Menu

Coronavirus in the Czech Republic

12 Mar 2020

Read more about the situation in the Czech Republic.

Information on the situation in the Czech Republic can be found on following pages:

Embassy´s Travel Information - in Swedish

Czech Ministry of Health

New obligations for persons returning from the Italian Republic

Questions and answers - Czech Ministry for Foerign Affairs

Information about the amount of cases can be found here.

For information on the situation in Sweden, please follow the Swedish Government website.

Last updated 12 Mar 2020, 12.26 PM
13 May 2020

Förlängd avrådan för alla länder

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juli 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 13 maj 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till och med den 15 juli 2020.

Läs mer här