Meny
  • Svenska

Om utlandet Hongkong

07 apr 2020

Utlandsresor – förlängd avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juni 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 3 april 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till den 15 juni 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer här

Aktuella händelser


Coronavirus (COVID-19)

UD avråder sedan den 14 mars från icke nödvändiga resor till alla länder, läs mer här. Från och med den 19 mars har regeringen beslutat att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige. Alla resor till Sverige stoppas inte. Svenska medborgare och andra personer som är bosatta i Sverige kommer att kunna återvända till sina hem. Se frågor och svar - inresestopp till EU via Sverige via  regeringen.se.

Generalkonsulatet uppmanar svenska medborgare att hålla sig informerade om händelseutvecklingen och följa de lokala myndigheters anvisningar och regler. För dig som är resenär, kontakta ditt flygbolag som bör kunna ge information om hela din resa. 

Nödläge utlyst i Hongkong

För att begränsa spridning av coronaviruset har regeringen i Hongkong utlyst nödläge och vidtagit beredskapsåtgärder. Bestämmelserna ändras kontinuerligt.

Följande åtgärder har vidtagits:

  • Inreseförbud, detta avser också transit, för alla resenärer som inte är bosatta i Hongkong. Resenärer som kommer från Fastlandskina, Macao och Taiwan är, under förutsättning att ingen resa företagits de senaste 14 dagarna, undantagna. Inreseförbudet gäller tills vidare. Här finner du mer information.
  • Obligatorisk karantän för resenärer från alla länder inklusive Sverige. Läs mer här. Olika karantänsbestämmelser gäller med anledning av vart du reser ifrån och bestämmelserna kan vara föremål för ändringar. Läs mer på coronavirus.gov.hk. Personer som reser från Hubei-provinsen, och som ej är bosatta i Hongkong, nekas fortfarande inresa till Hongkong. 
  • Obligatorisk hälsokontroll vid inresa till Hongkong. Alla resenärer testas för COVID-19. Läs mer här.
  • Förbud mot samlingar på offentliga platser med fler än 4 deltagare. Mer information finner du här.
  • Flera verksamheter och etablissemang berörs också av restriktioner och förbud, exempelvis museum, bibliotek, biografer, gym, pubar, barer, karaoke- och mahjongsalonger. Läs mer här. Flera stora turistattraktioner har sedan tidigare valt att stänga. 
  • Skolorna i Hongkong hålls stängda tills vidare.

Svenska medborgare ombedes registrera sig på svensklistan så att konsulatet kan gå ut med information vid behov. Om vi inte vet att du befinner dig i Hongkong kan vi inte nå dig. Vi ber också dig som lämnat Hongkong att ta bort dina uppgifter från svensklistan så att vi inte söker dig i onödan. Ladda gärna ner appen Resklar där UD ger råd inför utlandsresan.

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Myndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin hemsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst hänvisar vi till deras frågor och svar här. Du kan också läsa mer om utbrotten här.

Även på WHO:s hemsida finns ytterligare information om coronaviruset och det internationella samarbetet för att begränsa utbrottet och dess verkningar, läs mer här.

-----------------------------

Demonstrationer och oroligheter i Hongkong 

Generalkonsulatet vill uppmärksamma svenska medborgare som befinner sig i eller planerar att besöka Hongkong om att det har hållits ett flertal stora demonstrationer i Hongkong sedan juni 2019. Det har förekommit sammandrabbningar mellan polis och demonstranter som varit våldsamma.

Oroligheterna i Hongkong har dämpats under den senaste tiden, men situationen är fortfarande oförutsägbar och du bör hålla dig uppdaterad kring utvecklingen. Följ lokala nyheter och information från lokala myndigheter. Undvik områden där demonstrationer och stora folksamlingar förekommer. 

Demonstrationerna har tidvis haft stor påverkan på framkomligheten i trafiken och tunnelbanesystemet (MTR), men all trafik fungerar nu i stort sett som vanligt.  

-----------------------------

Cyklonsäsong

Under sommarmånaderna, och speciellt mellan juli och september, drabbas Hongkong ofta av tropiska cykloner och regnoväder. Det är mycket viktigt att du håller dig informerad om förhållandena där du är och att du följer officiella rekommendationer. Läs mer under Naturförhållanden och katastrofer.

Om du har en specifik fråga är du välkommen att kontakta oss via telefon eller mejl.

 

Senast uppdaterad 08 apr 2020, 15.38
Generalkonsulatets reseinformation