Švedska & Srbija

Posetite Švedsku

Ako želite da posetite Švedsku, a državljanin ste zemlje van EU/EEA, možda će vam biti potrebna viza. Viza je dozvola za ulazak i boravak u Švedskoj u kraćem vremenskom roku. Viza važi za celu oblast Šengena, ali zahtev treba da podnesete u ambasadi one zemlje koja je vaša glavna destinacija.

Spisak zemalja čijim državljanima je potrebna viza za posetu Švedskoj

Od 19. decembra 2009. godine državljani Severne Makedonije, Srbije i Crne Gore mogu da putuju u oblast Šengena bez vize, gde mogu provesti do 90 dana u šestomesečnom periodu, tačnije u periodu od 180 dana. Ukoliko ste već iskoristili određen broj dana u šestomesečnom periodu, ostatak dana koje možete provesti na Šengen teritoriji možete izračunati putem ovog linka. Svrha putovanja može biti posao, učešće u kulturnim manifestacijama, posete prijateljima i porodici ili turizam. Bezvizni režim ne dozvoljava nastanjenje ili zaposlenje u zemljama EU. Za boravke duže od 90 dana potrebna je boravišna dozvola.

Ova nova pravila ne odnose se na državljane Srbije kojima je biometrijske pasoše izdala „Koordinaciona uprava“ u Beogradu, a koji su nastanjeni na Kosovu po rezoluciji UNSCR 1244/99. Nosioci ovih pasoša moraju imati Šengen vizu da bi putovali u oblast Šengena.

U slučaju da im je potrebna Šengen viza, članovi porodice (supružnici/registrovani partneri, roditelji ili tazbina, deca do 21 godine starosti i drugi članovi domaćinstva u zavisničkom odnosu) državljana EU/EES zemalja izuzeti su od obaveze plaćanja takse za vizu. Vize treba izdavati u što kraćem roku po ubrzanoj proceduri. Više detalja i definicija možete pročitati u EU Direktivi.

Obratite pažnju na agencije za pružanje usluga popunjavanja formulara

Imajte na umu da Ambasada Švedske nije ni u kakvoj vezi sa agencijama koje posluju van prostorija ambasade, a koje nude usluge za novčanu nadoknadu. Nijedna agencija nema uticaja na obradu zahteva ili na donošenje odluke.

Osnovna pravila

Zahtev možete podneti najranije šest meseci pre planirane posete, ili čak devet meseci ranije, ukoliko ste zaposlenik u međunarodnom prekomorskom saobraćaju. Podnesite zahtev na vreme, pogotovo ako putujete u sezoni. Odluka se donosi uglavnom u roku od dve nedelje.

U slučajevima kada aplikaciju za Šengen vizu podnose državljani određenih zemalja, ambasada je u obavezi da se konsultuje sa drugim zemljama članicama EU i njihovim nadležnim organima pre donošenja odluke, zbog čega je vreme za obradu zahteva ponekada duže.

Viza se može odobriti na period od 1 do maksimalno 90 dana. Ove dane možete iskoristiti u okviru određenog vremenskog perioda koji maksimalno može iznositi šest meseci.

Broj odobrenih dana i dužina vremenskog perioda u kojem ih možete iskoristiti unose se u vizu u vašem pasošu. 

Ako treba da putujete u Švedsku češće, možete podneti zahtev za vizu sa dva ili više ulazaka. Jedna viza može biti izdata na maksimalan period od pet godina. Ukoliko se viza izdaje na period duži od šest meseci, u oblasti Šengena možete boraviti maksimalno 90 dana u jednom šestomesečnom periodu. 

Viza vam ne daje automatsko pravo da stupite u oblast Šengena. Pri svakom ulasku na Šengen teritoriju vrši se pogranična kontrola. Zbog toga je dobro da uz sebe imate kopije dokumenata koje se priložili kada ste podnosili zahtev za vizu. Prilikom pogranične kontrole može se desiti da vam ne bude odobren ulazak na Šengen teritoriju. 

Odluka o vizi donosi se u ambasadi ili konzulatu. U nekim slučajevima vaš zahtev može biti prosleđen Zavodu za migracije na odlučivanje. 

Ako boravite u Švedskoj duže od 90 dana

Ako već prilikom podnošenja zahteva znate da ćete u Švedskoj boraviti duže od tri meseca, treba da – umesto Šengen vize – tražite boravišnu dozvolu za posetu. Odluka o dozvoli za boravak donosi se u skladu sa švedskim zakonima. To znači da se, na primer, Sporazum o viznim olakšicama ne uzima u obzir. 

Zahtev o boravišnoj dozvoli za posetu prosleđuje se Zavodu za migracije u Švedskoj i odluka se donosi tamo. Ako se boravišna dozvola odobri, to je obično za period od 3 do 12 meseci.

Da bi vam boravišna dozvola za posetu bila odobrena, svrha vašeg putovanja u Švedsku mora biti samo poseta, a ne nastanjenje. Tokom celog boravka morate biti finansijski obezbeđeni, i treba da imate ili povratnu kartu ili dovoljno novca za povratak. Ne postoji obaveza da sa sobom imate zdravstveno osiguranje, ali vam preporučujemo da se svakako osigurate, jer zdravstveni troškovi u inostranstvu mogu biti visoki.