Sverige & Ryssland Ryssland

Dokument som krävs

Om du vill söka uppehållstillstånd för att studera i Sverige behöver du dokumenten nedan.

Ska du studera på ett universitet eller högskola kan du göra en webbansökan. Då bifogar du dokumenten elektroniskt.

Ansöker du på en pappersblankett ska du ta med dig alla dokument till ambassaden tillsammans med den ifyllda ansökningsblanketten som beskrivs nedan.

Dokument som alla studenter behöver

Du behöver:

 • Om du inte gör en webbansökan - Ansökan om uppehållstillstånd för studerande och doktorander, blankett nr 112011, Ansökan om uppehållstillstånd för studerande och doktorander – Förlängningsansökan, blankett nummer 114011, Ansökan om permanent uppehållstillstånd på grund av doktorandstudier, blankett nummer 116011.
 • Kopior på de sidor i ditt pass där dina personuppgifter och passets giltighetstid framgår. Om du har tillstånd att vara i andra länder än ditt hemland ska du skicka med en kopia på dessa sidor också
 • Kopia på ditt inrikespass (kopiera samtliga sidor med registreringar)
 • Antagningsbesked eller Letter of Acceptance som visar att du är antagen till studier på heltid
 • Kontoutdrag från din bank som styrker att du har egna pengar för din försörjning. Kontoutdraget, som du ska bifoga ansökan, bör vara daterat i anslutning till ansökningstillfället och vara översatt till engelska

eller

 • Dokument utfärdat i ditt namn som visar att du har fått stipendium eller liknande (till exempel studiemedel) med uppgift om månadsbelopp samt under vilken tid du får pengarna

eller

 • Dokument som visar att du har fått utbildningsbidrag (gäller doktorander) eller anställning som doktorand med uppgift om belopp samt under vilken tid du får pengarna

Studenter på universitet eller högskola

Vill du studera på universitet eller högskola behöver du:

 • De dokument som alla sökande behöver (se ovan)
 • Kopia på dokument som visar att du har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige (om du ska studera kortare tid än ett år). Om du har en försäkring via universitetet eller högskolan (lärosätet) ska du skicka med ett intyg om detta

Studenter på folkhögskola och gymnasium

Vill du studera på folkhögskola eller gymnasium behöver du:

 • De dokument som alla sökande behöver (se ovan)

Övriga studier

Vill du gå en utbildning som inte är knuten till ett universitet, en högskola, ett gymnasium eller en folkhögskola behöver du:

 • De dokument som alla sökande behöver (se ovan)

Dokument din medföljande familj behöver

Om din familj ska följa med dig till Sverige kan du ansöka för dem i din egen webbansökan.

Familjemedlemmar behöver:

 • Om du använder en pappersblankett, eller om familjen ansöker vid ett senare tillfälle, blanketten Ansökan för medsökande till studenter/doktorander, blankett nr 134011
 • Kopior av de sidor i passet som visar identitet, medborgarskap och passets giltighetstid
 • Handlingar som styrker ert släktskap (måste översättas till svenska eller engelska)
 • Dokument, exempelvis kontoutdrag från bank, som styrker att familjemedlemmens försörjning är tryggad (på engelska)

Utbytesstudenter

För utbytesstudenter gäller andra regler och dokument.

Läs mer på sidan "Studera som utbyteselev" på Migrationsverkets webbplats

Senast uppdaterad den 01 januari 2018.

Senast uppdaterad 18 dec 2017, 12.43