Coronavirus in the Czech Republic

12 Mar 2020

Read more about the situation in the Czech Republic.

Information on the situation in the Czech Republic can be found on following pages:

Embassy´s Travel Information - in Swedish

Czech Ministry of Health

Covid Portal

For information on the situation in Sweden, please follow the Swedish Government website.

Last updated 12 Mar 2020, 12.26 PM

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Last updated 21 Dec 2023