Meny
  • Svenska

Om utlandet Afghanistan

Avgifter

Gäller från 9 januari 2018 . Alla avgifter betalas i USD.

                                                         

 

    SEK       

 

USD   

 Provisoriskt pass       1600 194
 Schengen visum (enbart VIP visum)            72
             
 Leglisering av document/intyg         120   15
 Körkort, utlämnande         400   49
 Körkort om avgift betalats i Sverige, utlämnande         150   18

Avgifter

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer