Alternate Text

AMBASADA ŠVEDSKEBeograd, Srbija

Lokalno vreme 20.07

Zaposleni u ambasadi

Ovo je personal Ambasade Švedske u Beogradu:

Annika Ben David
Ambasadorka

Bojana Maljukanović
Lična asistentkinja ambasadorke

Grupa za politiku, trgovinu i javnu diplomatiju

Anna Sofia Erasmie
Savetnik - šef grupe                       
Zamenik šefa misije 

Stefan Fredriksson (kancelarija u Budimpešti)
Vojni ataše

Slavica Marković-Sandić
Koordinatorka za komunikacije i javnu diplomatiju

Bojan Cvilak
Koordinator za politička pitanja

Zlatan Milošević
Koordinator za trgovinu i komercijalna pitanja

Ana Lojpur
Asistentkinja

Grupa za administrativna i konzularna pitanja i migracije

Björn Clavey
Prvi sekretar- šef grupe
Administrativna i konzularna pitanja

Rebecka Pavičić
Treća sekretarka
Arhiva i operativna podrška

Nataša Zoranović-Divić
Koordinatorka za administrativna i konzularna pitanja

Ana Obradović 
Računovođa
                                                       
Marija Danić
Asistentkinja za migracije

Sanja Vidaković Omčikus
Asistentkinja za migracije

Marijana Perović
Recepcija/asistentkinja za konzularna i administrativna pitanja

Predrag Gačić
Vozač/administracija

Zoran Stojičić
Vozač/administracija

Marko Bošković
Baštovan

Milja Damljanović
Spremačica i podrška

Veroslava Pantelić
Spremačica i podrška

Grupa za međunarodnu razvojnu pomoć Švedske u Srbiji

Ann-Charlotte Malm
Savetnica
Šefica grupe za razvojnu saradnju

Paul Collins
Prvi sekretar
Rukovodilac Nacionalnog programa za zaštitu životne sredine

Snežana Vojčić
Rukovodilac Nacionalnog programa

Jasmina Zorić Petrović
Rukovodilac Nacionalnog programa

Svetlana Nešović
Rukovodilac Nacionalnog programa

Simona Drljača
Asistentkinja