Alternate Text

Sveriges ambassadLusaka, Zambia

Lokal tid 01:53

Om oss

Välkommen till Sveriges ambassad i Lusaka

Ambassaden har ett brett uppdrag; att främja relationerna mellan Sverige och Zambia genom politisk dialog, utvecklingssamarbete, handels- och investeringsfrämjande, kulturellt utbyte samt genom service till svenska och utländska medborgare i ärenden som berör svenska myndigheter.

Ambassaden erbjuder också stöd till svenska medborgare vid händelse av konsulär kris. Svenska medborgare och svenska medborgares utländska familjemedlemmar som är bosatta eller avser att stanna i landet under en längre tid är välkomna att registrera sig på ambassaden lista över svenskar i Zambia. Listan används i beredskapssyfte samt för att dela viss information av allmänt intresse för svenskar i Zambia.

På ambassaden arbetar personal från Utrikesdepartementet, styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) samt lokalt anställda vilka tillsammans utgör cirka 30 personer.

Ambassaden är indelad i följande sektioner:

  • Sektionen för politik, handel och främjande
  • Sektionen för bilateralt utvecklingssamarbete med Zambia
  • Sektionen för administration, migration och konsulära ärenden
Senast uppdaterad 28 sep 2022, 10.30