Meny
  • Svenska

Om utlandet Afghanistan

Ansökan om pass för barn under 18 år i Afghanistan

Vid ansökan av provisoriskt pass 18 år erfordras följande:

  • Barnet måste komma till ambassaden tillsammans med sina vårdnadshavare. Om endast en av vårdnadshavarna kan åtfölja barnet måste den andra vårdnadshavarens medgivande lämnas in hos polisen i Sverige eller hos svensk myndighet utomlands. Den vårdnadshavare som åtföljer barnet måste då kunna visa upp den andre vårdnadshavarens ID-handlingar (original eller verifierad kopia).
  • Har barnet endast en vårdnadshavare skall detta styrkas med intyg eller lagakraftvunnet domstolsbeslut.
  • Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation.
  • Barnets tidigare pass ska medtas.
  • Avgiften för passet är motsvarande 1600 SEK. Betalning sker kontant och i lokal valuta (LEK).

Blanketten medborgarskapsprövning ska vara ifylld vid ansökningstillfället. Blanketten vårdnadshavares medgivande ska undertecknas av båda vårdnadshavare vid ansökningstillfället om båda närvarar.