• Svenska

Om utlandet Albanien

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 13 jun 2024, 15.22

Aktuella händelser

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Med anledning av att två svenskar dödats i Bryssel i ett förmodat terroristdåd, uppmanas svenskar utomlands att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.
Uppmaning till svenskar utomlands

Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av denna information på Sweden Abroad.

Allmänna säkerhetsläget

Albanien är generellt sett ett säkert land att besöka, resa och leva i. Olika typer av egendomsbrott, rån, enklare bedrägerier och inbrott förekommer, men utgör ingen större risk. Allmän vaksamhet och försiktighet bör iakttas särskilt kvällstid då många gator kan vara dåligt upplysta. Standarden på den albanska sjukvården är låg, särskilt vad gäller tillgång till akutsjukvård och vårdcentraler utanför större städer. Stor varsamhet i trafiken bör iakttas då trafiksäkerhet på vägarna är låg. Man bör undvika resor efter mörkrets inbrott i Albaniens mer otillgängliga delar såsom inland och bergsområden. Vägarna är ofta i mycket dåligt skick och utan gatubelysning. Tillgången på sjukvård och räddningstjänst mycket bristfällig. En heltäckande reseförsäkring som inkluderar medicinsk evakuering och repatriering rekommenderas. 

Svenskar som reser till eller bosätter sig i Albanien, uppmanas att anmäla sig till svensklistan. Uppgifterna används av ambassaden för att kunna kontakta svenskar som befinner sig i landet, vid en större krishändelse. 

Anmäl dig till svensklistan här

Terrorism

Något uttalat hot om terrordåd föreligger inte i Albanien. Albanska myndigheter har i samband med terrorattentat i Europa och under större helger förstärkt sin beredskap. Globalt sett finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om turism och terrorism på regeringens hemsida.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra.

Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Med anledning av att två svenskar dödats i Bryssel i ett förmodat terroristdåd, uppmanas svenskar utomlands att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.
Uppmaning till svenskar utomlands


Allmän information med anledning av Koranbränningarna i Sverige

  • Koranbränningarna i Sverige har lett till starka reaktioner i utlandet och flera saker tyder på att hotbilden mot svenska intressen har ökat.
  • I ljuset av utveckling bör svenskar och verksamheter i utlandet som förknippas med Sverige iaktta ökad vaksamhet och försiktighet.
  • Svenska resenärer bör generellt iaktta försiktighet i närheten av folksamlingar och så långt som möjligt undvika demonstrationer och andra situationer som kan utvecklas till oroligheter.
  • Svenskar uppmanas att hålla sig uppdaterade om händelseutvecklingen och följa lokala myndigheters råd, ta del av myndighetens reseinformation, registrera sig på svensklistan och ladda ned appen UD Resklar (somt aktivera pushnotiser).

Naturförhållanden och katastrofer

Klimat
Albanien har medelhavsklimat med relativt korta, milda och regniga vintrar följt av heta och torra somrar. Klimatet i Albanien kan variera vad gäller temperatur, nederbörd, sol och luftfuktighet. Under sommarmånaderna kan temperaturen stiga till 40ºC eller mer, därför bör man tänka på att dricka ordentligt annars finns risk för värmeslag (läs mer på 1177 om värmeslag). Under sommaren är det också vanligt med skogsbränder, som kan innebära störda kommunikationer, lokal brist på vatten och hälsoproblem. Befinner man sig i närheten av en skogsbrand ska man noga följa lokala myndigheters anvisningar. För uppdaterad information, se daglig uppdaterad bulletin på hemsidan för Albanian Institute of GeoSciences. Om du hamnar i en nödsituation på grund av bränder, kontakta den nationella nödcentralen +355 69 411 01 98. Under vintern kan kraftiga snöoväder ställa till problem i höglänta trakter. Vägar kan snöa igen och vissa områden kan bli isolerade under en tid.

Jordbävningar
Albanien ligger i ett seismiskt relativt aktivt område. Små skalv är vanligt förekommande och sedan 1997 har skalv uppmätts till mellan 4.7 och 6,3 på Richterskalan. Den 26 november 2019 inträffade det största skalvet på 40 år vilket mätte 6,3 på Richterskalan. Skalvet drabbade främst Tirana, Durrës och Thumane med stora skador som följd och viktig infrastruktur som förstördes.

Det finns flera appar som ger direktinformation om jordskalv i världen, en av dessa är Lastquake.

På ready.gov kan du läsa mer om vad man ska göra innan, under och efter en jordbävning.

Se även ’Department of Seismology’ för information om jordbävningar i Albanien.

In- och utresebestämmelser

Vid in- och utresa till och från Albanien krävs svenskt pass eller nationellt id-kort utfärdat av Polismyndigheten. Passet och/eller det nationella id-kortet måste vara giltiga i minst 3 månader vid inresa till Albanien. Observera att vid utresa från Sverige till ett land utanför EU/EES, som till exempel Albanien, måste svenska medborgare alltid resa med ett giltigt pass enligt svensk passlag. Detta gäller även vid utresa från Sverige till länder där destinationslandet accepterar inresa med nationellt id-kort, som till exempel Albanien. Mer information finns på polisens hemsida.

Svenskt provisoriskt pass är även det godkänt för inresa i Albanien.

Svenska medborgare behöver inget visum för transit genom eller vistelse i Albanien i upp till 90 dagar.

Observera att Albanien kräver att ensamresande minderåriga som korsar gränsen kan uppvisa skriftligt samtycke för resan, undertecknat av dennes vårdnadshavare.

Sveriges ambassad i Tirana eller Utrikesdepartementet ansvarar inte för in- och utresebestämmelser till Albanien. In- och utresebestämmelser kan ändras med kort varsel. Kontrollera därför vilka aktuella inresebestämmelser som gäller med landets egna myndigheter eller Albaniens ambassad i Stockholm. För mer information och  uppgifter om inresevisering och resehandlingar hänvisas till albanska utrikesministeriet.  

Om slutdestinationen för resan inte är Albanien, kontakta respektive lands myndigheter och/eller respektive lands ambassad för aktuella inresebestämmelser.

Hälso- och sjukvård

Standarden på den albanska sjukvården är låg. Tillgång till akutvård vid sjukdom och olycka är mycket dålig utanför huvudstaden. Statlig sjukvård lider brist på läkare och sjukvårdspersonal, medicinsk teknik, sjukvårdsmateriel och läkemedel. Den sanitära standarden inom sjukvården är ofta låg. Korruption inom vården förekommer.

I Tirana finns ett antal privata sjukvårdsmottagningar som håller högre standard än de statliga klinikerna, men även på de privata sjukvårdsmottagningar kan det finnas brister.

Sjukhus/klinker med engelsktalande personal:

American Hospital

Hygeia Hospital 

ABC Clinic

Vissa sjukhus kräver betalning innan behandling påbörjas. Det finns gott om apotek, men man bör vara uppmärksam på att pirattillverkad och utgången medicin kan finnas till försäljning. Den som har behov av särskild medicinering rekommenderas att ta med sig den på resan till Albanien.

Den sanitära situationen på både landsbygd och i städerna präglas av bristfällig avfallshantering. Kranvatten går att koka till matlagning, men bör undvikas att dricka. För att vara säker är det alltid bäst att dricka vatten från flaska.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Olika typer av egendomsbrott, rån, enklare bedrägerier och inbrott förekommer, men utgör ingen större risk. Albanien är generellt sett ett säkert land resa i. Allmän vaksamhet och försiktighet bör iakttas särskilt kvällstid då många gator kan vara dåligt upplysta.

Ficktjuvar förekommer vid större folksamlingar och vid offentliga platser samt allmänna kommunikationsmedel. Resenärer rekommenderas att inte lämna personliga tillhörigheter utan uppsikt.

Skottlossningar och mindre explosioner förekommer över hela landet, men är inte riktade mot turister utan ofta kopplade till den organiserade brottsligheten.

Iaktta försiktighet med lösdrivande hundar då vissa kan vara aggressiva.

Larmnummer: 112
Ambulans: 127
Brandkår: 128
Polis: 129
Trafikpolis (tillkallas vid trafikolycka): 126

Trafiksäkerhet

Den största faran för den personliga säkerheten torde utgöras av trafiken.

Trafikdisciplinen vad gäller regler och fartkontroll är låg. Vid resor i Albanien bör man ta hänsyn till att många vägar är i dåligt skick och utan gatubelysning. Huvudvägarnas kapacitet är otillräcklig för den växande trafiken. Motorvägar finns i begränsad omfattning. Vägar och eventuella väghinder är ofta dåligt - eller inte alls - skyltade.

Man bör undvika resor efter mörkrets inbrott i Albaniens mer otillgängliga delar såsom inland och bergsområden då tillgången på sjukvård och räddningstjänst är mycket bristfällig. Stor försiktighet bör vidare tillämpas när man färdas till fots, cykel eller motorcykel. Det lämnas som regel inte företräde vid övergångsställe för gångtrafikanter. Cyklar och mopeder framförs ofta på fel sida av vägen och mot körriktningen. Vägnätet bortom huvudvägarna, i synnerhet i de mer bergiga områdena, kräver ofta fyrhjulsdriven bil och kan vara oframkomliga vintertid på grund av snö.

Körstilen i den albanska trafiken kan uppfattas som aggressiv. Trafikregler respekteras oftast inte vilket medför att trafikanters agerande ofta är oförutsägbart. Hamnar man i en konflikt med en medtrafikant ska man vara medveten om att en del bilister kan vara beväpnade. Undvik att reagera på provocerande beteende. Om man är inblandad i en trafikolycka, även en mindre, ska man vänta på plats och om möjligt inte flytta bilen till dess att polisen anländer. Polisen infinner sig vanligen snabbt i tätorter, dock talar de sällan engelska.

Svenskt körkort är giltigt för att köra med i Albanien. Det råder nolltolerans mot alkohol i samband med bilkörning och det är lag på att använda säkerhetsbälte i förar- och främre passagerarsätet. Halvljuset ska vara tänt även dagtid och det är förbjudet att tala i mobiltelefon när man kör.

Försäkringsskydd

Vid resa till Albanien bör man ha en heltäckande reseförsäkring som inkluderar medicinsk evakuering och repatriering. Den som inte har en giltig försäkring kan själv tvingas betala sjukvårdskostnader och eventuell ambulanstransport/evakuering hem, vilket kan bli mycket kostsamt. Kontakta ditt försäkringsbolag innan avresan.

Det är viktigt att kontrollera att bilförsäkringen även täcker Albanien, då vissa försäkringsbolag inte har fullt skydd i sin grundförsäkring, t.ex. när det gäller stöld. Det kan då vara nödvändigt att teckna en kompletterande försäkring. För färd i Albanien måste man ha ett internationellt trafikförsäkringsbevis, ett så kallat Grönt kort. Kortet utfärdas av det försäkringsbolag där fordonet är trafikförsäkrat. Glöm inte att få eventuella släpfordon noterade på kortet.

Inställd eller försenad flygresa? På Hallå Konsuments hemsida kan du läsa mer om vilka rättigheter man har som resenär.

Resa i landet

Albanien är ett vackert och bergigt land som lämpar sig väl för vandring och bergsklättring i norr samt sol och bad i söder. Landet har medelhavsklimat med relativt korta, milda och regniga vintrar följt av heta och torra somrar. Klimatet i Albanien kan variera vad gäller temperatur, nederbörd, sol och luftfuktighet. Under sommarmånaderna kan temperaturen stiga till 40ºC eller mer.

Huvudspråket i Albanien är albanska. Den generella kunskapsnivån i engelska är låg. Vid kontakter med albansk befolkning kan italienska komma till användning. På landsbygden är språkkunskaperna mycket begränsade.

Energiförsörjningen är inte helt säker i regionen, och det finns risk att även Albanien drabbas av längre eller kortare elavbrott.

I Albanien används kontanter i stor utsträckning. Möjligheter finns att betala med kort i större affärer och restauranger. Kontantuttag i automat fungerar väl, men medför en avgift som debiteras av bankomatens operatör. 

Övriga upplysningar

Kortare eller längre strömavbrott är vanliga, särskilt på landsbygden. Elektricitetstandard är 220 V 50Hz med uttag av typen CEE-7/7, eller den kompatibla men ojordade CEE-7/16-typen (samma som i Sverige).

Valuta och pengar
Den albanska valutan är albanska lek (ALL). Euro och US-dollar används också i viss utsträckning. Se aktuell kurs på Bank of Albania's hemsida. 

Det är nödvändigt att ha kontanter för betalningar, endast en del större supermarkets, butiker, hotell och restauranger accepterar betalkort. Det är välförsett med bankomater i de flesta tätorter. När det gäller kontant betalning begär en del albaner betalning med en "extra nolla" angivet på priset. T.ex. begär man 50000 lek när priset är 5000 lek. Detta är en kvarleva från den gamla valutan och betyder inte att man försöker luras, även om det kan leda till missförstånd.

Exempel på engelskspråkig albansk media:

http://top-channel.tv/english/

http://www.tiranatimes.com/  

http://www.albaniannews.com/

UDs råd inför utlandsresan, Resklar? Ladda nummer i mobilen

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023