Meny
  • Svenska

Om utlandet Afghanistan

Dubbelt medborgarskap

Eventuella problem vid dubbelt medborgarskap.

Information om risker och problem som kan uppstå för personer som har dubbelt medborgarskap hittar du på regeringskansliets hemsida.

Dubbelt medborgarskap

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer