Sverige & Ryssland Ryssland

Flytta till nära anhörig i Sverige

Om du vill flytta till en nära anhörig i Sverige behöver du ett uppehållstillstånd.