Meny
  • Svenska

Om utlandet Kina

Avrådan

Kina - avrådan

UD har den 17 februari 2020 beslutat om att ändra avrådan för Kina. Följande avrådan gäller: UD avråder från alla resor till Hubei-provinsen. Vidare avråder UD från icke nödvändiga resor till övriga delar av Kina, med undantag för Hongkong och Macao. Avrådan gäller tills vidare.

28 feb 2020

Uppdaterad information om Coronaviruset (Covid-19)

Det pågår för närvarande ett utbrott av ett nytt coronavirus med ursprung i Wuhan i Hubei-provinsen, centrala Kina. Ambassaden uppmanar svenska medborgare i Kina att följa händelseutvecklingen och följa lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på att myndigheternas spridningsreducerade åtgärder kan påverka resor inom Kina.

Information om Coronaviruset

Aktuella händelser

Coronavirus

Det största antalet bekräftade fall av det nya coronaviruset har konstaterats i provinsen Hubei, även om fall rapporteras från hela Kina och ett antal andra länder.

Lokala myndigheter har vidtagit en rad spridningsreducerande åtgärder. Sedan en tid gäller reserestriktioner för staden Wuhan samt andra städer i den värst drabbade provinsen Hubei. Nyligen införde också de lokala myndigheterna i huvudstaden Peking nya karantänsbestämmelser och liknande bestämmelser har införts i andra delar av Kina. Ytterligare restriktioner och begränsningar på kort varsel kan inte uteslutas.

Svenskar som planerar att resa till Kina i närtid uppmanas överväga alternativ då det finns, och kan uppstå, ytterligare restriktioner vad gäller rörelsefrihet och transportmöjligheter. Sjukvårdsresurserna är ansträngda på flera håll i landet.

Ambassaden uppmanar svenska medborgare i Kina att följa lokala myndigheters anvisningar samt att noga följa händelseutvecklingen genom media och ambassadens reseinformation - via vår hemsida och genom appen UD Resklar. Svenskar i landet bör också anmäla sig till svensklistan samt avanmäla sig om man väljer att resa ut tidigare än angivet. 

Svenskar som befinner sig i Hubei-provinsen uppmanas ta kontakt med ambassaden.

Det finns möjligheter till utresa från flera olika städer inom Kina, bl.a. från Peking och Shanghai. Resenären bör hålla regelbunden kontakt med sitt flygbolag för att efterhöra eventuellt ändrade eller inställda avgångar, alternativt ändra tidigare bokade resor.

Många turistattraktioner, skolor och företag i Kina håller tills vidare stängt. Annan infrastruktur, exempelvis kollektivtrafik, sjukvård och tillgång på förnödenheter har däremot inte påverkats i samma omfattning som i Hubei-provinsen.

För information om situationen i Hongkong, se Generalkonsulatets reseinformation

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin hemsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst hänvisar vi till deras frågor och svar.ECDC ochWHO:s webbsida finns ytterligare information om coronaviruset och det internationella samarbetet för att begränsa utbrottet och dess verkningar.

Senast uppdaterad 25 feb 2020, 14.32
ambassadens reseinformation

Vanliga frågor om hjälp utomlands