• Svenska

Om utlandet Albanien

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

01 okt 2021

Res med försiktighet

Coronapandemin pågår fortfarande och regler och restriktioner kan ändras med kort varsel. Det är därför viktigt att förbereda sin resa, vara påläst, ha en försäkring och att resa med extra marginaler.

Läs mer här
Senast uppdaterad 04 okt 2021, 14.35

Aktuella händelser

Ambassaden har samlat reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av denna information här.

Allmänna säkerhetsläget

Albanien är generellt sett ett säkert land att besöka, resa och leva i. Olika typer av egendomsbrott, rån, enklare bedrägerier och inbrott förekommer, men utgör ingen större risk. Allmän vaksamhet och försiktighet bör iakttas – särskilt kvällstid då många gator kan vara dåligt upplysta. Standarden på den albanska sjukvården är låg, särskilt vad gäller tillgång till akutsjukvård och vårdcentraler utanför större städer (se vidare under Hälso- och sjukvård). Stor varsamhet i trafiken bör iakttas då trafiksäkerhet och -disciplin på vägarna är låg. Man bör undvika resor efter mörkrets inbrott i Albaniens mer otillgängliga delar såsom inland och bergsområden. Vägarna är ofta i mycket dåligt skick och utan gatubelysning, i tillägg är tillgången på sjukvård och räddningstjänst mycket bristfällig. En heltäckande reseförsäkring som inkluderar medicinsk evakuering och repatriering rekommenderas. 

Svenskar som reser till eller bosätter sig i Albanien, uppmanas att anmäla sig till svensklistan, https://www.swedenabroad.se/sv/svensklistan/ ). Uppgifterna används av ambassaden för att kunna kontakta svenskar som befinner sig i landet, vid en större krishändelse. 

Terrorism

Något uttalat hot om terrordåd föreligger inte i Albanien. Albanska myndigheter har i samband med terrorattentat i Europa och under större helger förstärkt sin beredskap. Globalt sett finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om turism och terrorism: https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/terrorism-och-turism/

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden och katastrofer

Klimat
Albanien har medelhavsklimat med relativt korta, milda och regniga vintrar följt av heta och torra somrar. Klimatet i Albanien kan variera vitt från zon till zon vad gäller temperatur, nederbörd, sol och luftfuktighet. Under sommarmånaderna kan temperaturen stiga till 40ºC eller mer, varför man bör tänka på att dricka ordentligt och ta det lugnt för att undvika att få värmeslag (Länk: https://www.1177.se/Stockholm/olyckor--skador/akuta-rad---forsta-hjalpen/varmeslag/ ). Under sommaren är det också vanligt med skogsbränder, som kan innebära störda kommunikationer, lokal brist på vatten och hälsoproblem. Befinner man sig i närheten av en skogsbrand ska man noga följa lokala myndigheters anvisningar. Under vintern kan kraftiga snöoväder ställa till problem i höglänta trakter. Vägar kan snöa igen och vissa områden kan bli isolerade under en tid.

Jordbävningar
Albanien ligger i ett seismiskt relativt aktivt område. Små skalv är vanligt förekommande och sedan 1997 har skalv uppmätts till mellan 4.7 och 5,1 på Richterskalan. Den 26 november 2019 inträffade det största skalvet på 40 år vilket mätte 6,3 på Richterskalan och det drabbade främst Tirana, Durres och Thumane. Skalvet följdes av drygt tusen mindre efterskalv. Jordbävningen orsakade 52 dödsfall, 2000 skadade och att 14 000 invånare förlorade sina hem. Hundratals byggnadnader skadades allvarligt och viktig infrastruktur förstördes.

Här kan du läsa mer om vad man ska göra under och efter en jordbävning: https://www.ready.gov/earthquakes

Se även ’Department of Seismology’ för information om jordbävningar i Albanien: http://www.geo.edu.al 

In- och utresebestämmelser

Sveriges ambassad i Tirana och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Enligt ambassadens kännedom så har dock svenska medborgare, i normalfallet, rätt att resa in i Albanien utan visum och stanna maximalt 90 dagar för varje sexmånadersperiod. För längre vistelser måste man ansöka om uppehållstillstånd, Residence Permit, hos den albanska polismyndigheten. Eftersom in- och utreseregler kan ändras med kort varsel ska man kontakta Albaniens myndigheter eller närmsta albanska ambassad för korrekt information om gällande regler. Kontaktuppgifter till Albaniens ambassad i Stockholm: http://www.ambasadat.gov.al/sweden/en

Hälso- och sjukvård

Standarden på den albanska sjukvården är låg. Tillgång till akutvård vid sjukdom och olycka är mycket dålig utanför huvudstaden. Statlig sjukvård lider av brist på läkare och övrig sjukvårdspersonal, medicinsk teknik, sjukvårdsmateriel, läkemedel, hygien samt kapacitet. Korruption inom vården förekommer. I Tirana finns ett antal privata sjukvårdsmottagningar som håller högre standard än de statliga klinikerna, men även på de privata sjukvårdsinrättningarna kan det finnas brister. Vissa sjukhus kräver betalning innan behandling påbörjas. Det finns gott om apotek, men man bör vara uppmärksam på att pirattillverkad och utgången medicin kan finnas till försäljning. Den som har behov av särskild medicinering rekommenderas att ta med sig den på resan till Albanien. Den sanitära situationen på både landsbygd och i städerna präglas av bristfällig avfallshantering. Kranvatten går att koka till matlagning, men bör undvikas att dricka. För att vara säker är det alltid bäst att dricka vatten från flaska.

Sjukhus/klinker med engelsktalande personal:

American Hospital: https://al.spitaliamerikan.com/en/

Hygeia Hospital: http://www.hygeia.al/en/

ABC Clinic: http://abchealth.org/home  eller telefon: +355 69 409 6078

Kriminalitet och personlig säkerhet

Olika typer av egendomsbrott, rån, enklare bedrägerier och inbrott förekommer, men utgör ingen större risk och Albanien är generellt sett ett säkert land resa i. Allmän vaksamhet och försiktighet bör iakttas - särskilt kvällstid då många gator kan vara dåligt upplysta. Ficktjuvar förekommer vid större folksamlingar och vid offentliga platser samt allmänna kommunikationsmedel. Resenärer rekommenderas att inte lämna personliga tillhörigheter utan uppsikt. Enstaka skottlossningar och mindre explosioner förekommer över hela landet, men är inte riktade mot turister utan ofta kopplade till den organiserade brottsligheten.

Iaktta försiktighet med lösdrivande hundar då vissa kan vara aggressiva.

Larmnummer: 112

Trafiksäkerhet

Den största faran för den personliga säkerheten torde utgöras av trafiken. Trafikdisciplinen vad gäller regler och fartkontroll är låg och därmed är trafiksäkerheten mycket sämre än i Sverige. Vid resor i Albanien bör man ta hänsyn till att många vägar är i dåligt skick och huvudvägarnas kapacitet är otillräcklig för den växande trafiken. Motorvägar finns i begränsad omfattning. Vägar och eventuella väghinder är ofta dåligt - eller inte alls - skyltade. Man bör undvika resor efter mörkrets inbrott i Albaniens mer otillgängliga delar såsom inland och bergsområden. Vägarna är ofta i mycket dåligt skick och utan gatubelysning, i tillägg är tillgången på sjukvård och räddningstjänst mycket bristfällig. Stor försiktighet bör vidare tillämpas när man färdas till fots, cykel eller motorcykel. Det lämnas som regel inte företräde vid övergångsställe för gångtrafikanter. Cyklister kör ofta på fel sida vägen och mot körriktningen. Vägnätet bortom huvudvägarna, i synnerhet i de mer bergiga områdena, kräver ofta fyrhjulsdriven bil och kan vara oframkomliga vintertid på grund av snö.

Dödsfall från trafikolyckor i Albanien är bland de högsta i Europa. Körstilen i den albanska trafiken kan uppfattas som aggressiv och eftersom trafikregler inte alltid respekteras är medtrafikanters agerande ibland även oförutsägbart. Hamnar man i en konflikt med en medtrafikant kan den snabbt trappa upp och man ska vara medveten om att en del bilister kan vara beväpnade. Undvik att reagera på provocerande beteende av andra trafikanter. Om man är inblandad i en trafikolycka, även en mindre, ska man vänta på plats och om möjligt inte flytta bilen till dess att polisen anländer. Polisen infinner sig vanligen snabbt i tätorter, dock talar de sällan engelska. Svenskt körkort är giltigt för att köra med i Albanien. Högsta tillåtna alkoholhalt vid bilkörning är 0,2 promille och det är lag på att använda säkerhetsbälte i förar- och främre passagerarsätet. Halvljuset ska vara tänt även dagtid och det är förbjudet att tala i mobiltelefon när man kör.

Försäkringsskydd

Vid resa till Albanien ska man ha en heltäckande reseförsäkring som inkluderar medicinsk evakuering och repatriering. Den som inte har en giltig försäkring kan själv tvingas betala sjukvårdskostnader och eventuell ambulanstransport/evakuering hem, vilket kan bli mycket kostsamt. Kontakta ditt hemförsäkringsbolag innan avresan för mer information.

Det är viktigt att kontrollera att bilförsäkringen även täcker Albanien, då vissa försäkringsbolag inte har fullt skydd i sin grundförsäkring, t.ex. när det gäller stöld. Det kan då vara nödvändigt att teckna en kompletterande försäkring. För färd i Albanien måste man ha ett internationellt trafikförsäkringsbevis, ett så kallat Grönt kort. Kortet utfärdas av det försäkringsbolag där fordonet är trafikförsäkrat. Glöm inte att få eventuella släpfordon noterade på kortet.

Inställd eller försenad flygresa, här kan du läsa mer om vilka rättigheter man har som resenär: https://www.hallakonsument.se/tips-for-olika-kop/kopa-tjanster/resor/reseguide/flyg/?isFromPreviousStep=true

Övriga upplysningar

Kortare eller längre strömavbrott är vanliga, särskilt på landsbygden. Elektricitetstandard är 220 V 50Hz med uttag av typen CEE-7/7, eller den kompatibla men ojordade CEE-7/16-typen (samma som i Sverige).

Valuta och pengar
Den albanska valutan är albanska lek (ALL). Euro och US-dollar används också i viss utsträckning. Se aktuell kurs: https://www.bankofalbania.org/home/

Det är nödvändigt att ha kontanter för betalningar, endast en del större supermarkets, butiker, hotell och restauranger accepterar betalkort. Det är välförsett med bankomater i de flesta tätorter. När det gäller kontant betalning begär en del albaner betalning med en "extra nolla" angivet på priset. T.ex. begär man 50000 lek när priset är 5000 lek. Detta är en kvarleva från den gamla valutan och betyder inte att man försöker luras, även om det kan leda till missförstånd.

Exempel på engelskspråkig albansk media:

http://top-channel.tv/english/

http://www.tiranatimes.com/  

http://www.albaniannews.com/

UDs råd inför utlandsresan, Resklar? Ladda nummer i mobilen