Sverige & Ryssland Ryssland

Dokument som krävs

Om du är medborgare i ett land utanför EU/EES och vill flytta till en familjemedlem i Sverige som inte heller är medborgare i EU/EES behöver du dokumenten nedan.

Gör du en webbansökan bifogar du dokumenten elektroniskt. Du måste dock visa originalen vid besöket på ambassaden.

Ansöker du på en pappersblankett ska du ta med dig alla dokument till ambassaden tillsammans med den ifyllda särskilda ansökningsblanketten som beskrivs nedan.

Dokument som alla sökande behöver

 Du behöver:

 • giltigt pass
 • Kopia på ditt ryska inrikespass (fotosida samt samtliga sidor med registreringar)
 • Om om du inte gör en webbansökan behöver du blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, nr 160011 samt bilagan Familjeuppgifter, nr 238011. Se rubrik nedan vad som gäller barn

Gifta par

Du som är gift behöver:

 • de dokument som alla sökande behöver (se ovan)
 • vigselbevis eller äktenskapsbevis
 • Kopia på sidan i ditt ryska inrikespass som visar registreringen av äktenskapet
 • en handling som visar att äktenskapet är registrerat i hemlandet (motsvarande ett svenskt personbevis), om det är möjligt
 • folkbokföringsbevis, hyreskontrakt eller köpebevis för bostad eller andra dokument som visar att ni bott tillsammans (gäller personer som bott tillsammans i annat land än Sverige)

Ogifta par

Du som är ogift behöver:

 • de dokument som alla sökande behöver (se ovan):
 • folkbokföringsbevis eller liknande som visar att du är ogift
 • folkbokföringsbevis, hyreskontrakt eller köpebevis för bostad eller andra dokument som visar att ni bott tillsammans (gäller personer som bott tillsammans i annat land än Sverige)

Minderåriga barn

Om du ansöker på webben och barn under 18 år ska följa med dig till Sverige, kan du ansöka för dem i din egen webbansökan.

Minderåriga barn behöver: 

 • de dokument som alla sökande behöver (se ovan)
 • om du inte gör en webbansökan, eller om barnet söker ensamt, blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning för barn under 18 år, nr 162011 samt bilagan Familjeuppgifter, nr 238011
 • födelse- eller släktskapsbevis
 • skriftligt medgivande från vårdnadshavare

Andra nära släktingar

Med andra nära släktingar avses andra än make/maka/sambo, minderårigt barn eller förälder till minderårigt barn.

Ni ska kunna visa att ni har bott tillsammans omedelbart innan din anhörige flyttade till Sverige och att ni redan i hemlandet var socialt och känslomässigt beroende av varandra, och att det därför är svårt för er att leva åtskilda.

Ansökan ska lämnas in så fort som möjligt efter att din anhörige flyttade till Sverige och fick permanent uppehållstillstånd. I regel är det inte möjligt att få uppehållstillstånd om ansökan görs efter lång tid eller om beroendet mellan er har uppstått efter att din anhörige flyttade till Sverige.

Mer information på Migrationsverkets webbplats.

Som annan nära släkting behöver du:

 • de dokument som alla sökande behöver (se ovan)
 • intyg som visar att du och din släkting är beroende av varandra och har svårt att leva åtskilda, t.ex. av sociala, känslomässiga eller ekonomiska skäl
 • dokument som visar hur ni är släkt med varandra
 • dokument som visar att ni bott tillsammans omedelbart innan släktingen flyttade till Sverige

Senast uppdaterad den 01 januari 2018.

Senast uppdaterad 23 mar 2018, 16.48