Zaposleni u ambasadi

Ovo je personal Ambasade Švedske u Beogradu:

Annika Ben David
Ambasadorka

Bojana Maljukanović
Lična asistentkinja ambasadorke

Grupa za politiku, trgovinu i javnu diplomatiju

Alexander Peyre Dutrey
Savetnik - šef grupe                       
Zamenik šefa misije 

Stefan Fredriksson (kancelarija u Budimpešti)
Vojni ataše

Slavica Marković-Sandić
Koordinatorka za komunikacije i javnu diplomatiju

Bojan Cvilak

Koordinator za politička pitanja

 

Zlatan Milošević

Koordinator za trgovinu i komercijalna pitanja

 

Ana Lojpur
Asistentkinja

Oscar Bernholz
Stažista


Grupa za administrativna i konzularna pitanja i migracije


Björn Clavey
Prvi sekretar- šef grupe
Administrativna i konzularna pitanja

 

Rebecka Pavičić
Treća sekretarka
Arhiva i operativna podrška

Nataša Zoranović-Divić
Koordinatorka za administrativna i konzularna pitanja

Ana Obradović 
Računovođa
                                                       
Marija Danić
Asistentkinja za migracije

Sanja Vidaković Omčikus
Asistentkinja za migracije

Marijana Perović
Recepcija/asistentkinja za konzularna i administrativna pitanja

Predrag Gačić
Vozač/administracija

Zoran Stojičić
Vozač/administracija

Marko Bošković
Baštovan

Milja Damljanović
Spremačica i podrška

Veroslava Pantelić
Spremačica i podrška

Grupa za međunarodnu razvojnu pomoć Švedske u Srbiji

Karin McDonald
Savetnica
Šefica grupe za razvojnu saradnju

Ida Reuterswärd
Prva sekretarka
Rukovodilac Nacionalnog programa za zaštitu životne sredine

Snežana Vojčić
Rukovodilac Nacionalnog programa

Jasmina Zorić Petrović
Rukovodilac Nacionalnog programa

Svetlana Nešović
Rukovodilac Nacionalnog programa

Simona Drljača
Asistentkinja

Jelena Đekić
Stažistkinja