• Svenska

Om utlandet Argentina

Juridisk hjälp i utlandet

Ambassaden i Buenos Aires kan hjälpa till med att referera till lokala juridiska ombud. Kontakta ambassaden för att ta del av advokatlistan.

Juridisk hjälp

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer central sida