• Svenska

Om utlandet Hongkong

26 jan 2021

Information om UD:s avrådan med anledning av covid-19

UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder utanför EU, EES samt Schengenområdet till och med den 15 april 2021. UD har genom tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till flertalet europeiska länder. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här

Aktuella händelser

 

Coronavirus (covid-19)

Generalkonsulatet uppmanar svenska medborgare att hålla sig informerade om händelseutvecklingen och följa lokala myndigheters anvisningar och regler. För dig som är resenär, kontakta ditt flygbolag som bör kunna ge information om hela din resa. 

OBS! Med anledning av covid-19 krävs tidsbokning för alla ärenden till generalkonsulatet.

Information om restriktioner i Hongkong

För att begränsa spridning av coronaviruset har regeringen i Hongkong utlyst nödläge och vidtagit beredskapsåtgärder. Bestämmelserna ändras kontinuerligt och följande åtgärder har vidtagits:

  • Inreseförbud för alla resenärer som inte är bosatta i Hongkong. Resenärer som kommer från Fastlandskina, Macao och Taiwan är, under förutsättning att ingen resa till andra länder eller regioner har företagits de senaste 14 dagarna, undantagna. Läs mer här.
  • Resenärer som har checkat in till sin slutdestination får transitera via Hongkong. Läs mer här.
  • Vissa länder klassificeras som högriskländer. För resenärer som har besökt dessa gäller särskilda regler. Läs mer här.
  • Obligatorisk karantän för resenärer från alla länder inklusive Sverige. Olika karantänsbestämmelser gäller med anledning av varifrån du reser och bestämmelserna kan vara föremål för snabba ändringar. Läs mer här.
    • Samtliga inresande, förutom resande från Fastlandskina, Macao och Taiwan, måste spendera den obligatoriska karantänen på hotell. En hotellbokning för minst 21 dagar måste uppvisas för att få påbörja resan till Hongkong. Endast särskilt utpekade hotell godkänns för karantänvistelserna. Läs mer här.
    • Resenärer från Guangdong-provinsen och Macao är, under förutsättning att kriterier i 'Return2HK Scheme' är uppfyllda, undantagna. Läs mer här.
  • Obligatorisk hälsokontroll vid inresa till Hongkong. Alla resenärer testas för covid-19. Läs mer här
  • Personer och grupper som anses löpa högre risk för att vara smittade av covid-19 kan kallas till obligatorisk testing. Exempelvis specifika yrkesgrupper eller personer som har befunnit sig i områden och lokaler där flera smittade har påträffats. Områden kan också med kort varsel spärras av helt tills dess att alla i området har testats. Läs mer här

För information om åtgärder och restriktioner i Macao, se Macao Tourism Government's hemsida.

Svenska medborgare ombedes registrera sig på svensklistan så att konsulatet kan gå ut med information vid behov. Om vi inte vet att du befinner dig i Hongkong kan vi inte nå dig. Vi ber också dig som lämnat Hongkong att ta bort dina uppgifter från svensklistan så att vi inte söker dig i onödan. Ladda gärna ner appen Resklar där UD ger råd inför utlandsresan.

Information om restriktioner i Sverige

UD avråder från icke nödvändiga resor till flera länder.

Det råder inreseförbud till Sverige t.o.m. den 31 mars 2021. Alla resor till Sverige stoppas inte och flera länder undantas. Svenska medborgare och andra personer som är bosatta i Sverige kommer att kunna återvända till sina hem.

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Myndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin hemsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst hänvisar vi till deras frågor och svar här. Du kan också läsa mer om utbrotten här.

Även på WHO:s hemsida finns ytterligare information om coronaviruset och det internationella samarbetet för att begränsa utbrottet och dess verkningar, läs mer här.

Information om vaccinering

Svenska medborgare som är bosatta utomlands och vill vaccinera sig bör vända sig till lokala myndigheter och lokal sjukvård där de bor. I Hongkong kommer vaccinering tillhandahållas för alla som är bosatta i Hongkong. Alla som är bosatta i Sverige kommer att kunna erhålla fri vaccinering i Sverige.

Nationell säkerhetslag

En nationell säkerhetslag trädde i kraft i Hongkong den 1 juli 2020. Människor som grips enligt den nationella säkerhetslagen kan, under vissa omständigheter, överlämnas till Fastlandskina för rättegång. Den rättsliga påföljden för brott mot denna lag kan vara livstids fängelse. Lagstiftningen kan tillämpas på aktiviteter, inklusive uttalanden som gjorts på sociala medier, även utanför Hongkong.

Demonstrationer och oroligheter i Hongkong 

Generalkonsulatet vill uppmärksamma svenska medborgare som befinner sig i Hongkong på att demonstrationer och oroligheter har ägt rum sedan juni 2019. Dessa har dock minskat i omfattning under covid-19-pandemin. Du bör hålla dig uppdaterad kring utvecklingen genom att följa lokala nyheter och information från lokala myndigheter.

Tyfonsäsong

Under sommarmånaderna, speciellt mellan juli och september, drabbas Hongkong ofta av regnoväder och tropiska cykloner (tyfoner och stormar). Det är mycket viktigt att du håller dig informerad om förhållandena där du är och att du följer lokala rekommendationer. Generalkonsulatet håller stängt vid tyfonsignal 8 eller högre. Läs mer under Naturförhållanden och katastrofer i Hongkong.

Om du har en specifik fråga är du välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post.

Senast uppdaterad 24 feb 2021, 13.50
Generalkonsulatets reseinformation
Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Här kan du lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse.

Läs mer
Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I vår Resklar-app finns UD:s råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader.

Läs mer