Švedska & Srbija

Plaćanje takse

Za podnošenje zahteva plaća se taksa. Taksa se ne vraća u slučaju da vam zahtev bude odbijen.

Takse za zahtev za Šengen vizu

Cena zahteva za vizu za državljane sledećih zemalja je 35 eura: Albanija, Azerbejdžan, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Gruzija, Jermenija, Moldavija, Rusija*, Severna Makedonija, Srbija (pasoši Koordinacione uprave) i Zelenortska Ostrva – bez obzira na dužinu važenja vize (najviše 90 dana) i bez obzira na broj ulazaka. Za državljane svih ostalih zemalja taksa zahteva za vizu iznosi 80 eura, odnosno 40 eura za decu između 6 i 12 godina.

*Savet Evropske unije usvojio je odluku o potpunoj suspenziji Sporazuma o viznim olakšicama između EU i Rusije. Shodno tome, opšte odredbe Viznog kodeksa biće primenjene i na ruske državljane. Najočiglednija posledica suspenzije je da od 12. septembra 2022. svi građani Rusije moraju da plate punu taksu za vizu i prilože sva potrebna dokumenta kao i ostali državljani trećih zemalja.

Izuzeci od plaćanja bez obzira na državljanstvo

Sledeće kategorije ne plaćaju taksu:

  • Deca ispod 6 godina
  • Učenici, studenti, gostujući istraživači i prateći nastavnici koji putuju u sklopu studentske ili obrazovne razmene
  • Istraživači iz trećih zemalja koji putuju u svrhu naučnog istraživanja
  • Predstavnici neprofitnih organizacija mlađi od 25 godina koji učestvuju u seminarima, konferencijama, sportskim, kulturnim ili obrazovnim manifestacijama koje su organizovale neprofitne organizacije
  • Članovi porodica državljana Evropske Unije, Norveške, Islanda,      Lihtenštajna ili Švajcarske, ukoliko putuju zajedno sa njima ili nameravaju da ih sretnu tokom putovanja. Više o tome ko sve spada u članove porodice pročitajte na internet stranici Zavoda za migracije.  Članovi porodica švedskih državljana moraju platiti taksu za podnošenje zahteva.

Boravišna dozvola za posetu

Odrasli: 1 500 SEK
Deca: 750 SEK

Način plaćanja

Taksu plaćate u gotovini ili karticom, prilikom podnošenja zahteva u ambasadi. Taksa se plaća u dinarima i prihvata se samo tačan iznos. Budite spremni na izvesna odstupanja u cenama zbog promene kursa svakog meseca, pa vas molimo da najnovije podatke potražite na internet stranici ambasade pre dolaska kako biste saznali cenu koja važi za taj mesec.