• Svenska

Om utlandet Albanien

Utvecklingssamarbete

Det övergripande målet med det svenska reformarbetet i Albanien är att bistå med de reformer som landet behöver genomföra för att på sikt få medlemskap i EU. Sverige har varit biståndsgivare till Albanien sedan 1998. Sveriges utvecklingssamarbete med Albanien styrs av regeringens strategi för reformsamarbete med Västra Balkan och Turkiet 2021-2027.

Sveriges utvecklingssamarbete med Albanien styrs av regeringens strategi för reformsamarbete med Västra Balkan och Turkiet 2021-2027. Strategin fyra tematiska fokusområden är:

  • Mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet
  • Fredliga och inkluderande samhällen
  • Miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling och hållbart nyttjande av naturresurser
  • Inkluderande ekonomisk utveckling

Läs mer om strategin på Regeringens hemsida. 

Utöver Sida är även bland annat Svenska institutet och Folke Bernadotteakademin genomförare av strategin.

Mer information om Sveriges utvecklingssamarbete med Albanien finns även på Sidas webbplats och på Openaid.

Senast uppdaterad 25 feb 2022, 12.55