• Svenska

Om utlandet Afghanistan

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Avrådan

Afghanistan - avrådan

Mot bakgrund av säkerhetsläget i landet avråder Utrikesdepartementet sedan den 10 februari 2006, från alla resor till Afghanistan. Till följd av ytterligare försämringar i säkerhetsläget uppmanar Utrikesdepartementet från och med den 5 augusti 2021 alla svenskar som befinner sig i Afghanistan att lämna landet.

Avrådan gäller tills vidare.

Senast uppdaterad 10 sep 2021, 17.46

Aktuella händelser

All svensk personal på flygplatsen i Kabul har nu lämnat. Inga ytterligare svenska evakueringsflyg är inplanerade. Vi har uppgifter om att ingångarna till flygplatsen nu är stängda.

Svenskar som är kvar i Afghanistan och vill lämna uppmanas att följa utvecklingen och säkerhetsläget i landet noga och själva göra en bedömning av sina möjligheter att lämna.

Svenskar som är kvar i Afghanistan och inte har skrivit upp sig på svensklistan men vill ha kontakt med UD/ambassaden uppmanas att skriva upp sig på svensklistan. Svensklistan - Sweden Abroad

De som däremot har lämnat Afghanistan vill vi be att gå in via länken och stryka sig från listan. Avanmälan - Sweden Abroad

UD-jouren kan nås dygnet runt på telefonnummer +46 (0)8 405 50 05.

Ambassaden bedrivs från Stockholm

Från och med den 16:e augusti bedrivs ambassadens arbete från Stockholm. UD:s avrådan gäller sedan 15 år och sedan den 5 augusti i år uppmanade svenskar även att lämna landet. Ambassaden har begränsade möjligheter att bistå svenskar i Afghanistan.

Allmänna säkerhetsläget

Afghanistan är ett land i konflikt och risken för våld är ytterst hög. Särskilt i områden där rebeller är verksamma finns det risk för väpnade attacker och explosioner. Detta hot gäller också huvudstaden Kabul.

Risken för terrorattacker är särskilt hög under vissa högtider och i samband med större evenemang. Undvik stora folksamlingar och demonstrationer. Hotell och restauranger som besöks av utlänningar kan utsättas för särskilt hot.

Undvik helt att röra dig ute efter mörkrets inbrott både i städerna och utanför dem. Utlänningar ska undvika att resa på landsvägarna utanför städerna. Alla ska iaktta försiktighet och du bör alltid i förväg kontrollera situationen på varje vägavsnitt.

Svenska medborgare i Afghanistan bör vara införstådda med den generella risken i hela landet för kidnappningar och andra terrordåd. Risken för sådana dåd bedöms hög.

På grund av säkerhetsläget har ambassaden mycket begränsade möjligheter att ge konsulär service till de svenska medborgare som trots avrådan reser till och vistas i Afghanistan. Detta gäller hela Afghanistan.

Om du ändå mot avrådan väljer att resa till Afghanistan, bör du anmäla och registrera din ankomst och vistelse i landet via nedan länk eller rese-app. 

Var medveten om att säkerhetsläget mycket snabbt kan förändras och leda till inställda eller fullbokade flyg som gör det svårt att lämna landet.

Anmäl dig på svensklistan.

Information om UD resklar-app.

Försäkringsskydd

När UD avråder från resor ska det ses som en signal om ett allvarligt säkerhetsläge och att man noga bör tänka över sitt beslut att resa. Normalt gäller inte en reseförsäkring om UD avråder från resor och det kan krävas tilläggsförsäkringar för att ha ett skydd om man beslutar sig för att resa trots UDs avrådan.

Det är viktigt att kontrollera vad som ingår i en reseförsäkring och vilka villkor som gäller för den resa man bokat. Kontrollera - som alltid - reseskyddet med ditt försäkringsbolag innan avresan.

Terrorism

Terroristhotet i Afghanistan bedöms fortsatt vara högt och risken för att drabbas av terrorhandlingar föreligger i hela landet.

Naturförhållanden och katastrofer

Afghanistan drabbas från tid till annan av jordbävningar samt tidvis även av torka och översvämningar.

In- och utresebestämmelser

Gränskontroll är afghanska myndighetsutövning och inte något som ambassaden har kontroll över. Sveriges ambassad och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

För aktuell information om visum, kontakta Afghanistans ambassad i Stockholm. 

Hälso- och sjukvård

Tillgången till normala sjukvårds- och apotekstjänster är begränsad eller obefintlig. I Kabul finns privata avgiftsbelagda hälsovårdstjänster.

Innan du reser, försäkra dig om att du har nödvändiga mediciner för hela resan och att dina vaccinationer är i kraft. Den lokala hygiennivån är låg, också på sjukhusen. Drick enbart vatten på flaska. Kontrollera också att maten du äter är ren.

Lokala lagar och sedvänjor

Afghanistan är ett av de mest konservativa muslimska länderna i världen. Kulturen är konservativ också gällande annat än religion, särskilt på landsbygden. Genom att beakta de kulturella normerna och bete dig respektfullt mot lokalbefolkningen ökar du din egen säkerhet.

Särskilt kvinnor ska känna till de lokala normerna angående klädsel, man ska till exempel bära huvudduk och kläder som går ända ned till handleder och vrister. Undvik att röra dig ensam.

Med främmande människor ska du undvika potentiellt provocerande samtalsämnen som religion, politik eller sex. Den lokala kulturen godkänner inte öppet sexuella relationer. Män måste beakta att det i vissa situationer inte är acceptabelt att vidröra främmande kvinnor, till exempel att skaka hand.

Under muslimernas fastemånad ramadan ska man dagtid bara dricka, äta eller röka inomhus.

Alkohol är i princip helt förbjudet. Undvik till varje pris att uppträda berusad på offentliga platser. Att föra in eller ta ut alkohol eller narkotika ur Afghanistan är ett brott med mycket stränga straff.

Det är förbjudet att utan tillstånd föra ut antikviteter och värdefulla mineraler som till exempel ädelstenar ur landet.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Risken för våldsbrott bedöms hög. Risken att direkt eller indirekt drabbas av terrorhandlingar bedöms hög.

Trafiksäkerhet

Trafiken i Afghanistan är mycket riskfylld, olyckstalet mycket högt.

Övriga upplysningar

Vad ska man tänka på om man bestämmer sig för att resa trots att UD avråder?

Läs på landets lokala lagar och seder in avresa och följ regelbundet UD och ambassaderna via sociala medier. Håll dig väl informerad på plats genom att följa nyhetsflödet och läsa lokala tidningar. Undvik folksamlingar och platser man speciellt varnat för. Hör regelbundet av dig till anhöriga.

Meddela gärna ambassaden att du finns i landet genom att fylla i det särskilda formulär som du finner här. Notera att denna anmälan kan göras innan avresa från Sverige.

Kontaktuppgifter att ha nedskrivet

Ambassadens öppetider är 08:30 - 16:30, Söndag - Torsdag och oanmälda besök tas ej emot. Vill du snabbt nå oss, kontakta oss per e-post: ambassaden.kabul@gov.se.

UD-jouren i Sverige är bemannad dygnet runt, årets alla dagar och hanterar akuta ärenden utanför ambassadernas kontorstid. Hit kan du vända dig i akuta konsulära nödsituationer: +46-8-405 50 05.