Om utlandet Argentina

Dödsfall

Ambassaden informerar Skatteverket om dödsfall i utlandet så att detta registreras i Folkbokföringen. Skatteverket informerar sedan berörda myndigheter i Sverige, som t.ex. Pensionsmyndigheten. 

Om en person med svenskt medborgarskap som är bosatt i Argentina avlider bör ambassaden/konsulatet informeras snarast.

Ambassaden/konsulatet behöver se dödsbevis i original, läkarintyg som infomerar om dödsorsaken samt intyg på att kremering och/eller begravning har genomförts lokalt för att kunna genomföra registreringen. Om möjlighet finns ombeds anhöriga inkomma med dessa handlingar så snart som möjligt. 

Dödsfall utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer central sida