Meny
  • Svenska

Om utlandet Hongkong

29 jul 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 29 juli fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här

Aktuella händelser


Coronavirus (COVID-19)

Generalkonsulatet uppmanar svenska medborgare att hålla sig informerade om händelseutvecklingen och följa lokala myndigheters anvisningar och regler. För dig som är resenär, kontakta ditt flygbolag som bör kunna ge information om hela din resa. 

Information om restriktioner i Hongkong

För att begränsa spridning av coronaviruset har regeringen i Hongkong utlyst nödläge och vidtagit beredskapsåtgärder. Bestämmelserna ändras kontinuerligt.

Följande åtgärder har vidtagits:

  • Inreseförbud för alla resenärer som inte är bosatta i Hongkong. Resenärer som kommer från Fastlandskina, Macao och Taiwan är, under förutsättning att ingen resa till andra länder eller regioner har företagits de senaste 14 dagarna, undantagna. Personer som besökt Hubeiprovinsen under de senaste 14 dagarna, och som ej är bosatta i Hongkong, nekas också inresa till Hongkong. Inreseförbudet gäller tills vidare. Här finner du mer information www.coronavirus.gov.hk/eng/.
  • Resenärer som har checkat in till sin slutdestination får sedan 1 juni transitera via Hongkong. Läs mer här.
  • Obligatorisk karantän för resenärer från alla länder inklusive Sverige. Olika karantänsbestämmelser gäller med anledning av vart du reser ifrån och bestämmelserna kan vara föremål för ändringar. Läs mer här
  • Obligatorisk hälsokontroll vid inresa till Hongkong. Alla resenärer testas för COVID-19. Läs mer här. Vissa länder klassifieras som "högriskland". För resenärer som har besökt dessa krävs ytterligare åtgärder innan avresa. Läs mer här.
  •  Undervisning på skolor och akriviteter på skolområden är inställda tills vidare. Läs mer här

För information om åtgärder och restriktioner i Macao, se Macao Tourism Government's hemsida.

Svenska medborgare ombedes registrera sig på svensklistan så att konsulatet kan gå ut med information vid behov. Om vi inte vet att du befinner dig i Hongkong kan vi inte nå dig. Vi ber också dig som lämnat Hongkong att ta bort dina uppgifter från svensklistan så att vi inte söker dig i onödan. Ladda gärna ner appen Resklar där UD ger råd inför utlandsresan.

Information om restriktioner i Sverige

UD avråder från icke nödvändiga resor till flera länder.

Det råder inreseförbud till Sverige t.o.m. 31 augusti. Alla resor till Sverige stoppas inte och flertalet länder undantas. Svenska medborgare och andra personer som är bosatta i Sverige kommer att kunna återvända till sina hem. 

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Myndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin hemsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst hänvisar vi till deras frågor och svar här. Du kan också läsa mer om utbrotten här.

Även på WHO:s hemsida finns ytterligare information om coronaviruset och det internationella samarbetet för att begränsa utbrottet och dess verkningar, läs mer här.

Demonstrationer och oroligheter i Hongkong 

Generalkonsulatet vill uppmärksamma svenska medborgare som befinner sig i Hongkong om att oroligheter kan äga rum. Det har förekommit sammandrabbningar mellan polis och demonstranter som varit våldsamma. Oroligheterna i Hongkong är oförutsägbara och situationen kan förändras plötsligt. Du bör hålla dig uppdaterad kring utvecklingen och följa lokala nyheter och information från lokala myndigheter. Undvik områden där sammandrabbningar förekommer. 

Demonstrationerna har tidvis haft stor påverkan på framkomligheten i trafiken och tunnelbanesystemet (MTR).  

Cyklonsäsong

Under sommarmånaderna, speciellt mellan juli och september, drabbas Hongkong ofta av tropiska cykloner och regnoväder. Det är mycket viktigt att du håller dig informerad om förhållandena där du är och att du följer officiella rekommendationer. Läs mer under Naturförhållanden och katastrofer.

Om du har en specifik fråga är du välkommen att kontakta oss via telefon eller mejl.

 

Senast uppdaterad 10 aug 2020, 13.54
Generalkonsulatets reseinformation