Meny
  • Svenska

Om utlandet Kina

29 jun 2020

UD häver avrådan för ett antal länder i Europa från 30 juni, förlänger avrådan för länder utanför Europa till 31 augusti

UD har den 18 juni 2020 beslutat att från och med den 30 juni häva avrådan för icke nödvändiga resor till följande länder: Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz, Spanien och Ungern. Beslutet gäller även San Marino, Monaco och Vatikanstaten. För övriga länder inom EU, EES och Schengen samt Storbritannien kvarstår avrådan till och med den 15 juli. För resor till länder utanför EU, EES och Schengenområdet samt Storbritannien förlängs därför avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 31 augusti 2020.

Läs mer här

Vanliga frågor om Covid-19

Aktuella händelser

Coronavirus 

Nya fall av Covid-19 har uppdagats i Peking. Detta kan innebära svårigheter att resa till Peking eller att resa till andra städer/provinser från Peking. För mer och detaljerad information vänligen kontakta lokala myndigheter. Vi uppmanar medborgare att följa lokala myndigheters information och rekommendationer.

Inreserestriktioner till Kina
Kinesiska myndigheter införde 28 mars 2020 inreserestriktioner för utländska medborgare. Det temporära förbudet gäller även de utländska medborgare som innehar giltigt visum eller uppehållstillstånd.

Vissa undantag från inreseförbudet samt mer information finns att hitta på Utrikesministeriets hemsida. Vänligen notera att ambassaden har mycket begränsad möjlighet att bistå konsulärt i samband med dessa nya procedurer och uppmanar samtliga svenskar som planerar resa till Kina att överväga andra alternativ.

Frågor gällande viseringar för individer som befinner sig i Kina
Vad gäller frågor kring viseringar hänvisar ambassaden till det lokala Public Security Bureau-kontoret i den stad man befinner sig.

Mer information om smittspridning och hälsoråd
Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin hemsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst hänvisar vi till deras frågor och svar.ECDC och WHO:s hemsida finns ytterligare information om coronaviruset och det internationella samarbetet för att begränsa utbrottet och dess verkningar.

UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00. För akuta konsulära nödsituationer ringer man som vanligt UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05.

Senast uppdaterad 06 jul 2020, 15.16
ambassadens reseinformation

Vanliga frågor om hjälp utomlands