Meny

Sveriges ambassad Moskva, Ryssland

Lokaltid Moskva
04:37
13 maj 2020

Förlängd avrådan för alla länder

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juli 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 13 maj 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till och med den 15 juli 2020.

Läs mer här
24 apr 2020

Information om coronaviruset

Ambassaden uppdaterar kontinuerligt reseinformation, information om coronaviruset i Ryssland samt information om lagar och förordningar som ryska myndigheter fattar beslut om i samband med coronaviruset.

Läs mer

Tillfälligt inreseförbud till Sverige och ändrade rutiner för viseringsansökningar på grund av inreseförbudet

18 maj 2020

Det tillfälliga inreseförbudet började gälla den 19 mars 2020 och avser icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför EES-området och Schweiz. Syftet är att hindra spridningen av coronaviruset. Beslutet trädde ikraft den 19 mars och gällde inledningsvis 30 dagar (till och med utgången av 17 april). Den 16 april beslutade regeringen att förlänga inreseförbudet till och med den 15 maj, och den 14 maj förlängdes inreseförbudet till och med den 15 juni.

Nyheter

Ska du resa hit eller är du redan här?

Ambassaden erbjuder reseinformation och konsulär service för svenskar, före och under vistelsen.

Läs mer

Non-swedish citizen interested in Sweden

Working in Sweden, travel to Sweden, study in Sweden or just interested in Sweden?

Läs mer