmare månaderna under december och januari.

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerheten är låg jämfört med svenska mått.  Bilisterna kör fort och håller sig inte i egna filer. Omkörning sker på den sidan där det finns utrymme, det vill säga lika gärna till höger om framförvarande bilist som till vänster - många gånger utan att blinkers används. Många kör dessutom alkoholpåverkade. Gångtrafikanter bör iaktta stor försiktighet och komma ihåg att fotgängare inte ges företräde.

Man bör även vara försiktig och uppmärksam när man reser med buss, tåg och tunnelbana. Både på grund av delvis dålig standard men också av säkerhetsskäl.