Sverige & Ryssland Ryssland

Leverans av uppehållstillståndskort (UT-kort)

Rysslands invasion av Ukraina har medfört att leveranserna av uppehållstillståndskort till ambassaden i Moskva tar längre tid än vanligt då flera kurirföretag har upphört med leveranser till Ryssland.

Uppehållstillståndskort levereras oregelbundet till ambassaden. Personalen kan därför inte svara på när nästa leverans kan förväntas.

För dig som väntar på ditt UT-kort är det bra att känna till följande:

- Leverans tar för närvarande 4-6 veckor. Det kan även under helgtider som jul/påsk dröja längre

- Det går inte att ändra leveransadress när UT-kortet väl har beställts

- UT-kort kan hämtas upp av dig eller en person med din fullmakt

- Ambassaden kommer inte meddela dig när ditt UT-kort har anlänt. Du får reda på det genom ett automatiskt meddelande från Migrationsverket (vid elektroniska ansökningar), eller genom att du hör av dig till oss via visa.moscow@gov.se

- Ambassaden beviljar inte D-viseringar för inresa till Sverige, på grund av fördröjda leveranser.