Meny
  • Svenska

Om utlandet Afghanistan

Ambassadens reseinformation

Senast uppdaterad 29 okt 2019, 15.54

Aktuella händelser

Avrådan från alla resor till Afghanistan kvarstår alltjämt. Ambassaden uppmanar alla svenskar som befinner sig i landet att anmäla sin vistelse.

Allmänna säkerhetsläget

Svenska medborgare i Afghanistan bör vara införstådd om den generella risken i hela landet för kidnappningar och andra terrordåd. Risken för sådana dåd bedöms hög.

På grund av säkerhetsläget har ambassaden begränsade möjligheter att ge konsulär service till de svenska medborgare som trots avrådan reser till och vistas i Afghanistan. Detta gäller hela Afghanistan.

Om du ändå mot avrådan väljer att resa till Afghanistan, bör du anmäla och registrera din ankomst och vistelse i landet via nedan länk eller rese-app. Informationen är frivillig och avsedd att användas i beredskapssyfte.

Anmäl dig på svensklistan.

Information om UD resklar-app.

Terrorism

Terroristhotet i Afghanistan bedöms fortsatt vara högt och risken för att drabbas av terrorhandlingar föreligger i hela landet.

Naturförhållanden och katastrofer

Afghanistan drabbas från tid till annan av jordbävningar samt tidvis även av torka och översvämningar.

In- och utresebestämmelser

Gränskontroll är afghanska myndighetsutövning och inte något som ambassaden har kontroll över. Sveriges ambassad och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

För aktuell information om visum, kontakta Afghanistans ambassad i Stockholm. 

Hälso- och sjukvård

Tillgång till sjukvård är mycket begränsad, framförallt utanför Kabul.

 

Lokala lagar och sedvänjor

Afghanistan är ett muslimskt land. I vissa delar - särskilt på landsbygden - är sedvänjor, uppträdanden och klädsel mycket konservativa.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Risken för våldsbrott bedöms hög. Risken att direkt eller indirekt drabbas av terrorhandlingar bedöms hög

 

Trafiksäkerhet

Trafiken i Afghanistan är mycket riskfylld, olyckstalet mycket högt.

Försäkringsskydd

Kontrollera - som alltid - reseskyddet med ditt försäkringsbolag innan avresan då det till följd av UD:s avrådan kan finnas vissa inskränkningar för Afghanistan.

 

Övriga upplysningar

Vad ska man tänka på om man bestämmer sig för att resa trots att UD avråder?

Kontrollera din försäkring - försäkringsbolagen kan göra inskränkningar i försäkringarna om UD avrått från resmålet. Följ regelbundet UD och ambassaderna via sociala medier. Håll dig väl informerad på plats genom att följa nyhetsflödet och läsa lokala tidningar. Undvik folksamlingar och platser man speciellt varnat för. Hör regelbundet av dig till anhöriga. Meddela ambassaden att du finns i landet genom att fylla i det särskilda formulär som du finner här. Notera att denna anmälan kan göras innan avresa från Sverige.