• Svenska

Om utlandet Albanien

In- och utresebestämmelser

Vid in- och utresa till och från Albanien krävs svenskt pass eller nationellt id-kort utfärdat av Polismyndigheten. Passet och/eller det nationella id-kortet måste vara giltiga i minst 3 månader vid inresa till Albanien. Observera att vid utresa från Sverige till ett land utanför EU/EES, som till exempel Albanien, måste svenska medborgare alltid resa med ett giltigt pass enligt svensk passlag. Detta gäller även vid utresa från Sverige till länder där destinationslandet accepterar inresa med nationellt id-kort, som till exempel Albanien. Mer information finns på polisens hemsida.

Svenskt provisoriskt pass är även det godkänt för inresa i Albanien.

Svenska medborgare behöver inget visum för transit genom eller vistelse i Albanien i upp till 90 dagar. 

Sveriges ambassad i Tirana eller Utrikesdepartementet ansvarar inte för in- och utresebestämmelser till Albanien. In- och utresebestämmelser kan ändras med kort varsel. Kontrollera därför vilka aktuella inresebestämmelser som gäller med landets egna myndigheter eller Albaniens ambassad i Stockholm. För mer information och  uppgifter om inresevisering och resehandlingar hänvisas till albanska utrikesministeriet.  

Om slutdestinationen för resan inte är Albanien, kontakta respektive lands myndigheter och/eller respektive lands ambassad för aktuella inresebestämmelser.

Senast uppdaterad 01 feb 2024, 09.02