Bosnien och Hercegovina

Zahtjevi i zakazivanje termina za švedski pasos i švedsku nacionalnu ličnu kartu u Bosni i Hercegovini

Švedski pasoš i nacionalna lična karta su biometrijski dokumenti, što podrazumjeva da navedeni putni dokumenti u sebi posjeduju čip koji sadrži lične podatke, digitalnu fotografiju nosioca pasoša, kao i otiske prsta (međutim, lične karte u sebi ne sadrže podatke otiska prsta). Djeca starosti ispod 6 godina, kao i osobe koje su iz fizičkih razloga u potpunosti spriječeni da ostave otiske prsta spadaju pod izuzetke od obaveze ostavljanja otiska prsta.

Osnovu za zahtjev za švedski pasoš i nacionalnu ličnu kartu predstavljaju podaci iz švedskog Matičnog registra. Iz tog razloga veoma je važno da podnosioc zahtjeva na vrijeme provjeri ispravnost podataka koji su uneseni u registar Poreske Uprave Švedske.

Za podnosioce zahtjeva za pasoš koji su rođeni u inostranstvu i imaju manje od 22 godine važe posebna pravila vezana za rok trajanja pasoša i švedskog državljanstva. Više informacija o tome možete naći na web stranici Agencije za migracije 

ZAKAZIVANJE TERMINA

Kako biste zakazali termin za pasoš ili nacionalnu ličnu kartu molimo da kliknete na ovaj link: Tidsbokning pass och ID

Radno vrijeme Ambasade za pasoše i nacionalne lične karte su:

Predavanje zahtjeva za pasoš/nacionalnu ličnu kartu: utorak i srijeda u periodu 10:00 do 12:00.

Preuzimanje pasoša/nacionalnih ličnih karti: utorak i srijeda u periodu 13:10 do 13:50.

Kako biste posjetili Ambasadu potrebno je da zakažete termin. Molimo da detaljno pročitate e-mail kojim Ambasada potvrđuje vaš termin, te da prikupite i sa sobom ponesete svu potrebnu dokumentaciju koja je u vašem slučaju potrebna, te da u dijelu pod nazivom takse provjerite iznos koji trebate da uplatite.

U e-mailu kojim vam Ambasada potvrđuje termin, poslani su vam i dokumenti koje unaprijed trebate ispuniti.  

U izborniku u nastavku, ispod svakog naslova zaglavlja naći ćete uputstva šta je potrebno kako biste podnjeli zahtjev za:

  • produženje pasoša za odrasle osobe
  • produženje pasoša za djecu ispod 18 godina starosti
  • pasoš za djecu ispod 18 godina starosti koja ranije nisu imala švedski pasoš
  • podnošenje zahjeva za privremeni jedinstveni matični broj, te prijavu imena djeteta rođenog van Švedske
  • promjenu podataka o imenu
  • provizorni pasoš
  • nacionalna lična karta

Zahtjevi se elektronskim putem šalju u Švedsku, a novi pasoši se za otprilike tri sedmice šalju u Ambasadu na preuzimanje.  

Kada Ambasada zaprimi vaš pasoš, automatski ćete dobiti e-mail da je vaš pasoš spreman za preuzimanje. Tada možete rezervisati vrijeme za preuzimanje vaših ličnih dokumenata na linku za zakazivanje koji smo ranije naveli. U Ambasadu ne možete doći bez zakazanog termina.